Nov portal o do okolja prijazni energiji

Ustanovljena je nova informacijska mreža za izobraževanje o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Objavljeno
27. september 2012 16.46
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Velenje - Na Šolskem centru Velenje v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra je potekala ustanovitvena konferenca »Trajnostna informacijska mreža  obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije« (TIM OVE URE), katere skrbniki so Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Šolski center Velenje, podjetje EUTRIP in Slovensko društvo vzdrževalcev. Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu Romana Jordan je s podpisom prve pristopne članske izjave delovanje mreže tudi uradno odprla, pristopne izjave pa so podpisali še drugi partnerji, ki delujejo na področju ekologije, trajnostnega razvoja, OVE in URE.

»Po najboljših močeh se bom trudil delati v tem timu, da bomo izpolnili poslanstvo kakovostnega izobraževanja in informiranja širše javnosti na področju trajnostnega razvoja ter OVE in URE. Namen je vzpodbujanje pravega TIMskega sodelovanja,« je dejal pobudnik mreže Cveto Fendre (ŠC Velenje).

Organizatorji so predstavili portal, ki je pristopnim članom dostopen za objavo informacij širši javnosti, vsem obiskovalcem pa kot povezovalna spletna točka na voljo za kakovostne in ažurne informacije.

Na portalu bo mogoče izvedeti vse o novih in učinkovitih izdelkih s področja OVE (obnovljivih virov energije) in URE (učinkoviti rabi energije), portal bo ozaveščal, izobraževal in uporabnikom ter partnerjem ponujal nadaljnje usmeritve. Ponujal bo informacije o možnostih energetskega svetovanja, omogočen bo zagon različnih enostavnih programskih orodij s področja energetskega knjigovodstva, gradbene fizike, izračunov ekonomske upravičenosti ipd. Dostopne bodo spletne aplikacije energetskih informacijskih točk, objavljena bodo najrazličnejša sodobna digitalizirana gradiva in nova študijska e-gradiva s področja trajnostne energetike in ekologije.

Primož Praper, prokurist podjetja EUTRIP, ki je soustanovitelj mreže, v preteklih letih kot vodja projektov uspešno pridobil evropska sredstva za več projektov energetskih sanacij (uradno odprtje prvega dokončanega objekta, dijaškega doma Drava v Mariboru, poteka prav danes), je izpostavil, da je bil prejšnji petek objavljen javni razpis za energetske sanacije občinskih stavb, ki omogoča 100-odstotno financiranje.

Ob tem je opozoril: »Ob spremljanju postopkov energetskih sanacij smo zaznali kar nekaj problemov, ki izvirajo iz nepoznavanja zakonodaje, javnih razpisov in tehničnih možnosti, nevarnost pa je predvsem drobljenje rešitev in nepovezanost arhitekturno-gradbenega, strojnega, elektro področja in sorodnih področij, potrebnih ne samo za uspešno pridobitev sofinancerskih sredstev, ampak tudi za realno energetsko oceno, kakovostno izvedbo do zadnjega oddanega poročila in nadaljnjega monitoringa prihrankov energije in stroškov. Sčasoma bo tudi vse te koristne in celovite informacije mogoče dobiti na spletnem portalu TIM OVE URE.«