Radovljičani odložijo vse manj odpadkov

Nad regionalnim povprečjem pri zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.

Objavljeno
26. september 2013 17.04
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Slopak
Slopak
Komunala Radovljica je v četrtek odprla svoja vrata. Namen vsakoletnega dogodka je ozaveščati in informirati občane o pomenu ločevanja odpadkov. Letos so hoteli tematiko približati še s povabilom zunanjih strokovnjakov iz družb Slopak in ZEOS.

Obiskovalce dogodka je z uvodnim nagovorom pozdravil direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna. Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki Mojca Dolar pa je prikazala organizacijo ravnanja z odpadki in njihove rezultate. V Radovljici so vzpostavili individualni odvoz posameznih frakcij komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Od leta 2011 izvajajo tudi individualen način odvoza mešane embalaže z rumenim zabojnikom. Odpadke, ki jih zaradi teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odlagati v zabojnike doma ali v zbiralnici, torej kosovne odpadke, v Radovljici odvažajo s pomočjo individualnih dopisnic. Z dopisnicami gospodinjstva individualno naročajo kosovni odvoz, ki je zanje do določene prostornine brezplačen.

Dolarjeva je predstavila rezultate odlaganja in ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih, ki so se izkazali za zelo uspešne. Trend v občini nakazuje, da je količin odloženih odpadkov v gospodinjstvih iz leta v leto manj, količin ločeno zbranih pa čedalje več. Leta 2012 so v Komunali Radovljica prvič ločeno zbrali več, kot so odložili, kar je spodbuden podatek za prihodnost občine.

Poseben doprinos k dnevu odprtih vrat je bil posvet s strokovnjaki na področju ravnanja z odpadki. Alenka Gruden-Belarić iz družbe ZEOS je predstavila ravnanje z električno in elektronsko opremo, baterijami in sijalkami. Pri zbiranju odpadne električne in elektronske opreme so občani Radovljice med uspešnejšimi v svoji regiji, saj presegajo regionalno povprečje.

Tjaša Kranjec iz družbe Slopak je prikazala številne prednosti, ki jih prinaša pravilno ločevanje odpadkov, ter pozitivne vplive, ki jih imajo naša dejanja na okolje. Obiskovalci so se seznanili s posameznimi fazami ravnanja z odpadki, ki jih organizira družba Slopak in tako poskrbi, da iz ločeno zbranih odpadkov pridobimo surovine za nove izdelke ali energijo. Kranjčeva je predstavila posamezne reciklažne kroge za plastenko, pločevinko in steklenico ter poudarila pravilno ravnanje z izrabljenimi gumami.

Obiskovalci so se udeleževali tudi spremljevalnih aktivnosti dneva odprtih vrat, ki so obsegale ogled e-transformerja družbe ZEOS, izmenjavo uporabnih predmetov, ogled čistilne naprave in zbirnega centra ter infotočko družbe Slopak. Na tej je lahko vsakdo pridobil informacije o pravilnem ločevanju odpadkov ter rešil dileme, ki se nam porajajo ob vsakodnevnem ločevanju v gospodinjstvu.

Dogodek so na Komunali Radovljica sklenili z nagradnim žrebanjem ob koncu poletne akcije zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.