Ekošole otroke ozaveščajo 
o učinkoviti rabi energije

Brez dodatnih investicij, s preprostimi ukrepi lahko pri električni energiji prihranijo 15 odstotkov denarja.

Objavljeno
24. februar 2012 10.27
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana – Po lanski uspešni akciji merjenja osvetljenosti v šolskih prostorih, ko so učenci in dijaki s pomočjo luksmetrov ugotovili, da so njihovi razredi v povprečju za dobro polovico bolj osvetljeni, kot je treba, slovenske ekošole letos nadaljujejo ozaveščanje o učinkoviti rabi energije.

Marsikje se je seveda pokazalo, da bi šole ob spoštovanju dobljenih rezultatov samo z ugašanjem luči in drugih porabnikov energije lahko privarčevale tudi do 20 ali celo več odstotkov energije. Učinkovita raba ima v slovenskih ekošolah še poseben pomen. Šole so zato tudi letos pozvali k varčevanju z energijo, saj na ta način lahko brez dodatnih investicij na leto prihranijo od deset do 15 odstotkov denarja za električno energijo.

V letošnjem šolskem letu se v okviru programa Energija izvajajo trije različni projekti, ki spodbujajo k razmišljanju o celovitem pomenu električne energije od proizvodnje, njene poti in porabe ter k ozaveščanju o učinkoviti rabi in varčevanju z električno energijo.

Projekt Mladi v svetu energije, katerega pobudnik je podjetje GEN energija, je namenjen povečevanju energetske pismenosti med učenci, dijaki in njihovimi mentorji v osnovnih in srednjih šolah. Gre za širjenje znanja o tem, kaj je energija, zakaj jo potrebujemo, kako pridobivamo električno energijo, ter za spodbujanje razumevanja dejstev, povezanih z zanesljivo in trajnostno naravnano preskrbo z električno energijo v prihodnje.

Kdor varčuje – zmaguje, je drugi projekt, ki poteka v sodelovanju z družbo Knauf Insulation. S pomočjo spletnega kalkulatorja ustanove ugotovijo, v kakšnem stanju je njihova ustanova glede porabe energije. Na podlagi tega ter s kalkulacijo stroškov in prihrankov nato ugotavljajo, kakšne so možne rešitve. Mentorji z učenci in dijaki bodo tako pripravili kalkulacijo stroškov in prihrankov. Z vsakomesečnimi aktivnostmi in podatki pa bodo načrtovali energijsko sanacije šole.

Prvi vseevropski natečaj U4energy je tretji projekt, ki je posvečen energetski vzgoji in je namenjen ozaveščanju o varčevanju z energijo in konkretnemu izboljšanju energetske učinkovitosti v šolah z inovativnimi pristopi.

Dveletni projekt želi mlade generacije spodbuditi k racionalizaciji porabe energije v vsakdanjem življenju in spodbuditi ustanove k racionalizaciji porabe energije. Čeprav je vzgoja o energetski učinkovitosti v predšolskih in šolskih ustanovah še v povojih, je povsem jasno, da bi morala biti učinkovita in smotrna raba energije nepogrešljiv del izobraževanja mladih generacij, da bi se lahko uspešno soočale z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. To vrzel je leta 2010 zapolnil U4energy, prvi vseevropski natečaj, namenjen energetski učinkovitosti ter vzgoji in izobraževanju na tem področju. Ustanove tekmujejo v treh kategorijah (A, B in C).

V prvem šolskem letu 2010/11 se je natečaja udeležilo več kot 300 šol iz štiriindvajsetih držav članic EU, Hrvaške in Norveške. Iz Slovenije je bilo prijavljenih 13 šol, ki so tekmovale s sedemnajstimi projekti. Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu je dosegla izjemen uspeh v kategoriji C, saj se je s svojim projektom Energija je v naših dlaneh uvrstila na drugo mesto med vsemi sodelujočimi ustanovami v Evropi.

***

Delo v sodelovanju s Slopakom in finančno podporo mehanizma Life evropske komisije avtorsko avtonomno ozavešča bralce o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in varovanja okolja. Temu je, poleg aktualnih objav v tiskanem Delu in na spletu, namenjena celotna stran Zeleno Delo.