Zelena šola v beli Ljubljani srečala abrahama

Ker OŠ Mirana Jarca nima stopnic, nudi neoviran dostop tudi gibalno oviranim učencem in staršem. Imajo tudi zeliščni in zelenjavni vrt.

Objavljeno
12. november 2015 16.21
50 let OŠ Milan Jarc
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Na OŠ Mirana Jarca, ki stoji vzhodno od stadiona za Bežigradom, v predelu med Dunajsko cesto, Ptujsko ulico, Vojkovo cesto in Topniško ulico, letos praznujejo 50. obletnico. Včeraj dopoldne je jubilej proslavilo 401 učencev z učitelji, popoldne pa so povabili še goste.

Šola je bila ustanovljena leta 1958 kot tretja bežigrajska osnovna šola. Takrat so učenci hodili na bežigrajsko gimnazijo, čeprav so bili še osnovnošolci. Tam so lahko bili, dokler ni bilo učencev toliko, da je bilo treba zgraditi novo šolo. Zgrajena je bila po načrtu arhitekta Janeza Lajovica v letih 1964 in 1965 kot sklop pritličnih objektov z enokapno streho, fasada je izdelana v opeki; v celoti je bila dograjena leta 1966.

Včasih so bili tam vojaška konjušnica in vrtovi

Na mestu, kjer je šola, je bila včasih konjušnica jugoslovanske vojske, bližnji stanovalci pa so imeli vrtove. Leta 1966 so začeli urejati parkovni nasad, za kar je poskrbelo vrtnarsko podjetje iz Arboretuma Volčji Potok. S seboj so pripeljali sadike in uredili park. Za šolo, na severni strani, je včasih stal čebelnjak, ki so ga pozneje odstranili. V okolici so namreč rasli bloki in stanovanjska naselja, zato je bilo čedalje manj cvetočih rastlin in paše za čebele.

Od 4. maja 2009 je ravnateljica Danica Večerić, pred njo pa je šolo vodilo še pet ravnateljev.Število učencev se je spreminjalo, kar je povezano z različnimi dejavniki. Zaradi prostorske ureditve in poselitve Bežigrada so se priseljevale mlade družine v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. To je povzročilo dolgoletni dvoizmenski pouk. Nato so zgradili sosednji šoli: OŠ Borisa Ziherla v naselju ob Črtomirovi ulici, ki je danes OŠ Bežigrad in OŠ Milana Šuštaršiča v naselju BS 3. Zaradi osamosvojitve Slovenije se je odselilo veliko družin vojakov JLA, zaposlenih v dotedanji bližnji vojašnici Ljuba Šercerja, kjer je danes naselje Bežigrajski dvor. V šolskem letu 1958/59 je bilo tako na šoli 563 učencev v 17 oddelkih, njihovo število pa je naraščalo do leta 1979/80, ko je bilo na šoli kar 906 učencev v 31 oddelkih. Nato je spet padalo in danes šolo obiskuje 401 učenec v 19 oddelkih.

Med nekdanjimi učenci šole so Gojmir Lešnjak - Gojc, Branko Završan, Bojan Jurjevič - Jurki, Lea Bartha, skladatelj Slavko Avsenik ml., violinist Žiga Cerar, dijak Tim Horvat, ki je do sedaj izdal že tri romane, pa tudi naš kolega, Delov novinar Janez Petkovšek.

Nadaljujejo z zeleno tradicijo

Je ena redkih šol v Ljubljani, ki nima stopnic in zaradi svoje specifične pritlične gradnje nudi neoviran dostop gibalno oviranim učencem in staršem. Pohvalijo se, da so ena najbolj zelenih šol v beli Ljubljani. Šola je članica Mreže šolskih ekovrtov ter tudi zdrava in eko šola. Še vedno imajo veliko zelenja, dreves, grmovnic in zelenih površin. Nekaj dreves so morali posekati zaradi bolezni ali starosti. To usodo pa je doživel tudi šolski sadovnjak.

Nekaj grmovnic so morali odstraniti zaradi širitve in prenove šole. Vendar pa z zeleno tradicijo nadaljujejo, saj imajo zeliščni in zelenjavni vrt, ki ga učenci obdelujejo pod vodstvom mentorice in profesorice razrednega pouka Marije Munda. Načrtujejo tudi zasaditev novih dreves in grmovnic. V letu 2016, ko bo Ljubljana zelena prestolnica Evrope in bo minilo 50 let od parkovne zasaditve okolice šole, bodo v sodelovanju z drevesnico Strgar in Arboretumom Volčji Potok zasadili pet novih dreves: brezo, jelko, jablano, hruško in tamarisko.

Evropski projekti

Sodelujejo v evropskih projektih Evropska vas Paths – Rastem, Eufolio in Izziv podjetnosti za mlade. Učenci, člani prometnega krožka, so leta 2012 v Parizu pod vodstvom učiteljice Marte Hvalec zmagali na mednarodnem natečaju Varnost in mobilnost za vse in s tem pripomogli k varni prometni ureditvi ulic v okolici šole.

Stavba in prostori šole so bili v pol stoletja delovanja večkrat obnovljeni, največja obnovitvena dela so bila v zadnjih 20 letih. Zaradi dotrajanosti stavbe so poskrbeli za novo streho, stene, okna, električno napeljavo, luči, tla, sanitarije, novo toplotno postajo, radiatorje, prenovo razdelilne kuhinje, napeljavo interneta, razširitev in prenovo prostorov upravnega trakta. Zaradi potreb učnega procesa so vpeljali računalnike v učilnicah, projektorje, novo opremo, učne pripomočke, obnovljen oder in plezalno steno v dvorani. Šola je dobila tudi veliko moderno knjižnico, večnamensko dvorano, nov stranski vhod za mlajše učence devetletke, igrala na zelenicah pred prvim in drugim traktom, ograjo in parkirišče za delavce šole. Že več let pa si želijo prenove velike telovadnice in moderno športno igrišče. Ravnateljica je povedala, da si je župan Zoran Janković šolo že ogledal in obljubil prenovo.