Slovenska naravna kopališča so čista

Evropska okoljska agencija je preverila 46 naravnih kopališč, 21 obmorskih, 17 rečnih in osem ob jezerih.

Objavljeno
15. junij 2011 20.34
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Evropska okoljska agencija (EEA) v poročilu ugotavlja, da so vse slovenske kopalne vode lani ustrezale evropskim merilom, kar je bolje kot leta 2009. Preverili so 46 naravnih kopališč, 21 obmorskih, 17 rečnih in osem ob jezerih. Evropska unija se je izkazala malo slabše, saj dosega minimalne standarde kakovosti kopalne vode 92 odstotkov obmorskih kopališč in 90,2 odstotka kopališč ob rekah in jezerih.

Vse slovenske kopalne vode so preverili med lansko kopalno sezono. Vse obmorske kopalne vode so ustrezale obveznim mejnim vrednostim in tudi strožjim priporočenim vrednostim vsebnosti onesnaževal, pri čemer je poudarek na bakteriji Escherichia coli in enterokokom v fekalijah. Od leta 2004 se je kakovost vode ob slovenskem morju po poročilu EEA izboljšala.

Onesnaženost kopalnih vod v notranjosti države ne presega obveznih mejnih vrednosti, 56 odstotkov jih ustreza tudi strožjim priporočenim vrednostim. To je precejšnje izboljšanje od leta 2009, saj takrat ena kopalna voda ni izpolnjevala niti minimalnih standardov, priporočene pa je izpolnjevalo 36 odstotkov voda. Od leta 2004 sicer ni bilo treba zapreti nobenega naravnega kopališča.

Slovenija ima s 46 kopalnimi vodami le 0,2-odstoten delež v EU. Od leta 2004 smo na seznam dodali dve morski kopalni vodi ter sedem kopalnih vod ob rekah in jezerih. Kopalna sezona za morska kopališča traja od 1. junija do 15. septembra oziroma tri mesece in pol, za kopališča ob rekah in jezerih pa od 15. junija do 31. avgusta.

V Evropski uniji so preverili več kot 21.000 kopalnih vod, od tega tri četrtine morskih. Večina držav članic je do lani prilagodila programe nadzora kakovosti voda zahtevam nove direktive o kopalnih vodah, tudi Slovenija. V zadnjih letih se kakovost evropskih kopalnih vod slabša, a jih kljub temu devet od desetih izpolnjuje minimalne standarde kakovosti. Na Hrvaškem so, denimo, preverili 913 kopalnih vod, večinoma morskih. Minimalne standarde kakovosti ima 98,7 odstotka vod.