Še vedno le vsak deseti izrabljen avto v predelavo

Ekomobil bo prihodnji teden predstavljal pravo pot izrabljenih vozil, ki ne škoduje okolju z 250.000 kilogrami nevarnih snovi.

Objavljeno
08. november 2013 15.21
Slovenija, Maribor, 18.12.2012 - prometna nesreca v Razvanju foto:Tadej Regent/Delo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana - Ekomobil, shema za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili (IMV), bo od ponedeljka, 11. novembra, do sobote, 16. novembra, izvajala okoljevarstveno ozaveščevalno kampanjo po slovenskih mestih, s katero želi občane ozavestiti, kakšno je pravilno ravnanje z IMV. Podatki namreč kažejo, da je to v Sloveniji velika težava, saj visok odstotek IMV (vseh je na leto približno 60.000) »ponikne«, vključno z nevarnimi snovmi, ki onesnažujejo okolje. Le desetino IMV v Sloveniji reciklirajo, čeprav je za zadnjega lastnika vozila to brezplačno.

Interaktivna demonstracija s priložnostno razstavo bo na ogled med 10. in 12. uro, v ponedeljek na Slovenskem trgu v Kranju, v torek pri tržnici BTC v Ljubljani, v sredo na Trgu svobode v Mariboru, v četrtek ob mestni tržnici v Kopru, v petek na Novem trgu v Novem mestu, v soboto pa še na Prešernovi ulici v Celju.

Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov, zaradi česar je postalo odpadek. Ker se v sestavnih delih vozila nahaja več kot deset vrst materialov in snovi, ki po razgradnji postanejo nevarni odpadek, se celotno IMV do odvzema vseh nevarnih snovi uvršča med nevarne odpadke.

Kot pravijo v Ekomobilu, je ministrstvo, pristojno za okolje, ocenilo, da v Sloveniji nastane med 50.000 in 60.000 IMV na leto. Približno 30.000 naj bi jih razgradili na sivem trgu na nenadzorovan način, saj naj bi zaradi povečanega povpraševanja po nekaterih materialih iz izrabljenih vozil lastniki vozila raje prodali avtomobilskim odpadom in drugim zbiralcem surovin, kot pa jih oddali v razgradnjo obratom za obdelavo. Tako so izvajalci javne službe v letih med 2007 in 2012 prevzeli le približno 10.000 IMV. Približno 20.000 iz prometa odjavljenih vozil pa naj bi lastniki prodali v sosednje države zunaj Evropske unije. Lastniki mnogih vozil, ki so izrabljena, vendar so začasno odjavljena iz prometa na podlagi izjave o lokaciji vozila zaradi prodaje, skladiščenja ali drugih vzrokov, vozila prodajo avtomobilskim odpadom in zbiralcem sekundarnih surovin ali pa vozila nelegalno izvozijo v druge države, vozila pa še naprej ostanejo zavedena v evidencah ministrstva za notranje zadeve kot aktivne izjave o lokaciji vozila.

Shema zaradi nedoseganja ciljev

Ekomobil zbira IMV za 99 odstotkov proizvajalcev in uvoznikov avtomobilov. V Sloveniji je IMV mogoče brezplačno oddati v razgradnjo na 47 zbiralnih mestih. V treh obratih za razstavljanje se zbrana vozila razgradijo in pripravijo za drobljenje, ki poteka v dveh drobilnikih. S tako postavljeno mrežo zbiranja in obdelave izrabljenih vozil je zagotovljena razgradnja skladno z zahtevami slovenske zakonodaje in evropske direktive, kar omogoča tudi doseganje okoljskih ciljev pri predelavi izrabljenih vozil - predelati in reciklirati več kot 85 odstotkov materialov iz izrabljenih vozil. Po podatkih ministrstva za kmetijstvo in okolje pa je bilo lani v razgradnjo prevzetih skupaj 5.447 izrabljenih vozil od predvidoma 50.000, torej samo 10,9 odstotka.

V Ekomobilu predvidevajo, da se v okviru razgradnje na sivem trgu skladno z okoljsko zakonodajo ravna le s kovinami in barvnimi kovinami, drugi materiali pa povzročajo stroške. Zato je vprašanje, kaj se dogaja z več kot dvajsetimi masnimi odstotki IMV oziroma kje v Sloveniji konča več kot pet milijonov kilogramov odpadkov, od katerih je vsaj 250.000 kilogramov nevarnih snovi.

Kaj mora storiti zadnji lastnik?

Zadnji lastnik dostavi IMV na prevzemno mesto, ki ima pogodbo s centrom za razgradnjo. Na prevzemnem mestu popišejo vse potrebne tehnične podatke (številka šasije in motorja, znamka vozila, ...), ki so osnova za izdajo potrdila o razgradnji. To pa služi kot osnovni dokument za odjavo vozila iz prometa.