Županski kandidati v Ljubljani o odprtih gradbenih jamah

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
02. oktober 2014 15.54
mpi kozolec 2
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si
Bralka Irena: V nobeni od dosedanjih županskih kampanj za MOL nisem zasledila (tudi ne v glasilu Skupaj za najlepše mesto) vizijo v zvezi z odprtimi gradbenimi jamami po Ljubljani.

Ker sem stanovalka v bloku ob odprti gradbeni jami na Slovenski, ki je namenjena gradnji Parkirno garažne hiše Kozolec II in je tu MOL soinvestitor, me zelo zanima, kaj boste v zvezi s tem naredili v času vašega mandata? Gradnja bi morala biti namreč zaključena že julija 2014, vendar že več kot 8 mesecev vse stoji oz. delavci gradbišče praznijo, odvažajo material in stroje.

Damjan Damjanovič (skupina volivcev): Gradbene jame v prostoru večinoma pričajo, da za prostorskimi stojijo še globlje finančne, zato se bom tega lotil sistematično in s pravimi vzvodi. Jame so nastale zaradi kratkoročnih interesov in projektov, ki so nas pripeljali v krizo. Komercialnih centrov imamo že preveč, a so hoteli delati še večje v Stožicah pod zemljo, na Emoniki pa celo nad tiri. Naprimer Plečnikov stadion je v sramotnem stanju, treba ga je ohraniti kot del svetovne kulturne dediščine, stroka že pripravlja vpis na seznam UNESC-a, zato je skupaj z lastnikom in civilno inciativo treba pregledati koliko nadgradnje parcela dejansko prenese, da ne bo škode na kulturni vrednoti, ki bo tako izvrstna za kulturne in športne prireditve, treninge klubov in reprezentanc, nikoli pa ne bo primerna za večje športne prireditve. Še enih Stožic Ljubljana ne rabi.

Ko bom pregledal dokumentacijo in vzroke zakaj ni dokončanih del za Kozolec II, bom storil vse, da pride do zaključitve projekta.

Miha Jazbinšek (Zelena koalicija): Vizijo o parkovni ozelenitvi gradbenih jam nasedlih investicij je novinar Dela Janez Petkovšek 24. septembra dal celo v podnaslov predstavitve moje kandidature - »Ozeleniti gradbene jame«, sicer pa prilagam tekst, ki sem ga poslal skupini prostoRož (relevanten je uokvirjeni in odebeljeni tekst):

»Tisto, kar je potrebno, je prostor teh »gradbišč« res in ne le virtualno odpreti. Če ga ne bodo investitorji-lastniki zemljišč, naj se obrne vaše društvo na gradbeni inšpektorat na njihov račun, če se nanj ni obrnil podžupan po uradni dolžnosti. Stvarni lastniki terjatev na teh »gradbiščih« pa so ali pa še bodo razne javne in zasebne slabe banke, ki se, kot kaže, spreminjajo v nepremičninske agencije. Zatorej bi one, kot substitut investitorjev, bile skupaj z MOL dolžne vašemu, ocenjujem, zainteresiranemu društvu priskrbeti pripomočke za krčenje pionirske vegetacije in plevela za račun lastnikov teh zemljišč. Najcenejša ureditev pa je parkovna ozelenitev.«

Sicer pa bomo parkirno garažno hišo končali, odgovorne osebe v MOL pa sankcionirali.

Nataša Sukič (Združena levica): Razrešitve problematike odprtih gradbenih jam bi se lotila na več načinov: možno jih je parkovno ozeleniti, kjer je to mogoče in dopušča še nadaljnjo gradnjo objektov, je možno zgraditi podzemne parkirne hiše in na njih začasno urediti odprta parkirišča, otroška igrišča - jih ozeleniti, skratka; nekatere lahko začasno namenimo vrtičkom. Do vseh teh rešitev moramo priti v sodelovanju s stroko in občankami in občani iz pristojne četrtne skupnosti. Najprej pa je s stroko treba preveriti, ali odprte gradbene jame ogrožajo bližnje stavbe (posedanje stavb) in nemudoma sanirati te jame, da zaščitimo okoliško infrastrukturo in varnost ljudi. Odprte gradbene jame, posledica nasedlih investicij in projektov, ki so v glavnem plod mešanih javno-zasebnih partnerstev in ki dajejo prednost kapitalu pred interesi in dejanskimi potrebami ljudi, kazijo podobo našega mesta, ogrožajo njegove prebivalce in nas opominjajo na zgrešene investicije zadnjega desetletja.

O gradbenih jamah in možnih rešitvah za Kozolec II govori že zgornji odgovor. Podrobnosti o parkirnih hiši Kozolec II ne poznamo. Glede na to, da je del gradnje že izveden, bomo predlagali zaključek izvedbe s parkovno ureditvijo na streh garažne hiše, saj je to območje gosto poseljeno.

Gregor Škerl (Krščanski socialisti Slovenije): Res je. Ta težava je velika in bi si zaslužila posebno točko v programu vsakega kandidata. Vendar pa, je po mojem mnenju vseh deset točk mojega programa pomembnejših, saj gre za transparentno poslovanje, demokratizacijo z uvedbo participatornega proračuna z namenskimi sredstvi, vnos osebne odgovornosti vseh odgovornih, razdolžitev Ljubljane itn in v kolikor dobim mandat župana so te točke ključne za zdravo ter transparentno izpeljavo in dokončanje vseh projektov, vključno z gradbenimi projekti.

Gradbene jame so pereča težava. Predstavljajo nevarnost za sosednje zgradbe, nevarnost za udeležence v prometu, največkrat pešce in kolesarje, predstavljajo pa še mnogo drugih težav. Gradbena dela bi bilo potrebno začeti do te mere, da se lahko gradbene jame zaprejo, da ne predstavljajo več nevarnosti. To bi se dalo doseči z odlokom, ki bi kaznoval vse investitorje, ki so prekoračili časovni okvir in niso niti začeli projektov zaradi katerih so te gradbene jame odprte. Kjer je to mogoče, bi v njih umestil ljubljančankam in ljubljančanom že znano Urbano vrtnarjenje.

Zmago Jelinčič (SNS): Gradbene jame se lahko hitro zaprejo, v kolikor se odstrani vse lepljive roke, požrešne investitorje ter projektante in špekulante.

Gradnja garažne hiše Kozolec II se bo nadaljevala, s tem, da bo MOL prevzel kompletno investicijo, saj se garažne hiše preživljajo same in se praviloma izplačajo v sedmih do devetih letih.

Boris Žulj (Solidarnost): Odprte gradbene jame so v Ljubljani velik problem in druga, temnejša plat razvoja Ljubljane v zadnjih letih. So posledica predimenzioniranih investicij v megalomanske projekte, ki se morajo končati, fokus pa je treba usmeriti v projekte z vsebino za meščane. V Solidarnosti želimo omogočiti začasno rabo opuščenih zemljišč (in objektov), kar pomeni, da se ta degradirana območja začasno namenijo drugi rabi, npr. zelenim površinam, parkom, morda parkiriščem. Na drugi strani pa je nujno uvesti finančne sankcije do investitorjev (kavcije, penali, dajatve), s katerimi bi dosegli, da bi bilo vsem investitorjem v interesu gradnjo končati v roku.

Kot rečeno, za investitorje bi morali uvesti finančne sankcije, če gradnje ne končajo v roku. Gradnje parkirne hiše Kozolec II bi se tako lotili samo tisti, ki bi lahko od začetka projekta zagotovili zaprto finančno konstrukcijo. Mesto ne sme dovoliti, da zaradi finančnih špekulacij in premajhne odgovornosti investitorjev trpi javni, skupni prostor.

Irena Kuntarič Hribar (SD): Izkušnje iz nekaterih drugih evropskih prestolnic kažejo, da je dobro povprašati občanke in občane o nekaterih zadevah. V tem delu mislim na tiste prebivalce v občini, ki živijo ob takšnih jamah, kaj si morda oni želijo, da se naredi na mestih gradbenih jam. Ideje ljudi so lahko iztočnica investitorjem, da ponovno razmislijo o projektu oziroma na te lokacije morda privabijo tudi nove investitorje. Želim si, da bi mesto večino teh jam lahko zasulo in na njih uredilo manjše parke z igrali ali za rekreacijo meščanov ter tudi sprehajalne parke za hišne ljubljenčke, ki jih v Ljubljani še vedno primanjkuje.

Tudi jaz se skoraj vsak dan sprehodim mimo tega gradbenega projekta. Trenutno vam na to vprašanje ne morem podati konkretnega odgovora, saj s samim projektom, zgolj kot županska kandidatka, žal nisem dovolj seznanjena. Lahko pa vam zagotovim, da bom vse gradbene jame in nedokončane projekte temeljito preverila ter poskušala hitreje premikati nekatere zadeve v mestu.

Aleš Avbreht (SMC): Odprte gradbene jame so v Ljubljani problem, ki ga je treba začeti reševati čim prej. Naša vizija je, da jih, do pridobitve investitorja oz. ustreznega programa v skladu z usmerjenostjo v dobro ljudi, uporabimo npr. za lokalno pridelovanje hrane in prodajo na obstoječih in novih lokalnih tržnicah.

Kozolec II je po našem prepričanju še eden od neuspelih projektov MOL. Najprej so se dela zavlekla zaradi arheologov, sporočajo z MOL, sedaj pa verjetno zaradi slabe finančne kondicije izvajalca del. Jasno je, da je treba jamo čim prej sanirati, da ne bo prišlo do težav pri varnosti ljudi in pri okoliških zgradbah in, potem pa je čim prej treba - transparentno in pregledno - delo dokončati oz. pridobiti ustreznega investitorja. Če bom izvoljen bo to vsekakor ena mojih prvih prioritet.

Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića): Gradbene jame kazijo mesto, vendar žal mesto nanje ne more vplivati, saj so ali v privatni oziroma državni lasti ali v stečaju. Mesto je celo sprejelo odlok s katerim omogoča fazno gradnjo do »ničle«, spodaj pa se uredijo kletni prostori.

Z dnem 31. 1. 2014 je bila zaradi trenutne plačilne nesposobnosti zasebnega partnerja gradnja objekta parkirno-garažne hiše zaustavljena. Vse od zaustavitve del partnerja pri projektu intenzivno iščeta pravne in finančne možnosti, da bi se gradnja objekta lahko čim prej nadaljevala, saj z vsakim dnem mirovanja gradbišča vsem udeležencem pri graditvi nastaja škoda.

***

Na vprašanja niso odgovorili Marija Horvat (Desus), Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel), Martina Valenčič (Naprej Slovenija).