Nov dokaz, da pesticidi morijo čebele

Države članice EU bodo o prepovedi neonikotinoidov, ki so škodljivi za opraševalce, glasovale 22. marca.

Objavljeno
05. marec 2018 15.37
afp GERMANY-ANIMAL-FEATURE
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek
Ljubljana - Neonikotinoidi, najpogosteje uporabljeni insekticidi v kmetijstvu, pomenijo tveganje tako za medonosne čebele kot divje opraševalce, je potrdila Evropska agencija za varnost hrane (Efsa).

Evropska »čuvajka« varne hrane je pregledala več kot 1500 študij za tri neonikotinoide (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam), ki se uporabljajo za zaščito semen cvetočih poljščin, kot sta koruza in oljna ogrščica. Primerjala je pričakovane koncentracije pesticidov, ki so jim medonosne čebele, čmrlji in čebele samotarke izpostavljeni v okolju, s koncentracijami, ob katerih se pojavijo negativni učinki. Če je bilo tveganje za kontaminacijo iz okolja višje od koncentracij, ki še veljajo za varne, je Efsa zaključila, da je tveganje za opraševalce visoko.

»Rezultati se razlikujejo glede na vrsto čebel, rabo pesticidov in način izpostavljenosti. Identificiranih je bilo nekaj nizkih tveganj, toda na splošno lahko potrdimo tveganju za vse tri vrste čebel,« pravi vodja enote za pesticide v Efsi Jose Tarazona.

Podaljšanje omejitve ali popolna prepoved?

Evropska komisija je uporabo neonikotinoidov na cvetočih kmetijskih rastlinah prepovedala leta 2013, potem ko je Efsa v strokovnem mnenju pokazala na visoko tveganje za čebele. Z zadnjo oceno je Efsa okrepila svoje predhodno strokovno mnenje, prepovedi neonikotinoidov v EU pa ne more predlagati, saj je politična odločitev v rokah evropske komisije. Ta je državam članicam predlagala prepoved neonikotinoidov razen uporabe v rastlinjakih, vendar glasovanje ni bilo izvedeno, saj je več članic zaprosilo za odložitev do sedanjega poročila Efse. To bo komisiji olajšalo pot do prepovedi neonikotinoidov v EU, ocenjuje vodja sektorja za fitofarmacevtska sredstva na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Jernej Drofenik. Glasovanje o predlogu bo 22. marca.

A brez težav verjetno ne bo šlo. Države, ki pogosto izdajajo izredna dovoljenja za uporabo pesticidov, bi neonikotinoide lahko še naprej dovoljevale. Med njimi so Romunija in nekatere severnoevropske države, letos pa je njihovo izredno uporabo za obdelavo semena koruze odobrila tudi Madžarska. Slovenski uradni organ izjem ne bo dovoljeval, zagotavlja Drofenik, »smo pa pod pritiskom uporabnikov, ki nam očitajo, da smo neonikotinoide prepovedali, Madžari pa ne«.

V Sloveniji po prepovedi leta 2011 brez novih pomorov

Prepoved uporabe treh neonikotinoidov velja od leta 2011, sprožili so jo množični pomori čebeljih družin zaradi zastrupitve s tretiranim semenom koruze v Prekmurju istega leta. Po prepovedi večjih pomorov ni bilo več. Insekticidi, ki so se v kmetijstvu začeli uporabljati v 90. letih, delujejo na živčevje žuželk ter povzročajo paralizo in smrt. Uporabljajo jih za zaščito rastlin pred škodljivci tako, da z njimi »oblečejo« semena, rastline pa jih med rastjo vsrkajo in za škodljivce postanejo v celoti strupene. Prehajajo tudi v hrano čebel: medičino, cvetni prah in vodo, ki jo izločajo listi mladih rastlin. Številne študije so pokazale, da so že zelo majhne vsebnosti škodljive za zdravje čebel. Trije neonikotinoidi vplivajo na pašno dejavnost in zmanjšajo sposobnost vračanja v panje, s čimer se dolgoročno zmanjšuje število delavk in slabša preskrba družine s hrano. Imidakloprid pa negativno vpliva na razvoj družine pri črmljih in zmanjšuje število vzrejenih matic.