Malce bolj smo zeleni

Količina razpoložljivih sladkovodnih virov v Sloveniji se je zaradi zelo majhnih pretokov rek zmanjšala.

Objavljeno
26. april 2017 20.55
jer/Breze
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - Leta 2015 so se glede na leto 2014 povečale energetska produktivnost za 5 odstotkov, vodna in snovna produktivnost pa vsaka za dva odstotka, komunalnih odpadkov smo ločeno zbrali za štiri odstotke več, skupna količina razpoložljivih sladkovodnih virov pa se je zmanjšala za kar 47 odstotkov, sporoča statistični urad.

V zadnjem desetletju so se zvišale vrednosti vseh štirih kazalnikov: snovna produktivnost za 77 odstotkov, emisijska produktivnost za 30 odstotkov, energetska produktivnost za 18 odstotkov, vodna produktivnost pa za osem odstotkov. Bruto zaloga dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi se je po precejšnjem znižanju leta 2014 glede na leto prej (za 38 odstotkov) leta 2015 glede na leto 2014 znova zvišala za dva odstotka. Količina razpoložljivih sladkovodnih virov v Sloveniji pa se je leta 2015 glede na leto 2014 zaradi zelo majhnih pretokov rek zmanjšala za 46 odstotkov in je znašala 12.144 kubičnih metrov vode na prebivalca.