Nova uradna opomina za Slovenijo

Slovenija ni še izpolnila obveznosti morske direktive, zatika se tudi pri načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Objavljeno
15. maj 2017 14.37
Piran, Slovenska obala, Piranski zaliv
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana − Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je od evropske komisije dobilo dva uradna opomina glede politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji) in direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Rok za odgovor komisiji v obeh postopkih se izteče 28. junija. Na MOP napovedujejo, da bodo obveznosti izpolnjene s sprejetjem predpisov, s katerimi bo izveden prenos direktiv.

»MOP je v letu 2015 izvedel delavnice z zainteresirano javnostjo (nevladne organizacije, raziskovalne ustanove, državni in lokalni organi), da bi preveril ustreznost predlaganih ukrepov za ohranitev oziroma doseganje dobrega stanja morskega okolja. Nato je lani skladno z zakonodajo pripravil osnutek načrta upravljanja morskega okolja. Za osnutek tega načrta je bila skladno z zakonom o varstvu okolja lani izvedena celovita presoja vplivov izvedbe načrta na okolje. V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo pripravljeno okoljsko poročilo za osnutek načrta upravljanja morskega okolja. Osnutek načrta in okoljsko poročilo sta bila skladno z zakonom o varstvu okolja predstavljena javnosti v procesu javnega posvetovanja,« pojasnjujejo z MOP.

Konec lanskega leta so na MOP, po posvetovanju z javnostjo, pripravili končni predlog načrta ter pridobili pozitivno odločbo o sprejemljivosti izvedbe načrta na okolje. »MOP je trenutno v zaključni fazi priprave vsebin za sprejetje načrta in pripravlja pravno podlago za izvajanje načrta, to je osnutek uredbe o načrtu upravljanja morskega okolja. Osnutek uredbe bo MOP v javno obravnavo posredoval predvidoma v enem mesecu,« še napovedujejo na MOP.

Poplave še neurejene

Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti (NZPO) oziroma okoljsko poročilo zanj je v zaključni fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje. NZPO so 14. aprila z MOP ponovno poslali v mnenje varstvenim resorjem. »NZPO bo na vladi sprejet predvidoma septembra letos,« napovedujejo na MOP.