Žepni parki in sajenje dreves

Čistilna akcija Za lepšo Ljubljano, ki se bo začela v soboto, bo namenjena predvsem odstranjevanju posledic žleda.

Objavljeno
20. marec 2014 18.52
Čistilna akcija v Kosezah v okviru akcije »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2013« v Ljubljani, 11. aprila 2013.
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Letošnja spomladanska čistilna akcija Za lepšo Ljubljano, ki se bo začela v soboto, na svetovni dan voda, in bo trajala do 22. aprila, svetovnega dneva Zemlje, bo namenjena predvsem odstranjevanju posledic žleda.

Sodelovali bodo oddelki mestne uprave, četrtne skupnosti, javna podjetja v JHL ter občinski javni zavodi. V sto čistilnih akcijah, ki jih bo usklajeval Turizem Ljubljana, bodo poprijela za delo vsa turistična društva v občini, prav tako društvo za podvodne aktivnosti Vivera, Sezam in KSS Savlje Kleče.

Ekipe Snage s podizvajalci zdaj odpravljajo posledice žledoloma na območjih Rudnika, Most in Fužin. Na mestnih zelenicah in v drevoredih bodo posadili 178 novih dreves. Meščani, ki imajo na svojih zemljiščih podrto drevje in vejevje, ju lahko v času, ko bodo ekipe v njihovi okolici, odložijo na javno površino, vendar tako, da ne bo oviran promet. Tudi sami pa jih lahko brezplačno oddajo v zbirnih centrih na Barju in na Povšetovi ter na deponijah Tise na Cesti v Prod in Hoje na Škofljici.

Snaga bo med akcijo zagotovila stalno dežurno ekipo s tovornjaki. Organizatorji čistilnih akcij pa bodo lahko na sedežu javnega podjetja ob delavnikih med 8. in 14. uro prevzeli plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo. Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti bodo še bolj intenzivno usmerjali čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, obnovo talnih prometnih oznak itn. Oddelek za varstvo okolja bo na občinskih zemljiščih še naprej odstranjeval nezakonito odložene gradbene in azbestne odpadke. Prav tako bodo nadaljevali odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na zemljiščih občine.

V okviru mednarodnega projekta mestnega toplotnega otoka bodo uredili štiri žepne parke, ki bodo nadomestili po en parkirni prostor. Na otroškem igrišču na Prulah načrtujejo postavitev telovadne hiške z zeleno streho za telovadbo odraslih. V labirintu umetnosti na Fužinah bodo posadili 110 dreves, na Posavskega ulici enajst in v Mariborski ulici sedem.

Osrednji dogodek, tradicionalno čiščenje Ljubljanice, bo 19. aprila; sodelovalo bo več kot 50 potapljačev, prav tako ribiči, gasilci, reševalci in čolnarji. Skupaj bodo čistili dno reke med Špico in Zmajskim mostom. Nesnaga iz vode bo nato na ogled in v opomin mimoidočim na Čevljarskem mostu.