Županski kandidati v Ljubljani o statističnih podatkih

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
02. oktober 2014 12.44
vidic/LJUBLJANSKA
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Ali bi za javno uporabo odprli vse elektronske statistične podatke, ki jih zbira ljubljanska občina? Podobne open data programe ima že veliko zahodnih mest, s temi podatki se razvijajo na primer zelo uporabne aplikacije za meščane za pametne telefone.

Damjan Damjanovič (skupina volivcev): Hvala za to vprašanje. Ne le da bom odprl vse elektronske statistične podatke, ki po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja morajo biti dostopne, a vsaj lahko dostopne večinoma niso, bomo podobno kot v nekaterih najbolj razvitih mestih Evrope povezali telekomunikacijsko-informacijske infrastrukture z ostalimi mrežami, kot so npr. pametna energetska omrežja, pametno merjenje porabe energentov, e-mobilnost ... z namenom uravnoteženega ekološkega, ekonomskega, socialnega in adminstrativnega razvoja mesta. Pravi izziv na pametne telefone je koncept »pametnega mesta«.

Miha Jazbinšek (Zelena koalicija): Da.

Nataša Sukič (Združena leivca): Da. V Združeni levici se zavzemamo za popolno transparentnost delovanja MOL, kar pomeni tudi popolno dostopnost zainteresiranih občank in občanov do elektronskih statističnih podatkov, ki jih zbira občina. Prosto uporabo teh podatkov bi omejili na neprofitne dejavnosti.

Gregor Škerl (Krščanski socialisti Slovenije): Da, zavzemam se, da bodo vsi podatki in informacije javnega značaja javno dostopni. S tem tudi razvijalcem različnih aplikacij. Vsa infrastruktura, kamor spada tudi IT, bi že morala biti na uporabo meščankam in meščanom, da ne rečem tudi državljankam in državljanom. S tem pridobimo pri preglednosti in transparentnosti. V mojem programu je zapisana popolna transparentnost delovanja MOL in sem spadajo tudi vsi dokumenti, pogodbe, javna naročila in nenazadnje tudi vsi prejeti ter plačani računi z vsemi postavkami, v izvorni obliki, ki bodo javno dostopni prek spleta. Sem spadajo tudi e-volitve, ki bi omogočile meščankam in meščanom oddajo glasu in njihovih odločitev ter mnenj tudi prek elektronskih medijev. Infrastruktura je že pripravljena. Strokovnjaki pa mi pravijo, da ni prave politične volje in interesa.

Zmago Jelinčič (SNS): Absolutno, ti podatki morajo biti vedno na razpolago za uporabo javnosti.

Boris Žulj (Solidarnost): V programu smo zapisali, da bodo vsi statistični podatki o mestni občini prosto dostopni na spletnih straneh, pri čemer vztrajamo. Meščanom in meščankam želimo dati možnost soustvarjanja in soupravljanja svojega mesta. To pa je mogoče edino z javnim in transparentnim delovanjem občine.

Irena Kuntarič Hribar (SD): Podpiram uporabo javnih podatkov za razvoj javno dostopnih (brezplačnih) aplikacij, ki bodo koristile Ljubljančankam in Ljubljančanom.

Aleš Avbreht (SMC): Zamisel mi je všeč in jo podpiram.

Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića): Načrtujemo prijavo za evropska sredstva, ki bodo omogočala tudi to. Razvili smo že aplikacijo Nepremičnine MOL in Mobilna Ljubljana A do B.

***

Na vprašanje niso odgovorili: Marija Horvat (Desus), Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel), Martina Valenčič (Naprej Slovenija).