Bliže ljudem, več zbranih odpadkov

Zabojniki za odpadno elektroniko in baterije se širijo po državi, ob Prekmurje zdaj po vsej Savinjski regiji

Objavljeno
19. september 2016 22.15
Elektronski odpadki
Brane Piano
Brane Piano
Celje - Po Prekmurju in regiji Saša ulične zbiralnike odpadne elektronske opreme in baterij dobi tudi 12 občin s Celjskega, iz katerih odpadke odvaža celjsko javno podjetje Simbio. V teh dneh 40 zbiralnikov razvažajo v Braslovče, Celje, Dobje, Dobrno, Polzelo, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec. To pomeni, da bo odslej z njimi pokrita že vsa Savinjska regija.

Nosilec s 60 odstotki evropskih in državnih sredstev financiranega projekta je podjetje Zeos, ki je doslej ulične zbiralnike postavilo v večini prekmurskih občin ter v občinah Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, kjer so partnerstvi sklenili s podjetjem Saubermacher. Za Celjsko je Zeos partnerja našel v javnem podjetju Simbio.

V Zeosu pravijo, da bodo v letu dni po državi postavili 400 uličnih zbiralnikov, v katere sodijo poleg baterij samo manjši elektronski aparati, nikakor pa na primer ne tudi televizorji ali žarnice.

Na predstavitvi zbiralnikov v Celju je Alenka Gruden-Belavič iz Zeosa povedala: »V Velenju smo zabojnike že prvič izpraznili in smo z vsebino zbiralnikov smo zelo zadovoljni, saj so občani skoraj dosledno oddajali e-odpadke in odpadne baterije, kar nekaj zbiralnikov pa je bilo po treh mesecih čisto polnih.«

Direktor družbe Simbio Marko Zidanšek je dodal, da so nevarne odpadke na območju 12 občin lahko občani oddajali le v zbirnem centru ali v času zbiranja na terenu, kar bo za nekatere odpadke še naprej veljalo, manjše električne in elektronske aparate ter baterije pa bodo zdaj lahko odvrgli bliže domovom. »Simbio na leto zbere okoli 200 ton nevarnih odpadkov, med njimi je nevarnih e-odpadkov in odpadnih baterij skoraj polovica,« je dejal.

Zeos je petletni projekt Life - gospodarjenje z e-odpadki začel operativno izvajati letos januarja s sloganom E-cikliraj. Po vsej Sloveniji postavlja ulične zbiralnike na ekološke otoke in v zelene kote v večjih trgovskih centrih, na podeželju pa začenja z mobilnim zbiranjem. V projekt pa sodijo tudi predstavitve občanom, vzpostavljanje potrošnikom prijaznejših in dostopnejših mest za oddajanje odpadkov, pa tudi izobraževanje, zakaj je pravilno oddajanje odpadkov pomembno za okolje.

V ponedeljek pa je celjski Simbio začel z letošnjim tradicionalnim zbiranjem nevarnih odpadkov po regiji. Čeprav bodo občani v njihov mobilni zbiralnik, kjer bo za pomoč na voljo tudi usposobljeno osebje, še vedno odlagali tudi električne aparate in baterije, je zbiranje namenjeno predvsem drugim nevarnim odpadkom - od olj do škropiv in čistil ter vsega drugega. Mobilni zbiralnik je bil prvi dan v Loki pri Žusmu, med popotovanjem po regiji bo konec meseca v Celju, nazadnje pa 14. oktobra v Gotovljah pri Žalcu.