Nove nepovratne spodbude Eko sklada

Skupno je za večjo učinkovitost večstanovanjskih stavb na voljo tri milijone evrov.

Objavljeno
10. junij 2017 17.31
Eko Sklad 10.septembra 2015 [Eko sklad,skladi,table,okolje]
Ljubljana - Eko sklad je v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil nove javne pozive, prek katerih ponuja nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah, za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatne kredite občanom za okoljske naložbe.

Kot so sporočili iz Eko sklada, so na voljo spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer s kurilno napravo na lesno biomaso, z ogrevalno toplotno črpalko, s plinskim kondenzacijskim kotlom ali s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Skupno je na voljo tri milijone evrov, nepovratna spodbuda pa bo lahko znašala do 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma pri socialno šibkih občanih tudi 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Rok za dokončanje naložbe bo 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec oziroma skupni predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati pred začetkom del.

Tudi za posameznike

Na voljo so tudi še dodatne nepovratne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in sicer v skupni višini sedem milijonov evrov. S pozivom, objavljenim že marca lani, je Eko sklad za to namenil na 15,8 milijona evrov.

Spodbudo je med drugim mogoče dobiti za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, za priklop starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, za vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, za toplotno izolacijo fasade ali strehe, za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, za gradnjo ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj ničenergijskem razredu ter za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

Posojila kot dopolnilo

Razpisana sredstva za kreditiranje okoljskih naložb občanov so se povišala z 10 na 14 milijonov evrov. Posojilo je mogoče dobiti za vgradnjo naprav in sistemov za ogrevanje prostorov, za rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, za sodobne naprave za pridobivanje električne energije, za zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb, za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe, za nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, za nakup okolju prijaznih vozil, za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, za nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, za učinkovito raba vodnih virov in za oskrbo s pitno vodo.