Pri ločevanju odpadkov večine nič ne ovira

Kar 71 odstotkov anketirancev ne vidi nobenih težav pri ločenem zbiranju odpadkov, kaže raziskava Slopaka.

Objavljeno
16. januar 2014 17.57
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Ljubljana – V okviru evropskega projekta Life Ločujmo odpadke je Slopak opravil že tretjo javnomnenjsko raziskavo o ločevanju odpadkov. Malo ljudi motijo nejasna pravila, preredko praznjenje ali oddaljenost smetnjakov pa tudi to, da vsi ne ločujejo odpadkov.

Namen ankete je raziskati odnos prebivalcev Slovenije do ločevanja odpadkov, ugotoviti dejansko vedenje pri ločevanju odpadkov in katere načine za njihovo zbiranje in oddajo prebivalci najbolj uporabljajo. Velike večine tistih, ki ločujejo odpadke, pri tem ne ovira ali ne moti nič (71 odstotkov). Teh je občutno več kakor v prejšnjih dveh raziskavah, med njimi pa je največ mladih med 18 in 24 leti ter starejših od 65 let. Med tistimi, ki so ovire navedli, še najbolj prevladujejo nejasna pravila ločevanja, preredko praznjenje smetnjakov in njihova oddaljenost, nekaj ljudi pa moti tudi, da vsi ne reciklirajo. Vendar so vse konkretne ovire oziroma težave navedene v majhnih deležih (pod pet odstotkov). Oprijemljivega odgovora na vprašanje, kaj ljudi ovira pri ločevanju, torej ni.

Najbliže je ekološki otok

Največ anketirancev embalažo, papir in steklo odloži na ekoloških otokih, pri čemer še posebno izstopa visok odstotek stekla. Kar 80 odstotkov vseh anketirancev ga odlaga na ekoloških otokih. Med njimi prevladujejo anketiranci iz večjih mest, stari med 45 in 54 leti. Drugi najpogostejši način oddaje je individualno zbiranje, pri čemer kot vrsta odpadka prednjači embalaža. Na ta način jo odlagajo predvsem poklicno izobraženi anketiranci, stari med 35 in 44 leti, ter anketiranci s podeželja, kar je povezano z infrastrukturo. Približno v enakem deležu pa anketiranci oddajajo embalažo, steklo in papir v zbirnih centrih ter v zbiralnih akcijah. Embalažo v zbiralnih akcijah odda v povprečju največ poklicno izobraženih, steklo pa največ srednješolsko izobraženih anketirancev.

Obiskani tudi zbirni centri

Zbirne centre obiskuje 83 odstotkov vseh anketirancev, od katerih odpadke vanje večina odnese nekajkrat na leto, visok pa je tudi odstotek tistih, ki to storijo najmanj enkrat na teden. Embalažo v zbirnih centrih v povprečju odda več moških, upokojencev in anketirancev s podeželja, steklo več anketirancev s podeželja, papir oddajo predvsem srednješolsko izobraženi, upokojenci pa tudi anketiranci s podeželja.

Prihodnjič o pravilih

V naslednjem Zelenem Delu bomo predstavili še rezultate drugega dela raziskave, ki se nanaša na poznavanje pravilnega ločevanja odpadkov.