Zelena luč za Ikeo, minipleks, spomenik žrtvam

Spremembe prostorskega načrta MOL: Kljub nasprotovanju četrtne skupnosti v OPN nova cesta v Sadinjo vas

Objavljeno
24. november 2015 00.54
Meščani Sostra protestirajo Ljubljana 23.11. 2015 sostro,protest]
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Čeprav je opozicija predlagala, da z dnevnega reda umaknejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) in je svetnike pred magistratom pričakalo okoli dvajset prebivalcev Sostrega s transparenti proti novi cesti za tamkajšnji kamnolom, je bila koalicija složna. Po večurni burni razpravi so spremembe OPN potrdili.

Umik OPN z dnevnega reda so predlagali v SDS in ZL. Predstavnik prvih, Mirko Brnič Jager, je predlog utemeljeval z navedbo, da MOL ni pravočasno dobila vseh soglasij ministrstev. Župan Zoran Janković ga je zavrnil, da so zadnja soglasja dobili prejšnji teden in da ne morejo vplivati na to, če ministrstva ne upoštevajo predpisanih rokov.

Liljana Jankovič Grobelšek, vodja odseka za prostorske planske akte, je predstavila nekaj sprememb, ki so bile v zadnjih tednih najodmevnejše. Za gospodarsko območje v Nadgorici je dejala, da gre za »zmanjšano in optimizirano varianto«.

V zvezi s popravljeno karto hrupa, ki, na primer, neposredno ob bežigrajskem stadionu znižuje stopnjo varstva pred hrupom, je dejala, da »število prebivalcev, ki so umeščeni v drugo, višjo stopnjo, ostaja približno enako, kot je bilo doslej«. Pojasnila je tudi prostorske pogoje za Južni trg, ki pomenijo »osnovo, da bo, ko bo začel veljati OPN, mogoče zgraditi spomenik žrtvam vseh vojn«, in možnost umestitve kinodvoran oziroma minipleksa v podhod Ajdovščina. Grobelškova pa ni omenila, da so ugodili tudi pobudi podjetja Ikea, ki za gradnjo na območju BTC ob Kristalni palači ne bo potrebovala podrobnega prostorskega načrta, pač pa bodo za gradbeno dovoljenje lahko zaprosili neposredno na podlagi OPN. Po navedbah Ikee je prav sprememba OPN eden od pogojev za sklenitev pogodbe o nakupu zemljišča, kjer bi gradili trgovino.

Spremembe OPN so bile sprejete s 27 glasovi za in desetimi proti, razprava pa je bila burna. Opozicija je bila precej soglasna ob dopolnilu Janeza Moškriča (SDS), Mateja Javornika (SMC) in Janeza Žagarja (SLS), ki so predlagali, da se iz OPN izloči del, ki v prostor umešča novo ceste do Sadinje vasi.

Znano je, da Sostrčani cesti nasprotujejo in opozarjajo, da bo zgrajena izključno za potrebe kamnoloma. »Z javnim denarjem bomo gradili cesto zasebnemu podjetju KPL, ki je bil prodan pred tedni in ki upravlja kamnolom. Tu ne vidim nobene racionalne logike,« je poudaril Javornik. Žagar je vprašal, zakaj se neka stvar vsiljuje, če ji četrtna skupnost soglasno nasprotuje. Janković mu je odgovoril, da je stara cesta nevarna, in vprašal, kdo bo odgovarjal, če se bo pred šolo zgodila nesreča. Moškrič, ki je tudi predsednik ČS Sostro, je poudaril, da s kamnolomom živijo že 50 let: »Raje počakamo še pet let, kot pa da sprejmemo nekaj, kar ni rešitev za ta kraj.«

Na plodna tla ni padlo niti dopolnilo Zvezdane Snoj (SMC), da občina v OPN predpiše, da morajo zdravstvene ustanove zagotoviti eno parkirno mesto na ambulanto za kratkotrajno parkiranje za najranljivejše skupine bolnikov. Čeprav je dopolnilo poželo odobravanje skoraj vse opozicije, ga je koalicija po navodilih župana zavrnila. Janković je dejal, da mu je predlog sicer zelo »pri srcu«, a da ga ni mogoče uresničiti. Z dopolnilom, da iz OPN izločijo industrijsko cono v Nadgorici, ki prav tako razburja lokalno prebivalstvo, ni uspelo niti SDS. Brnič Jager je poudaril, da načrtovana gradnja ogroža tamkajšnja mokrišča, in župana spraševal, zakaj je treba vse pozidati.

Rebalansa

Svetniki so sinoči tudi sprejeli rebalansa proračunov za letos in prihodnje leto. Več svetnikov je opozarjalo na spremembe kapitalskih prihodkov (sredstva iz prodaj nepremičnin), ki se letos znižujejo za 27 milijonov evrov, v prihodnjem pa povečujejo za kar 41 milijonov evrov. Dragan Matić (SMC) je menil, da je tudi zaradi tega struktura proračuna za prihodnje leto »veliko bolj tvegana«. Opozoril je tudi na zmanjševanje sredstev za ukrepe za protipoplavno varnost in da se, glede na obrazložitve v proračunu, realizacija zadrževalnika Brdnikova pomika v leto 2017. Da je proračun na področju teh ukrepov »premalo razvojno usmerjen«, je menila tudi svetnica SDS Ksenija Sever.

Tudi Mojca Kucler Dolinar (NSi) je bila do izvrševanja proračuna kritična, saj je po njenem »porazno«, in opozorila, da se sredstva znižujejo predvsem za cestne projekte, gradnjo kanalizacijskega omrežja in protipoplavne ukrepe.

Štiripasovnica do Škofljice

Župan Janković je svetnike obvestil, da so konec oktobra oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za zadrževalnik Brdnikova, ki je eden pomembnejših protipoplavnih ukrepov. Dodatno je zagotovil, da so za projekt pridobili vsa zemljišča in da gradbeno dovoljenje pričakujejo do aprila, nato bodo objavili razpis za izvajalca del. »V tem primeru bomo začeli delati poleti,« je napovedal.

Župan je z dopolnilom v proračun umestil tudi nov projekt – Preureditev ceste Ljubljana–Škofljica na odseku med Rudnikom in Lavrico v štiripasovnico. Za pretežno državni projekt, pri katerem sodeluje tudi občina Škofljica, bo MOL prihodnje leto zagotovila slabih 60 tisočakov, in sicer »za preusmeritev kolesarskega prometa na obvozno pot«.

Darilo naprodaj

Svetniki so sprejeli tudi letni program športa za leto 2016 ter dali soglasje Lekarni Ljubljana, da od MOL za 2,4 milijona evrov kupi hišo hospic na Hradcekega cesti. Opozicija je pri tem izpostavila dilemo, kako občina lahko prodaja nepremičnino, ki ji jo je pred leti občanka podarila.

MOL je podarila del hiše in del zemljišča, del pa je občina nato še dokupila in nato zgradila nov objekt, je pojasnil Janković. Svetnica Zvezdana Snoj, sicer zaposlena na onkološkem inštitutu, je poudarila, da je šlo za eno od njihovih bolnic, ki je MOL nepremičnino podarila prav zato, da bi ta poskrbela za paliativno oskrbo bolnikov: »Zdaj se upravičeno sprašujemo, s kakšno pravico MOL prodaja hišo Lekarni Ljubljana, ki posluje tudi z nekimi ekonomskimi stališči in bo lahko prosto razpolagala s to hišo.«

Ana Žličar (SMC) je prebrala navedbe iz darilne pogodbe, v kateri je bilo izrecno navedeno, da se nepremičnina podarja v humanitarne namene in da bi tam dejavnost izvajalo Slovensko društvo hospic. »Gre za to, da MOL cuza denar iz Lekarne Ljubljana,« je potezo komentirala Mojca Škrinjar (SDS). Vse to ni prepričalo koalicijskih svetnikov, ki so lekarnam dali soglasje k nakupu nepremičnine.