Evropa na dobri poti za zmanjšanje emisij

Evropa je lani dosegla najnižjo raven emisij po letu 1990 in bi lahko celo presegla zastavljene cilje do leta 2020.

Objavljeno
29. oktober 2014 10.55
reut*RWE-RESULTS
Ba. Pa., gospodarstvo
Ba. Pa., gospodarstvo

Bruselj - Po najnovejših ocenah Evropske komisije so se skupne emisije toplogrednih plinov v EU lanio glede na leto 2012 zmanjšale za 1,8 odstotka, glede na leto 1990 pa za 19 odstotka, s čimer je bila dosežena najnižja raven emisij po letu 1990. Evropa je tako ne le na dobri poti, da doseže cilj za leto 2020, zmanjšanje emisij za 20 odstotkov glede na leto 1990, pač pa ga bo verjetno celo presegla, sporočajo iz komisije.

V letnem poročilu o podnebnih ukrepih, v katerem je opisan  napredek pri doseganju kjotskih ciljev in ciljev strategije Evropa 2020 in je nastalo ob pomoči Evropske agencije za okolje, so prvič objavljeni tudi podatki o uporabi davčnih prihodkov od prodaje emisijskih pravic na dražbah v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Ta novi vir prihodkov držav članic je leta 2013 znašal 3,6 milijarde evrov. Večina držav članic pa sredstva porabi za naložbe v energijsko učinkovitost, obnovljive vire energije in trajnostni promet.