Deloindom: Evropska sredstva za energijsko sanacijo stavb v lasti občin

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je ta teden v uradnem listu objavilo 52 milijonov evrov vreden javni razpis za energijsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti.

Objavljeno
28. september 2012 10.26
Ba. P, Deloindom
Ba. P, Deloindom
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 2. november 2012.

Sredstva v višini 52 milijonov evrov (85 odstotkov bo prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada) so namenjena energijski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti, in sicer za projekte energijsko učinkovite obnove obstoječih stavb ali nadomestne gradnje v primeru nesmotrnosti naložbe v obnovo obstoječih stavb (toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken), pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh ministrstva.

Občine bodo lahko v okviru omenjenega razpisa prijavile tudi projekte za sanacijo ogrevalnih sistemov in uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter do okolja prijaznih decentraliziranih sistemov za preskrbo z energijo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virov energije.

Več o javnem razpisu si lahko preberete na www.deloindom.si.