Socialna podjetija in gospodarstvo z roko v roki

Gibanje Reinovator ustvarja partnerstva, ki se spopadajo z sodobnimi izzivi, od zmanjševanja brezposlenosti do samopreskrbe.

Objavljeno
03. oktober 2013 15.48
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana – Zavod Viva je v zadnjega pol leta v partnerstvu s podjetjem Studio Moderna v okviru projekta Reinovator organiziral tri dogodke, ki povezujejo iniciative, osnovane na neprofitnih temeljih (nevladne organizacije, zadruge, socialna podjetja), s korporativnim gospodarstvom, strokovnjaki in mediji. Iz tega so že zrasla prva partnerstva.

Dodana vrednost

Glavni cilj neformalnih druženj (piknikov, večerij z namenom) je bil povezati posameznike, ki želijo aktivno prispevati k reševanju skupnih družbeno-gospodarskih problemov in ki razumejo, da so partnerska sodelovanja med sektorji dodana vrednost takšnim prizadevanjem. »Izzivi letošnjega leta so bili zmanjševanje brezposelnosti s socialnim podjetništvom, spodbujanje aktivnega državljanstva z informacijskimi tehnologijami in povečanje samopreskrbe s hrano,« razlaga Anja Šerc iz Zavoda Viva in dodaja: »Po dveh zaključenih dogodkih lahko že govorimo o večjih uspešno sklenjenih partnerstvih in slabih desetih potekajočih dogovorih o sodelovanju.«

Prva partnerstva

Tako je Pošta Slovenije vstopila v poslovno partnerstvo s Slovensko Filantropijo in kot rezultat tega sodelovanja bomo lahko potrošniki na policah poštnih izpostav po Sloveniji zdaj kupili tudi produkt Punčka iz cunj, ki so ga zasnovale in ga proizvajajo brezposelne šivilje v Pomurju. Govorimo o poslovnem partnerstvu, ki združuje gospodarsko korist in družbenokoristno poslanstvo – ciljno spodbujanje zaposlovanja v regiji, ki po razvojnem indeksu močno zaostaja za slovenskim povprečjem in v kateri se nakopičeno znanje o tekstilni industriji izgublja. »Če se bo pokazalo, da so potrošniki pripravljeni na nove produkte, oba partnerja obljubljata, da se sodelovanje ne bo končalo tukaj,« dodaja Šerčeva.

Predhodno sklenjeno partnerstvo med Steklarno Hrastnik in S Projectom je na Pikniku z namenom dopolnila Zadruga Jarina, ki zdaj v Steklarno Hrastnik dostavlja lokalno pridelano hrano svojih zadružnikov, ki jo ekipa S Project pripravlja za zaposlene v Steklarni Hrastnik. Ta gospodarski ekosistem tako zagotavlja kakovostne obroke za zaposlene, vzdrževanje S AkademYe in dodatno prodajno pot za hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. Ekipa S Projecta in predstavniki Zadruge Jarina namigujejo, da bomo o njih še slišali.

Širše družbene koristi

Začela so se tudi mentorska partnerstva, v katerih sodelujejo Linea Directa, Center za dialog s kupci, in Slovenska Filantropija (prenos prodajnih znanj), Jazon in Pravična štacuna (prenos organizacijskih in logističnih znanj), Slovenia Coworking in Razvojna zadruga eTRI (prenos komunikacijskih znanj).

»Primeri dobrih praks nas učijo, da je sklepanje kompromisov in proaktivno delovanje obeh sektorjev nujno potrebno, če hočemo govoriti o novih paradigmah sodelovanja, ki zasledujejo hkrati gospodarski in širši družbenokoristni interes. Interesa, potenciala in zavedanja o nujnosti novih tipov sodelovanja je dovolj, kar so pokazali uspehi preteklih dogodkov,« meni Anja Šerc.

Razpis za nove projekte

Ob koncu prve sezone projekta Reinovator je Zavod Viva ob podpori podjetja Bisnode Slovenija, Pošte Slovenija, podjetja Studio Moderna in CEED Slovenija oblikoval tudi razpis, ki spodbuja razvoj strateških partnerstev pri treh omenjenih izzivih: zmanjševanje brezposelnosti, povečanje samopreskrbe s hrano in spodbujanje aktivnega državljanstva z informacijskimi tehnologijami. Na vsakem od razpisanih področij bo izbrana tista neprofitna organizacija ali iniciativa, ki ji bo uspelo komisijo prepričati, da bo projekt veliko pripomogel k rešitvi problema, da je rešitev trajnostna, inovativna, temelji na mešanici različnih znanj in uživa podporo skupnosti. Poleg finančne nagrade čaka zmagovalca v vsaki razpisni kategoriji članstvo v mreži CEED in kolo Big Fish. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni in facebookovi strani Zavoda Viva, rok za prijavo pa je 11. november.