Povezovanje za razmah zelenih delovnih mest

Na jutrišnje povezovalne delavnice je prijavljenih že več sto ljudi, potrebe so očitno velike.

Objavljeno
06. november 2013 17.02
B. T., gospodarstvo
B. T., gospodarstvo
Ljubljana - V hotelu Lev v Ljubljani bo jutri 1. nacionalna konferenca o spodbujanju dobrih zelenih delovnih mest. Kot je povedala Gaja Brecelj iz Umanotere, je namen konference, ki ji bo sledilo še 14 seminarjev v enotah zavodov za zaposlovanje, podjetjih in lokalnih skupnostih, spraviti med ljudi vedenje, kaj zelena delovna mesta sploh so, enako pomembno pa je povezovanje vseh deležnikov, ki se s tem že ukvarjajo ali pa o tem razmišljajo.

Skoraj 300 prijavljenih na konferenco, ki bo bolj podobna dealvnicam po skupinah, kaže na veliko zanimanje in tudi na aktualnost konference. Zelena delovna mesta imajo med drugim zelo pomembno vlogo v evropski politiki zaposlovanja, kar je povezano tudi z večjimi podporami iz evropskega proračuna v prihodnji finančni perpektivi. Konferenco, ki bo dala zagon povezovanju, saj bodo na njej sodelovala ministrstva, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, storkovna in interesna združenje, podjetja, zadruge, sindikate, svetovalce za zaposlitev in iskalce zaposlitve, banke, sklade, nevladne organizacije in pobude, pripravlja Umanotera.

Do februarja bo sledila analiza stanja in potreb za razvoj zelenih delovnih mest pri nas ter nato priprava seminarjev za svetovalce zaposlitve, lokalne skupnosti in podjetja. V drugi polovici prihodnjega leta bodo potem pripravili priporočila ter katalog dobrih praks na tem področju pri nas. »Osredotočiti se moramo na naše potenciale, na projekte, ki temeljijo na domačih naravnih in človeških virih,« je poudarila Brecljeva.

Ob tem je pojasnila, da si je treba prizadevati za dobra delovna mesta. Več odpadkov bi denimo pomenilo več delovnih mest pri zbiranju in predelavi, vendar povečevanje količine odpadkov ni trajnostna naravnanost. »Graditi bi morali trajnostno vizijo države, katere rezultat bi bila zelena delovna mesta,« je dejala Brecljeva. Dobro zeleno delovno mesto lahko tudi nima neposredne zveze z varovanjem okolja, lahko je tudi družbeno koristno, denimo delo v vrtcu ali domu za starejše. Tudi krajši delovni čas zmanjša obremenitev okolja. Ne gre vsega staviti na inovacije in razvoj, saj je visokotehnoloških delovnih mest le šest odstotkov.

Brecljeva je poudarila, da se ne gre slepo zaleteti v evropski denar, podporo potrebujejo tudi tisti, ki že zdaj delajo. Pri tem so zelo pomembni državni strateški dokumenti, zeleno javno naročanje (tudi zato, da se razvije domača ponudba). Projekt, ki je tako rekoč pripravljen, pa je ožititev gradbenega sektorja z energijsko sanacijo stavb.

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta se sicer osredotoča na trajnostno verigo lesa, trajnostni turizem, ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter na socialno podjetništvo.