Županov nadzornik: »Projekt Stožice je invaliden«

Franc Slak, predsednik NO MOL, pravi: »Opozicija je bila tako užaljena, da je hotela uveljavljati svojega kandidata«.

Objavljeno
19. februar 2015 12.14
Mestni svetnik. Ljubljana 17. februar 2015.
Matjaž Albreht, Ljubljana
Matjaž Albreht, Ljubljana
Ljubljana – Nadzorni odbor mestne občine tudi v novem mandatu vodi Franc Slak. Čeprav je član opozicijske Nove Slovenije, je ponovni izvolitvi nasprotovala preostala opozicija, ki z njegovim delom ni bila zadovoljna. Podprla pa ga je Lista Zorana Jankovića.

Kako komentirate dejstvo, da vas v mestnem svetu podpira LZJ, ne pa opozicija?

Šlo je za prestiž. Del opozicije je imel svojega kandidata za predsednika nadzornega odbora, NSi pa svojega. LZJ se je morala odločiti za enega. Brez njene podpore predsednika ne bi bilo, saj ima LZJ 22 glasov, poleg tega pa še kakšnega, v tem primeru iz Desusa. Opozicija je bila tako užaljena, da je hotela uveljavljati svojega kandidata na račun mojega domnevno slabega dela.

LZJ je bila z vašim delom v preteklem mandatu očitno zadovoljna. Ali ni to nenavadno za odnos med vladajočo mestno stranko in nadzornikom?

Mislim, da ne. Naše delo je korektno in strokovno, vezano na nadzor, dajanje predlogov in priporočil. Doslej je mestna uprava naša priporočila vedno dobro proučila in jih na koncu upoštevala. MOL ima dobro službo za notranjo revizijo, ki temeljito pregleduje poslovanje občine, zato je naše delo lažje. Tega, kar se je dogajalo v preteklih letih, ni več. Direktorji raznih podjetij ravnajo drugače, saj pregon tistih, ki so se v preteklosti okoriščali, vpliva tudi na sedanje delovanje.

Iz poročil nadzornega odbora za zadnji dve leti pa razberemo nasprotno, da ne upoštevajo vaših priporočil, da niti ne pojasnijo, zakaj ne, da ne poslujejo transparentno. Kaj je zdaj res?

Naša priporočila se nanašajo na poslovanje določenega leta. To stanje pa se nanaša tudi na dolgoročne pogodbe. Kadar ugotovimo nepravilnosti pri taki pogodbi, je MOL v času veljavnosti ne more spremeniti. Mestna uprava lahko ugotovljene nepravilnosti odpravi šele pri podpisu nove pogodbe. Kar nekaj takšnih primerov imamo pri koncesionarjih.

Zanimivo, da ste v zadnjih dveh letih obakrat priporočili revizijo koncesijskih pogodb in cene storitev, pa se kljub temu ni nič spremenilo.

Pri cenah se je spremenilo, čeprav ne povsod.

Kako bi ocenili letošnje odzivno poročilo mestne uprave?

Če se spomnimo poročil, ki smo jih dobili v zadnjih štirih letih, letošnje lahko označimo za dobro. Skupno bomo ocenili nekatere naše predloge in priporočila ter se odločili, ali je smiselno vse upoštevati. Pri tem imam v mislih investicijsko vzdrževanje v šolstvu. Nerazumljivo se mi zdi, da se ne vodijo iz nekega centra. Uprava trdi, da bi za ta namen morali povečati število zaposlenih, kar pa po mojem ne drži, ker bi lahko nekatere prerazporedili z drugih področij.

Lahko pa bi povečali število nadur zaposlenih, kar ste sicer problematizirali v poročilu.

Menim, da je rešitev v večji produktivnosti. Nekateri delajo veliko, so pa tudi taki, ki delajo manj. V kolektivu z nekaj manj kot šeststo zaposlenimi je določen delež takih.

Pravite, da je odzivno poročilo dobro, toda v njem zaman iščemo pojasnila na nekatere vaše ugotovitve, na primer o porabi sredstev za delovanje župana.

V letošnji program dela smo že uvrstili ponovno analizo teh izdatkov.

Vendar ste že v poročilu za leto 2012 ugotovili, da vsi županovi izdatki, nastali v tem letu, niso knjiženi. V poslovnih knjigah naj bi bili zajeti v letu 2013. Tudi za leto 2013, ko so se izdatki povečali, ste ugotovili podobno. Torej vaše ugotovitve ne vplivajo na delovanje župana.

Ta del pregleduje služba za notranjo revizijo. Strinjam se, da bi se tudi pri tej postavki, kot pri drugih, poraba morala zmanjševati. Pravilnost knjiženja ustvarjenega stroška v enem letu ter obremenitev v naslednjem bo ugotavljala služba za interno revizijo.

Ali je to sploh dopustno?

Ne vem, ali je sploh zakonito.

Govorite o netransparentnosti. Uprava pa v odzivnem poročilu pojasnjuje stvari, ki jih že vi sami ugotavljate. Ali ni to omalovažujoče do nadzornega odbora?

Knjigovodstvo navaja podatke, ki med seboj niso primerljivi, so pa to stroški, ki se ne pojavljajo vsako leto.

Vaše mnenje o stroških za gradnjo centralne čistilne naprave, ki so dvakrat večji od ocenjene vrednosti projekta?

S CČN smo se veliko ukvarjali. Stvari nam niso jasne. Iz ocenjene vrednosti 20 na 40 milijonov evrov je velik preskok. Mestna uprava pojasnjuje, da je razlog spremenjena tehnologija, kar bo zmanjšalo stroške v času delovanja naprave. Dobili smo zagotovilo, da bo tudi cena za gospodinjstva nižja. Ker bo projekt kar 85-odstotno pokrit iz kohezijskih sredstev, ne bi bilo dobro, da bi uporabili slabšo tehnologijo. To je z gospodarskega vidika nerazumljivo, je pa težko sprejeti dejstvo, da je bil samo en ponudnik. Če bi glede na spremenjeno tehnologijo ponovili razpis in dali možnost še drugim, bi lahko dobili ugodnejšo ponudbo. Težko je reči, da je bilo to nezakonito, vsekakor pa je sumljivo.

Kaj sledi?

Realizacijo projekta bomo spremljali.

Opozicija vam je očitala, da v poročilu niste predstavili ugotovitev v zvezi s pogovorom, ki ste ga imeli z županom o različnih temah. V njem piše zgolj to, kaj vas je zanimalo, niso pa navedeni odgovori. To ni običajno. Ali so podatki zaupni?

Mogoče je zapis pomanjkljiv. Županovi odgovori so prepričali člane nadzornega odbora, zato jih nismo navajali. Odgovoril je na vsa vprašanja.

Zakaj potem odgovorov niste zapisali?

Na to nisem bil pozoren, saj so bili odgovori zadovoljivi.

To vam je opozicija očitala tudi na seji, zakaj niste vsaj takrat o tem govorili?

Zato ker so bili županovi odgovori pozitivni in se mi ni zdelo potrebno.

Ampak svetnikov očitno niso zadovoljili, saj jih ne poznajo.

To ne drži povsem.

Imate o tem pogovoru z županom zapisnik, ste ga snemali?

Snemali nismo, zapisano pa je bilo premalo.

Potem pa nam zdaj povejte, kaj ste slišali glede tožbe župana zaradi domnevne razdelitve provizij pri prodaji Termoelektrarne Trbovlje.

Tožbo proti novinarju je župan že vložil.

Ekonomska situacija Severnih vrat na Bavarskem dvoru in gradnje na lokaciji Šumi?

Se ne spominjam.

Pa Lekarna Ljubljana?

Tu je bilo veliko stvari. Zanimalo nas je, zakaj se dobiček iz LL preusmerja v MOL. S tem se nadzorni odbor ni strinjal, čeprav je to sprejel mestni svet. Pozvali smo mestno upravo, naj zadevo ponovno prouči. Lekarna bi morala dobiček porabiti za razvoj ali pa znižanje cen. Že v preteklosti smo jo opozorili na nezakonito ustanovitev grosistične dejavnosti, kar je bilo kasneje urejeno.

Projekt Emonika?

MOL pravi, da ni krivec za ustavitev projekta, pač pa je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer investitor prišel do drugačnih zaključkov. Temu je težko nasprotovati.

Razdeljevanje kadrovskih stanovanj?

O tem ne vem nič.

Kaj pa dopisa, ki ju je posredovala protikorupcijska komisija, za kaj gre?

Gre za poslovno-upravni center Zalog, gradnja se je šele dobro začela in jo spremljamo. Pri Bežigrajskem športnem parku gre za gospodarsko družbo, kjer je MOL manjšinski lastnik. Mi nismo pooblaščeni za nadzor.

Kaj pa Stožice? Na očitke opozicije ste odgovorili, da v letošnjem poročilu niste ponavljali ugotovitev iz prejšnjega leta, nič pa se ni spremenilo.

To drži. Že leta 2012 smo napisali, da je treba Stožice v celoti dokončati. Prepričani smo bili, da se bo to zgodilo, vendar se žal ni. Zakaj? Denarja zmanjkuje povsod. MOL sama trgovskega dela ne more realizirati. Za Ljubljano in Slovenijo je to pomemben projekt z več vidikov. Ne zaradi župana, ampak ker je pomemben center športnih dejavnosti za širšo regijo. Izvedbo je nadzorovala družba za državne ceste. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. Nismo pa preverjali finančnih transakcij. Projekt je invaliden, do končne dograditve ga je težko ocenjevati. Mogoče je objekt premalo izkoriščen, čeprav popolnoma ne bo nikoli. Stroški vzdrževanja še niso preveliki. Res pa je, da so cene najema za posamezne klube previsoke, saj težko napolnijo dvorano.