IPCC: Do 2050 bi z obnovljivimi viri zadostili 80 odstotkov potreb po energiji

Obnovljivi viri energije bodo v nekaj letih konkurenčni fosilnim, zlasti premogu.

Objavljeno
10. maj 2011 13.03
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), ki daje glavno znanstveno podlago za pogajanja in odločitve o ukrepanju proti spreminjanju podnebja, je v Abu Dabiju predstavil še poročilo o prehodu na obnovljive vire energije. Po poročilu, ki se naslanja predvsem na Greenpeaceovo Energetsko (r)evolucijo, je mogoče do leta 2050 z že zdaj izkoristljivega 2,5 odstotka obnovljivih virov zadostiti 80 odstotkov potreb po energiji.

Poročilo IPCC je usklajeno s 194 vladami sveta, zato je pomembna ugotovitev, da ni ovir v razpoložljivosti obnovljivih virov; edina je politika. Poleg tega poročilo na pregledu temelji več kot 160 energetskih scenarijev, zato bo to pomembno v vseh prihodnjih razpravah o prihodnosti energetike.

»Z zgolj 2,5 odstotka dosegljivih obnovljivih virov energije (OVE) bi do leta 2050 s trenutno razpoložljivimi tehnologijami lahko zadostili do 80 odstotkov svetovnih energetskih potreb,« je zapisano v novem poročilu IPCC. Poudarjen je tudi potencial energije iz obnovljivih virov, da bi prevzel glavno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in povečevanju dostopa do energije, pravičnosti in varnosti. Kljub temu so v energetski politiki občutne ovire, ki jih je treba odstraniti, da bi lahko sprostili vse možnosti energije iz obnovljivih virov.

Sven Teske
, direktor programa Obnovljivi viri energije pri Greenpeace International in eden vodilnih avtorjev poročila, je povedal, da je to povabilo vladam, naj temeljito pregledajo svoje energetske politike in postavijo OVE v središče še pred decembrskim podnebnim vrhom v Južni Afriki.

Energija iz OVE predstavlja 12,9 odstotka globalne energetske preskrbe, potencial OVE, ki postajajo čedalje bolj stroškovno konkurenčni, pa je najmanj 20-krat večji od potreb trga. Kot ugotavlja poročilo, bo elektrika iz sončnih elektrarn v številnih industrializiranih državah v prihodnjih treh letih dosegla točko izenačenja stroškov. Vetrna energija na dobrih vetrnih lokacijah je že stroškovno konkurenčna novim termoelektrarnam na premog.

Poročilo opozarja na nujnost nadaljnjega razvoja električnih omrežij. Le tako bo mogoče zmanjšati izpuste toplogrednih plinov.

S padanjem cene tehnologij in naraščanjem povpraševanja po energiji naj bi se tržni delež obnovljivih virov občutno povečal tudi brez politik podpore tem. Na očitek, da je večina obnovljivih virov nestabilna in zato z njimi ni mogoče zadostiti vseh potreb, saj veter, denimo, ne piha vedno, v poročilu odgovarjajo z nasprotnimi trditvami. Nestabilni sta samo sončna in vetrna energija, pa še to, le če nista povezani v velika omrežja, v katerih vedno nekje piha in sije sonce. Po vrhu obstaja možnost shranjevanja energije, recimo s črpalnimi hidroelektrarnami.