Na Kočevskem šele en zbirni center za odpadke

Za preprečitev negativnih vplivov na okolje dvakrat na leto organizirajo brezplačno zbiranje in oddajo nevarnih odpadkov.

Objavljeno
12. julij 2012 16.59
press_zc mozelj
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Kočevje – V koščku Slovenije z obsežnimi gozdovi nekoč precej zaprtega območja je tudi organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Gozdovi lahko torej tudi tam ostanejo brez nesnage. Ena od pogosto prezrtih rešitev so zbirni centri za različne odpadke, tudi neobičajno velike.

Zbirni center Mozelj Komunale Kočevje je urejen ob glavni cesti Kočevje– Livold– Stari trg ob Kolpi pri Črnomlju. Do jeseni obratuje od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure. Sobotni delovni čas je enak tudi v zimskem času, med tednom pa pozimi zaprejo dve uri prej .

Posodobitev že leta 2006

V zbirnem centru Mozelj od občanov vzamejo komunalne odpadke, kot so embalaža, papir in karton, steklo, biološko razgradljivi odpadki, les, kosovni odpadki, tekstil, mešani komunalni odpadki, nevarni odpadki, odpadna elektronska oprema, kovine in plastika. Sprejemajo tudi manjše količine gradbenih odpadkov in izrabljenih avtomobilskih gum, oddajo azbestnih odpadkov pa je treba plačati.

Zbirni center Mozelj so leta 2006 posodobili, lani pa je Komunala Kočevje pridobila še posebni zabojnik za zbiranje gospodinjskih nevarnih odpadkov.

Pozorno z nevarnimi odpadki

Dodatno za preprečitev negativnih vplivov na okolje Komunala Kočevje dvakrat na leto organizira za občane brezplačno zbiranje in oddajo nevarnih odpadkov. Akciji zbiranja organizirajo spomladi (aprila) in jeseni (septembra). Za zbiranje in odvoz poskrbi pooblaščeno podjetje za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstev spadajo ostanki barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, mineralnih olj, maziv, pesticidov, stara zdravila, živosrebrni termometri, neonske žarnice, baterije, akumulatorji, olja iz fritez in podobno.