Na Vrhniki bodo šele ugotavljali prisotnost najstrupenejših snovi

V tleh okoli Kemisa do štirikrat presežene opozorilne vrednosti kadmija, kroma pa do dvakrat.

Objavljeno
24. maj 2017 16.16
kemis
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana - Od rezultatov inšpekcijskega nadzora bo odvisno, ali bomo vrhniškemu Kemisu odvzeli okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za pogoreli obrat. Če bodo inšpektorji ugotovili, da so kršili stroge zahteve iz dovoljenja, bo Agencija za okolje (Arso) sprožila postopek za njegov odvzem.

To je na novinarsko vprašanje, ali bo Arso ob dejstvu, da je Kemisu pogorel obrat, zahteval razveljavitev OVD in njegovo ponovno sprejemanje po novih okoljskih predpisih, ki bodo upoštevali tudi Naturo 2000, bližino naselja in potoka Tojnica, odgovoril generalni direktor Arsa Joško Knez. Dodal je, da sicer »podpira izdano dovoljenje« te agencije.

Ta odgovor, ki ga je predstavil na Arsovi novinarski konferenci, je dodobra razjezil vrhniškega občinskega svetnika Danijela Cukjatija (SDS) in še enega Vrhničana, ki sta se na njej pojavila. Prvi je dejal, da je zanj nesprejemljivo, da se Kemisu takoj ne odvzame dovoljenja in da to sploh ne sme biti več vprašanje. Zanima ga le še, kdo bo končal v zaporu - ali odgovorna oseba iz Arsa, ki je izdala OVD, ali direktor Kemisa, ki mu je zadeva ušla iz rok. Drugi pa mu je namignil, da bi morali iz previdnosti naročiti še meritve radioaktivnosti.

Pri rezultatih testiranj tal smo prvič slišali, da so od 77 analiziranih parametrov precejšnje preseganje opozorilnih vrednosti izmerili le za krom (za tretjino) in kadmij (do dvakrat), sicer pa da na tleh ni opaznih vplivov požara. Ob navedbi, da od zdaj niso preverjali vsebnosti najstrupenejših snovi, kot so dioksin, furani in PCB, so povedali, da bodo naročili dodatno analizo prvih dveh. Do zdaj pa niso opravili niti ene analize poginulih rib, češ da jim jih nihče ni dal v analizo. Direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar je predstavil poročilo o čiščenju Tojnice. Kar 30 delavcev je do zdaj odstranilo 70 kubikov oljne gošče, očistilo strugo, sledi fino čiščenje brežin, potok pa je mrtev na 800 metrih dolžine. Knez je dodal, da bo moral povzročitelj pogina in onesnaženja sam poskrbeti in plačati sanacijo uničenega vodotoka.


Novinarska konferenca ARSO v zvezi z onesnaženjem Vrhnike - Janja Turšič in Joško Knez. Foto: Blaž Samec/Delo

Na meritve najnevarnejšega dioksina »pozabili«

Ko je Janja Turšič iz urada za stanje okolja pri Arsu predstavila vse dosedanje rezultate meritev, se je namreč izkazalo, da so pri vzorčenju tal analizirali vsega 77 parametrov, med katerimi pa niso iskali najbolj nevarnega strupa dioksin, ki se sprošča pri gorenju plastike, pa PCB (polikloriran bifenil) in drugih strupov. Turšičeva je priznala, da dioksinov in furanov doslej niso preverjali, a da bodo to zdaj opravili z dodatnimi analizami. Tako je močno relativizirala izjavo Petra Otorepca iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je dejal, da je pitje pitne vode na Vrhniškem varno, in da so problematični le vrtovi in njive ob Kemisu (do štirikrat presežena mejna vrednost in dvakrat opozorilna vrednost za kadmij in do dvakrat presežena mejna vrednost za krom), na eni njivi pa so kritično vrednost presegli še izjemno kancerogeni pesticidi (DDT, DDE in DDD). Drugje pa naj bi bilo vse v skladu z uredbo o kakovosti tal.

Previdnost ni odveč

Otorepec je sicer dejal, da že zraslih vrtnin ljudje z vrhniškega konca naj še ne bi uživali in da je bolje, da počakajo do analize uprave za varno hrano, ki da bo znana že danes (v analizi so vzorci krme in nekaj kmetijskih pridelkov). In da jim svetuje, naj vse pridelke, ki se jim zdijo sumljivi, ker so na njih saje ali drugi ostanki gorenja, nemudoma zavržejo. A ne na kompost ali v rjavi zabojnik za biodpadke, temveč naj jih dajo v posebno vrečo. Na vprašanje, ali je igra otrok na zelenicah varna, je dejal, da naj do končanih preiskav vzorcev zemlje na dioksine in furane otrokom starši preprečijo, da bi zemljo ali mivko prijemali oziroma dajali umazane prste celo v usta.

Neprijetna vprašanja

Generalni direktor Arsa Joško Knez je bil sicer v neprijetni situaciji, saj so ga novinarji zasuli predvsem z vprašanji, na katere (še) ni mogel dati odgovora, saj da so za nekatera odgovorni oni, za druge pa drugi uradi posameznih ministrstev. Kljub dejstvu, da je strupeni oblak dima potoval daleč in po njegovih besedah onesnažil dobršen del jugozahodne Slovenije, večjih posledic za tla ne pričakuje, razen v neposredni okolici potoka Tojnica. In da bo od povzročitelja onesnaženja z odločbo zahteval sanacijo vodotoka in plačilo vseh stroškov.

Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja?

Na vprašanje, ali bo Arso glede na posledice požara, ki nakazujejo, da Kemis ni sledil zahtevnim pogojem za varno skladiščenje in predelavo nevarnih odpadkov, razveljavil okoljevarstveno dovoljenje (OVD), pa je odvrnil, da bo tak postopek začel le, če bo po inšekcijskem pregledu ugotovljeno, da ni izpolnil predpisanih zahtev. Četudi je Kemis dobil OVD v času, ko na območju, kjer stoji obrat, še ni bila razglašena Natura 2000, je prepričan, da je bilo dovoljenje izdano v skladu s takrat veljavnimi predpisi in da »stoji« za odločitvijo svojih referentov. Prav tako kot za podobnimi dovoljenji za 210 naprav ali obratov, pri katerih obstaja možnost onesnaženja okolja večjih razsežnosti.

Nepovabljena gosta

Brez odgovora pa sta ostala Vrhničan, ki je predlagal, da bi iz previdnostnih razlogov in odpravo sumničenj, da so v Kemisu skladiščili tudi radioaktivne odpadke, izvedli dodatno analizo na prisotnost teh snovi, in vrhniški občinski svetnik Daniel Cukjati. Ta je dejal, da za Vrhničane sploh ni sprejemeljivo razmišljanje, ali Kemisu odvzeti OVD ali ne, temveč da je to treba storiti nemudoma. In da se sprašujejo le, ali bo zaradi požara odšel v zapor odgovorni človek z Arsa ali direktor Kemisa.