Županski kandidati v Ljubljani o širitvi Dunajske ceste

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
02. oktober 2014 11.54
Dunajska cesta v Ljubljani 30. Julija 2013.
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Kakšno je vaše stališče o napovedanem širjenju Dunajske ceste?

Damjan Damjanovič (skupina volivcev): Širjenje Dunajske je v nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti, ker ne smemo povečevati dostopa v center z osebnimi avtomobili, temveč z urejenim javnim prevozom. Strinjam se s civilno inciativo in strokovnjaki društva Cipra za varstvo alpskega prostora, ki meni da Dunajska potrebuje več zelenja in kolesarskih poti. Širjenje Dunajske za osebni promet je tudi v očitnem nasprotju s programom Zelena prestolnica Evrope, ki kaže tudi na dvoličnost mestnih oblasti.

Miha Jazbinšek (Zelena koalicija): Negativno - nepotrebno, destruktivno.

Nataša Sukič (Združena levica): Nasprotujemo širitvi Dunajske ceste, saj le to predvideva nove vozne pasove za osebni avtomobilski promet. To je povsem v nasprotju s trajnostno mobilnostjo, ki je za Ljubljano potrebna tako z vidika izboljšanja kakovosti zraka kot tudi zaradi širše dostopnosti javnega prometa. Edina sprejemljiva širitev Dunajske ceste bi bila takšna, ki bi uvajala širše kolesarske poti, prostor za tramvaj ali pa dodatni rumeni pas za avtobus.

Gregor Škerl (Krščanski socialisti Slovenije): Širjenje Dunajske ceste bi lahko bilo izvedeno bolj premišljeno pri čemer bi se soupoštevalo vse skupine udeležencev in ne zgolj motorni promet. Na tak način, kot je projekt zastavljen zdaj, sem odločno proti.

Zmago Jelinčič (SNS): Sem proti širjenju.

Boris Žulj (Solidarnost): Podatki, ki jih MOL sicer skriva, kažejo, da je promet na tem delu Dunajske dejansko upadel. Mestna uprava ne navaja nobenega razloga za širitev Dunajske, prav tako ji ostro nasprotujejo tamkajšnji prebivalci. Širitev Dunajske ceste je tudi v nasprotju s prometno politiko MOL. Širitvi zaradi vseh teh razlogov nasprotujem. V Solidarnosti nasprotujemo širitvam vpadnic na račun prostora za pešce in kolesarje ali zelenja. Zavzemamo se za učinkovit in široko dostopen javni promet, v kombinaciji s celostno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce.

Irena Kuntarič Hribar (SD): Menim, da širitev Dunajske ceste ni potrebna, saj z vzpostavitvijo bolje delujočega sistema P+R umaknemo del prometa z vpadnic v mesto. Čemu bi širili vpadnice in ob tem zapirali center mesta? Ni prave logike, mar ne?

Aleš Avbreht (SMC): »Širitev Dunajske na šestpasovnico je treba še temeljito premisliti. Ko bi se ta šestpasovnica stekla v center, bi morali razmišljati kam parkirati vse avtomobile. V nove parkirne hiše? Morda je bolje povečati število postaj na železniških vpadnicah proti Ljubljani, jim dodati vagone za prevoz koles, povezati notranji cestni ring z zunanjim, ga regulirati z enosmernim prometom, dodati pametne semaforje, povečati število P +R con in izboljšati ter osredotočiti javni prevoz v Ljubljani. »

Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića): Kot smo že velikokrat pojasnili, prometno politiko MOL sestavlja nabor ukrepov, s katerimi bomo zmanjšati pritisk osebnih vozil na mestno središče ter izboljšali splošne bivalne in druge pogoje življenja ter dela v mestu. Približevanje temu cilju je vodilo tudi k spremembi prometnega režima na osrednjem delu Slovenske ceste ter k uvedbi t.i. rumenih pasov na Celovški in Dunajski cesti. Pri tem je treba poudariti, da v primeru Dunajske ceste ne gre za dokončno ureditev, saj je Dunajska cesta specifičen primer v ljubljanski cestni mreži. Je namreč edina vpadnica, v katero se steka več prometno močnejših in pomembnejših cest, zato je ključna v delovanju obodnega cestnega sistema Ljubljane.

Zastoji na Dunajski cesti lahko privedejo do prometnega kolapsa severnega dela Ljubljane, saj alternativne povezave ne premoremo. Odločilo smo se za prometno preveritev možnosti širitve Dunajske ceste, kar danes še ni nujno potrebno, vendar se ji najkasneje ob izgradnji nove prometne glave ne bomo mogli izogniti. Širitev Dunajske ceste bo potrebna tudi v primeru zapore prometa na podvozu pod progo na Šmartinski cesti, saj bo praktično ves promet v času gradnje preusmerjen na Dunajsko cesto.

***

Na vprašanje niso odgovorili: Marija Horvat (Desus), Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel), Martina Valenčič (Naprej Slovenija).