Moteč hrup pri odlaganju stekla

V pripravi je nova uredba o odpadkih, ki bo zajela tudi urejanje motečega hrupa pri odlaganju stekla.

Objavljeno
19. september 2013 18.12
fortic/kozolec
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana – Bralca, ki redno spremlja Zeleno Delo, zelo moti hrup, ki nastaja pri odlaganju odpadnega stekla v zabojnik, ki je od hiše oddaljen pet metrov. Razočaran je nad občino, krajevno skupnostjo in komunalo, ki ne naredijo nič.

Kot pojasnjuje bralec, hrup traja od jutra do poznega večera, zato ga zanima, ali obstaja kakšen predpis glede lokacije zbiralnic ali glede hrupa v naselju. Hkrati pa ga zanima, ali v Sloveniji kdo razmišlja o pobiranju stekla in papirja od vrat do vrat, tako kot to počnejo s plastično embalažo. Tako bi lahko zbiralnice namreč odstranili in s tem rešili še problem urejenosti zbiralnic – poleg zbiralnic se vedno najde kakšna vrečka ali škatla z neprimernimi odpadki.

Zaenkrat to področje neurejeno

Tudi nam iz ljubljanske Snage na ta vprašanja niso odgovorili, dobili pa smo odgovor ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). »Z veljavno odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2001 niso podane zahteve glede hrupa,« pravijo na ministrstvu. Tudi okoljski predpisi o obvladovanju hrupa v okolju ne določajo zahtev v zvezi s hrupom, ki nastaja pri odlaganju steklene embalaže. »Prav tako še nismo zasledili strokovnih priporočil, ki bi bila namenjena prav zmanjšanju hrupa pri odlaganju steklenih odpadkov,« dodajajo na MKO.

Na ministrstvu sicer pripravljajo novo uredbo o komunalnih odpadkih. »Ker smo tudi na ministrstvu že zaznali težave občanov glede hrupa, ki nastaja pri prepuščanju odpadnega stekla v zbiralnicah, smo v predlog uredbe vključili tudi določbo, s katero želimo urediti prepuščanje stekla na način, ki bo za okoliške prebivalce kar najmanj moteč. V zadnjem predlogu je tako predvideno, da bo moral izvajalec javne službe zbiralnice urediti in vzdrževati tako, da zaradi prepuščanja odpadkov ne bo nastajalo čezmerno obremenjevanje s hrupom,« dodajajo na ministrstvu.

Različni pogoji zbiranja

Zaradi različnih pogojev dela izvajalcev javne službe, ki jih narekujeta zlasti konfiguracija terena in različna gostota poseljenosti, predlog uredbe ne podaja podrobnejših zahtev. Te lahko predpišejo občine glede na razmere (izvajanje javne službe v Ljubljani je nemogoče primerjati z izvajanjem te službe v redko poseljeni občini Tolmin). Obvezno ločeno zbiranje za odpadno embalažo po sistemu »od vrat do vrat« v naseljih z več kot 300 prebivalci je predvideno za tiste izvajalce javne službe, ki dosegajo slabše rezultate ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Lahko pa se občine odločijo tudi za tako zbiranje stekla.