Regija za preizkušanje električnih in avtonomnih vozil

Slovenija, Avstrija in Madžarska bodo sodelovale pri razvoju in preizkušanju mobilnostnih rešitev.

Objavljeno
23. marec 2018 17.00
Borut Tavčar
Borut Tavčar
Budimpešta - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v Budimpešti z avstrijskim zveznim ministrom za promet Norbertom Hoferjem in ministrom za državni razvoj Madžarske Mihályjem Vargo podpisal memorandum o čezmejnem sodelovanju pri razvoju in preizkušanju električnih, povezanih in avtonomnih mobilnostnih storitev. »Prihodnost je tukaj. Veseli me, da bodo na to pionirsko pot stopila tudi podjetja in raziskovalne institucije v Sloveniji,« je povedal Gašperšič.

S podpisom memoranduma bodo države v regiji sodelovanje okrepile z izmenjavo dobrih praks, znanstvenim
sodelovanjem, pilotnimi projekti in harmonizacijo zakonodaje. »Vse s ciljem, da bi našim državljanom omogočili čim boljšo mobilnost in to ne samo v okviru ene države, ampak tudi prek meja svojih držav,« je še dejal minister.


Koncepti mobilnosti se spreminjajo. Foto AP

Med cilji, določenimi v memorandumu, so spodbujanje, usklajevanje in krepitev pravnih, družbenih, gospodarskih, tehničnih in institucionalnih postopkov za čezmejno seznanjanje z razvojem in preizkušanjem električnih, povezanih in avtonomnih vozil in z njimi povezanih sistemov. Poleg tega pa tudi skupno prizadevanje za vzpostavitev ustreznih pogojev za avstrijsko-madžarsko-slovensko regijo avtomatizirane vožnje, s čimer se pospešuje širjenje novih tehnologij mobilnosti in razvoja vozil.

Skupno stališče podpisnikov tega memoranduma je, da sta digitalizacija in razogljičenje ključna za naš prihodnji sistem mobilnosti, ki mora biti varen, učinkovit ter okoljsko in družbeno trajnosten. Tehnološki napredek na področjih sodelovalnega inteligentnega prometnega sistema (C-ITS), povezane in avtomatizirane vožnje ter e-mobilnosti so lahko zelo pomembni pri spopadanju z izzivi na področju sistemov mobilnosti, kot so veliko povečanje prometa, spreminjanje potreb po mobilnosti ali povečevanje emisij iz prometa.

Podpisniki soglašajo, da je tovrstno čezmejno sodelovanje nujno potrebno in pozdravljajo že obstoječe sodelovanje: pismo o nameri za sodelovanje in partnerstvo med Automotive Proving Ground Zala Ltd. na Madžarskem in preizkusnim okoljem Alp.Lab GmbH v Avstriji (center za preizkušanje avtomatizirane vožnje lahkih vozil).

Ministrstvi že sodelujeta v projektu souporabe električnih avtov. Foto Tomi Lombar/Delo

Slovenija v okviru ukrepov evropske kohezijske politike e-mobilnosti že aktivno vključuje tudi ukrepe trajnostne mobilnosti. Med primeri dobre prakse, ki se že izvajajo, so trajnostna parkirna politika, izdelava mobilnostih načrtov institucij, zelena mestna logistika in izobraževalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti. Ministrstvi za infrastrukturo in javno upravo pa že izvajata pilotni projekt souporabe električnih vozil Avant2Go.