Bodo odpadki na dvorišču Ekosistemov dočakali poletje?

Podjetje mora odstraniti še približno 6000 kubičnih metrov odpadkov, na dovoljenje za izvoz dva tisoč ton na Hrvaško čaka že več mesecev. 

 

Objavljeno
25. februar 2018 19.52
Gašenje tleče mase plastičnih odpadkov, lesenih sekancev in drugih snovi, ki so v četrtek zagorele v podjetju Ekosistemi d.o.o.. Zalog pri Novem mestu, Slovenija 23.julija 2017. [Ekosistemi,požari,gasilci,bagri,ogenj,Zalog,Novo mesto,Slovenija]
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi ni ovira za pripravo odpadkov za odvoz na sežig, a bo moralo podjetje za to plačati­ drugemu izvajalcu. Odstranitev odpadkov bi se utegnila zavleči tudi zaradi dolgotrajnega pridobivanja soglasja za izvoz.

V obratu za predelavo odpadkov v Zalogu, ki ga je 20. julija lani uničil požar, bi morali odpadke, ki niso zgoreli, po odločbi inšpekcije za okolje in prostor odstraniti že konec lanskega leta. A zapletlo se je pri oceni odpadka, ki jo je podjetje dolžno zagotoviti pred predajo odpadkov v predelavo ali odstranjevanje. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je najprej ocenil, da so odpadki primerni za odlaganje na odlagališču, a se na inšpektoratu za okolje in prostor niso strinjali z oceno in so zahtevali ponovno oceno. Ta je pokazala, da so odpadki primerni zgolj za sežig, a jim je zaradi prenizke kurilne vrednosti za termično obdelavo prej treba domešati sveže odpadke.

Direktor Ekosistemov Gregor Kovačič je dejal, da podjetje zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) tega postopka ne more izvesti, zaradi česar je sanacija omejena. Na ministrstvu za okolje in prostor so potrdili, da podjetje ne sme predelovati odpadkov niti na lokacijo ne sme dovažati novih, še vedno pa lahko, pravzaprav mora kot imetnik odpadkov te predati drugemu predelovalcu ali zbiralcu, ki ima OVD za izdelavo goriva, ali pa poslati v obdelavo po postopku D10 (sežiganje na kopnem) v drugo državo članico EU ali tretjo državo.

V toplarni Celje, ki edina pri nas predeluje odpadke po tem postopku, so Ekosisteme zavrnili, ker imajo po Kovačičevih besedah zmogljivosti zasedene za odpadke v regiji, ki jo pokrivajo. Sežigalnice v tujini naj bi bile zaradi prepovedi uvoza plastičnih odpadkov na Kitajsko, ki je začela veljati 1. januarja, prav tako ­zasedene.

Dodatna blokada sanacije pogorišča so dolgotrajni postopki pridobivanja soglasij za izvoz odpadkov. Ekosistemi so na inšpektorat za okolje in prostor prek posrednika, podjetja Eco export - zanimivost: podjetje je bilo ustanovljeno 21. junija lani in ima prav tako sedež v Zalogu na isti hišni številki kot Ekosistemi -, vložili vlogo za pridobitev soglasja za pošiljanje 2000 ton odpadkov na Hrvaško. Inšpektorat je že obravnaval vlogo in jo posredoval hrvaškemu pristojnemu organu, ki o njej še ni odločil.

Kovačič se nam je pritožil, da se je postopek pri slovenskih oblasteh vlekel tri mesece, na inšpektoratu pa so odgovorili, da so vlogo obravnavali »nemudoma«, in ko je bila popolna, poslali dokumentacijo na Hrvaško. »Ko bo hrvaški pristojni organ odločil, da je vloga popolna, bo potrdil prejem prijave, in od takrat imata oba organa 30-dnevni rok za odločitev. Ni pa nujno, da bo ta pozitivna – o tem bo odločila ciljna država«, torej Hrvaška, so pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor.

V Zalogu je še približno 5000–6000 kubičnih metrov odpadkov, od tega polovica v balah, druga polovica je razsutih ožganin na kupih. Doslej je bilo odpeljanih v tujino 142 ton odpadkov in dobrih 21 ton odpadnih izcednih vod.