Čas: Zanoškar nerealen, Zanoškar: Čas pesimist

Zdajšnji župan stavi na »realne« projekte, nekdanji pa temu pravi nazadovanje.

Objavljeno
24. september 2014 19.46
mce_prisega
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Slovenj Gradec − Novi župan Mestne občine Slovenj Gradec bo v vsakem primeru stari župan, saj sta oba kandidata že županovala, sedanji župan Andrej Čas dve leti, njegov izzivalec Matjaž Zanoškar pa devet let in pol. Poleg različnega pristopa k vodenju občine imata tudi različna stališča do prednostnih projektov pa tudi do tega, kako nadaljevati nasedle naložbe v terme in poslovno cono.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG) Andrej Čas, ki je županovanje prevzel po nadomestnih volitvah marca 2012, ko se je njegov predhodnik Matjaž Zanoškar ob sprejetju zakona o nezdružljivosti funkcij odločil za poslansko, po dveh letih svoje delo ocenjuje kot uspešno, čeprav meni, da je polovični mandat v sedanjih razmerah prekratek za velike dosežke: »V dveh letih lahko le spoznaš delo in začrtaš korake, ki bodo sledili, ko bo občina močnejša.«

Med svoje največje dosežke prišteva zmanjšanje občinskega dolga, pospešitev priprave občinskega prostorskega načrta in regulacijo Suhodolnice ter zagotavljanje poplavne varnosti. Kot pravi, je nadaljeval in uspešno končal tudi nekaj Zanoškarjevih projektov: mrežni podjetniški inkubator ter poslovno cono Ozare, kjer pa občini kljub trem razpisom še ni uspelo prodati nobenega zemljišča. Prav tako se zadnji dve leti ni zgodilo nič konkretnega na območju, predvidenem za terme in nadaljevanje že začete, a ustavljene gradnje glasbene šole.

Zanoškar obljublja terme, Času se ne zdijo realne

O nadaljevanju projekta termalnega centra, za kar je občina v Zanoškarjevih mandatih že porabila 2,4 milijona evrov (za nakup zemljišč, termalno vrtino in idejni projekt za terme), Zanoškar meni, da morajo vztrajati pri prvotno načrtovanem termalnem kopališču z dvema hoteloma z 250 posteljami, ki bi ga uresničili v treh fazah. »Če bom župan, vam obljubljam, da se bomo v Šmiklavžu v prihodnjem mandatu že kopali v termalni vodi, ne pa v ribniku.«

Času se tako zasnovan projekt termalnega centra ne zdi uresničljiv, saj meni, da občina zanj ne bo imela dovolj denarja. »Morda je z denarjem EU mogoče narediti kakšne kopalne površine, jezerca, vendar mora biti to zavito v povsem drugačne vsebine, na primer ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, v okviru tega pa lahko potok Jenina uredimo tako, da bo v tem predelu kopalno jezero.« S tem bi po Časovem mnenju tudi v okolici povečali interes za gradnjo turističnih zmogljivosti, vsekakor pa bi šlo za javno-zasebno partnerstvo.

Prodaja praznih poslovnih con ali cone na zalogo?

Za ustvarjanje ugodnih razmer za nova delovna mesta bi Čas zagotovil še proizvodni podjetniški inkubator »v neki opuščeni, neuporabni tovarniški hali na degradiranem območju«. Za nove zaposlitve mora občina po njegovem privabiti investitorje, ki prinašajo proizvodna delovna mesta, pri tem pa ne sme biti izbirčna glede dejavnosti. Neprodane poslovne cone bi ponudil po tržni ceni in »najprej prodal to, kar že imamo, ne pa hitel v gradnjo novih«.

Zanoškar pa pravi, da bi takoj začel urejati proizvodno cono v Pamečah. »Občina mora imeti cone na zalogo, saj bo prihodnja finančna perspektiva omogočala sredstva za njihovo opremljanje, sicer bomo morali sami plačati komunalno opremo.« Investitor po njegovem ne more čakati leto ali dve, da bi mu občina uredila zemljišče. Na Ozarah bi morali ugrizniti v kislo jabolko in poslovno cono ponuditi naprodaj po tako ugodni ceni, da bo privabila kupce.

Dva pogleda na hitro cesto

Medtem ko Čas Zanoškarju očita nepreudarno zaganjanje v nerealne in preobsežne projekte, pa Zanoškar Času očita pesimizem in premalo zagnanosti, zaradi česar naj bi občina »potonila v sivo povprečje« in »izpuščala priložnosti, predvsem pri črpanju evropskih sredstev«.

Prav pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev namerava Zanoškar nameniti največ pozornosti, če bo izvoljen. Čas načrtuje z evropskimi viri izvajati projekt urbane prenove mesta, kar zajema sanacijo degradiranih industrijskih območij drugih površin ter ustvarjanje novih vsebin zanje, prenovo stanovanjskih naselij itd. Oba bosta širila dom starostnikov, (spet) dokončevala glasbeno šolo in razvijala turizem.

Oba tudi podpirata gradnjo hitre ceste, a v različnih izvedbah − Zanoškar meni, da bi se morala država zanjo zadolžiti, Čas pa daje prednost posodobitvi obstoječe ceste z nadgradnjo, kar se mu zdi izvedljiva premostitev do gradnje hitre ceste.