Županski kandidati v Ilirski Bistrici o obstoju koalicije

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
03. oktober 2014 13.39
jaksetič ilirska bistrica
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si
Bralec Gregor: Živim v občini Ilirska Bistrica, kjer so tokratni mandat župana in občinskega sveta zaznamovala predvsem nesoglasja, ki so onemogočala normalno delovanje občine. Programe imajo pa tako ali tako vsi najboljše. Kandidate sprašujem, kako načrtujete vzpostaviti koalicijo, da vam ta ne bo takoj razpadla? Kako boste delovali, če se vam bo zgoda »manjšinska« vlada, kot se je v zdajšnjem mandatu? Kako, če sploh, ste pripravljeni preseči medsebojne zamere (ker verjetno bo nekaj svetnikov ostalo istih)?

Emil Rojc (SD) : Delovanje lokalne skupnosti je omejeno na zadovoljevanje potreb občank in občanov, na osnovi razpoložljivih sredstev, ki jih občina prejema iz državnega proračuna in tistih, ki jih županu uspe pridobiti izven proračuna. Pri oblikovanju občinskega proračuna je naloga župana, da predlaga porabo proračunskega denarja, naloga svetnikov pa je, da o tem odločajo, se strinjajo ali pa predlagajo drugačno razporeditev sredstev. V kolikor svetniki ne želijo opraviti svoje naloge in o proračunu nočejo glasovati, jih v to žal ni mogoče prisiliti. Volitve so zato edina prava priložnost, da občanke in občani izberejo prave ljudi, ki bodo delovali v smeri razvoja občine in v korist vseh njenih prebivalcev.

Igor Batista (ZZP): V dosedanjem 30 letnem delovnem obdobju sem dokazal, da je s strpnim dialogom in povezovalnim odnosom brez povzročanja konfliktov mogoče povezati tudi različno misleče v ekipo s skupnim ciljem ustvariti boljši družbeni in osebni standard za nas in naše potomce. Za sestavo koalicije je potrebno prvenstveno usmerit energijo v pripravo projektov in pridobivanje finančnih sredstev za realizacijo teh. Izogibal se bom tem, ki občane razdvajajo in delijo. Na tak način ne bo prišlo do delitev in morebitnih konfliktov.

Kristina Valenčič (skupina volivcev): Najprej počakajmo na rezultate volitev. Sodelujem lahko z vsakim, ki ima dobre ideje. Pomembna sta vsebina in program. Ne vidim potrebe, da bi se na lokalnem nivoju delili na opozicijo in koalicijo. Naloga župana je, da usklajuje delo občinskega sveta, kar lahko stori le s sodelovanjem, povezovanjem in sklepanjem kompromisov. Voditelj vodi z zgledom, tako je tudi župan prvi odgovoren zato, da seje potekajo demokratično, korektno in kulturno. V kolikor bomo v občinski svet vnesli še malo zdrave kmečke pameti, bo delo normalno steklo in do manjšinske vlade ne bo prišlo.

Marko Milharčič (SLS): Uporaba terminov koalicija in opozicija oziroma vaši in naši pri delovanju Občinskega sveta ni potrebna. Iz programov list in strank za lokalne volitve 2014 je razbrati, da si vsi, ki kandidiramo, želimo premakniti stvari na pravo pot. Vsem izvoljenim svetnikom obljubim enakopravno obravnavo in upam, da bodo tudi name kot župana gledali objektivno ter bili pripravljeni sodelovati. Zavedam se, da so občinski svetniki zavezani programom svojih list ter strank in to podpiram. Potrebnega bo sicer veliko usklajevanja in dialoga, da bodo predlogi, podani v potrditev Občinskemu svetu, tudi potrjeni brez večjih pripomb. Vodenje občine ima tri veje: institut župana, Občinski svet in Nadzorni svet. Še posebej bi rad izpostavil člane Nadzornega sveta, ki jih vidim kot odgovorne posameznike, ki jih ne bo strah spregovoriti, ki bodo tudi sprejemali pripombe občinskih svetnikov in dovolj hitro reagirali, da sume o nepravilnostih, če se bodo pojavili, rešimo znotraj hiše. Ne glede na število kandidatov iz naše stranke, ki bodo zasedli mesta v občinskem svetu, bomo konstruktivno sodelovali s svetniki z vseh list oziroma strank. Na ta način, poleg politične diplomacije, se bomo izognili nesklepčnosti Občinskega sveta.

Televizije bodo prihajale v naše okolje po izjave naših ljudi, ki že sedaj, tudi mimo lokalne politike, pomagajo pri promociji našega izredno lepega kraja ter naših izdelkov. Smo druga največja občina v Sloveniji, 480 km2 po površini, od tega imamo poseljenih nekaj več kot 50 km2. Brkini so naša nezaščitena blagovna znamka, Snežniško pogorje je raj narave, naše reke in potočki so idilični, kulturna dediščina je edinstvena, gozdovi so zdravi. Evropska perspektiva do 2020 nam gre na roko. Ponudili bomo roko sosedom v regiji, poiskali skupne potrebe in jih postavili v projekte, se trudili, da postanemo nosilci razvoja regije, tako statistične kot tudi naravne, ki sega od notranjosti Slovenije, prek naše obale, Trsta, Primorsko-Goranske županije na hrvaški strani in Loške doline. Se še spomnite okusa brkinskega mleka ali brkinskih jabolk, svežine pitne vode ob naših izvirih? To in še marsikaj drugega vam lahko ponudijo naši ljudje. Tudi pretočnost prometa v poletnih mesecih se ureja. Tako da je čas za našo skupno zmago.«

Kontakta županske kandidatke Barbare Kogovšek nismo uspeli pridobiti, zato ji vprašanja nismo posredovali. Za to se ji opravičujemo.