Učinkovita raba surovin je nujnost

Manj odpadkov, manj uporabljenih surovin, manj energije, a večja vrednost za podjetje in uporabnike.

Objavljeno
04. september 2013 17.07
tre*MELITA FERLE?X
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Henkel je v 11 letih zmanjšal porabo vode za 44 odstotkov, energije za 43, količino odpadkov za 53, delovnih nezgod pa je 86 odstotkov manj. Na svetovni ravni je prepoznan kot družbenoodgovorno, trajnostno in etično podjetje. Pogovarjali smo se z direktorico Henkla Slovenija Melito Ferlež.

Kemična industrija se ponavadi povezuje z nevarnimi kemikalijami, ki so naravi neznane in se zato tudi težko razkrojijo v nenevarne spojine.

V Mariboru izdelujemo le kozmetične izdelke za osebno uporabo, kar pomeni, da nevarnih in nenevarnih kemikalij ne izdelujemo. Vse surovine, ki jih uporabljamo pri proizvodnji, so pregledane in odobrene v koncernu. To pomeni, da že v predhodni fazi izberemo surovine, ki so zdravstveno in ekološko sprejemljive. Na podlagi razpoložljivih podatkov Henklov kompetentni oddelek za toksikologijo in ekologijo izdela oceno surovin na podlagi meril najnovejših znanstvenih spoznanj in zakonskih zahtev.

Industrija je nedvomno za varčevanje z energijo in surovinami storila bistveno več kot gospodinjstva. Kakšni so vaši rezultati in kako ste jih dosegli?

Že vrsto let izvajamo procese optimiranja obstoječih tehnoloških procesov, s katerimi dosegamo nižjo specifično porabo energije na enoto izdelka. Praktično to pomeni, da že pri načrtovanju investicijskih in vzdrževalnih del projektiramo energetsko varčne naprave in procese. Ti so nam v zadnjih štirih letih prinesli celo več kot 15-odstotni prihranek. Na tem področju spadamo med boljša podjetja v koncernu Henkel. Pri tem je treba poudariti tudi nenehno izobraževanje zaposlenih in njihovo odgovorno vedenje glede racionalne rabe energije. Zaradi izjemne predanosti in zavezanosti naših zaposlenih je tako Henkel že v letu 2010 dosegel cilje, ki smo si jih na področju trajnostnega razvoja postavili do leta 2012.

Je za zmanjšanje števila delovnih nezgod pomembna le bolj varna oprema ali tudi zadovoljstvo zaposlenih?

Naš dolgoročni cilj se glasi »brez nesreč na delovnem mestu«. Da bi ga dosegli, smo si zadali kratkoročnega, to je dodatno 20-odstotno zmanjšanje števila delovnih nesreč. Številne dejavnosti na tem področju nedvomno pričajo o napredku. Nenehno preventivno izobražujemo ljudi o varstvu pri delu in jih osveščamo o tem, da je dosledno upoštevanje predpisov bistveno za njihovo varnost. Za zmanjšanje števila nezgod je v prvi fazi pomembno, da se zaposleni pred začetkom dela in po vsaki uvedbi nove tehnologije ali premestitve na drugo delovno mesto usposobijo za varno delo na določeni delovni opremi, se seznanijo z nevarnostmi na delovnem mestu oziroma prostorom, v katerem so. Na zmanjšanje števila nezgod seveda vpliva tudi dobro vzdrževana in varna delovna oprema, ustrezna osebna varovalna oprema, ustrezno delovno okolje, pravočasne in zanesljive informacije ter seveda tudi dobri medsebojni odnosi in dobro počutje na delovnem mestu. Vse te dejavnike upoštevamo.

Kakšni so glavni cilji vašega načrta trajnostnega razvoja?

Postavili smo si preprost, vendar zelo daljnosežen cilj: v prihodnjih dvajsetih letih si želimo potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo s svojim delom, izdelki in storitvami – pri nespremenjeni obremenitvi okolja. To pomeni, da bodo do leta 2030 vsi naši proizvodi in procesi trikrat učinkovitejši, kot so danes. Naša formula za dosego tega cilja se imenuje »Doseči več z manj«, naša nova strategija pa od vseh nas zahteva nove rešitve, drugačen pristop ter spremenjeno poslovanje in delovanje. V končni fazi bo to gonilna sila našega poslovnega uspeha v prihodnosti. Tako hočemo do leta 2015 doseči 15-odstotno zmanjšanje porabe energije, vode in proizvodnje odpadnih snovi. Hkrati si želimo ustvariti višjo poslovno vrednost, pri čemer je naš cilj doseči desetodstotno zvišanje neto vrednosti prodaje na proizvodno enoto. Strnjeno povedano, naš cilj je 30-odstotno zvišanje učinkovitosti v obdobju prihodnjih petih let, kar pomeni od pet do šest odstotkov na leto.

Je med nalogami tudi vzgoja uporabnikov vaših izdelkov? Ste se povezali z nevladnimi organizacijami, jim iskreno povedali, kaj je v vaših izdelkih in kakšne so posledice uporabe?

Trajnostnega poslovanja se lotevamo celovito. To pomeni, da vsi naši novi izdelki prispevajo vsaj k enemu segmentu naše trajnostne strategije. En takšen primer je pralni prašek Persil Expert, ki so ga ob njegovi predstavitvi v Sloveniji podprle tudi nekatere nevladne organizacije. Ne samo da izdelek pomembno znižuje svoj ogljični odtis, saj zahteva manjšo porabo kemičnih sestavin, manjši izpust v odpadne vode, manj embalaže, nižjo porabo goriva pri transportu. S pravilno uporabo lahko prispevajo pomemben delež k njegovemu manjšemu vplivu na okolje predvsem njegovi uporabniki. Njegovo 20 odstotkov manjše doziranje pomeni, da bo ob vsakem pranju perila 20 gramov manj kemičnih sestavin končalo v kanalizaciji, v gospodinjstvu bo manj odpadkov. Na koncu prihrani tudi denar, a ne na račun učinkovitosti pranja. Prav zato veliko pozornosti posvečamo ozaveščanju ljudi o pravilni uporabi naših izdelkov in prednostih zanje, ki iz tega izhajajo.

Kako gledate na to, da nekatere najpomembnejše surovine in materiali zadnjega stoletja postajajo redkejši oziroma v lasti nekaterih držav, zato pa dražji?

Trenutno na našem planetu živi sedem milijard ljudi. Do leta 2050 se bo število prebivalstva na našem planetu predvidoma povzpelo na devet milijard. Toda že zdaj uporabljamo naravne vire, kot so fosilna goriva ali vodni viri, veliko hitreje, kot jih lahko naš planet obnavlja. Kovine in minerali so nam na voljo samo še v omejenih količinah. Naša dolžnost je, da poskrbimo, da bodo tudi prihodnje generacije lahko živele s temi naravnimi viri, ki so nujni za preživetje. Da bomo to dosegli, je vsekakor treba spremeniti dosedanje mišljenje. Henkel se lahko s ponosom ozre v uspešno preteklost na področju trajnostnega razvoja, za kar smo prejeli številna priznanja uglednih mednarodnih organizacij.

Ste eden največjih investitorjev. Katere so glavne usmeritve za naložbe? Se povsem ujemajo s načrtom trajnostnega razvoja?

Zavedamo se, da trajnostni razvoj ni več samo strateška diskusija, temveč nekaj, kar se nanaša na operativno izvajanje. Stranke in vladne organizacije zahtevajo od dobaviteljev, da zagotavljajo trajnostno naravnane rešitve, ki se morajo kazati v celotni vrednostni verigi in morajo upoštevati tematske sklope, kot so emisije toplogrednih plinov, zmanjšanje količine odpadkov, bolj smotrna embalaža in učinkovitejše logistične rešitve. Visokokakovostne znamke in tehnologije namreč ne nastanejo čez noč. To lahko dosežemo samo z visoko učinkovitimi in varnimi proizvodnimi obrati, ki omogočajo doseganje visoke kakovosti in zanesljivo izpolnjevanje standardov trajnostno naravnanega razvoja. Zato nenehno izboljšujemo svoje procese in proizvodne strukture, zmanjšujemo emisije in znižujemo porabo naravnih virov. Vse to so glavne komponente naše strategije trajnostnega razvoja. Da bi dokazali, da so Henklove rešitve bolj trajnostno naravnane kot konvencionalne, smo razvili novi orodji za merjenje našega napredka. To sta packCheck in Henkel Sustainability Master.

Na čem temelji vaš poslovni uspeh bolj: na prepoznavni znamki, na kakovosti ali prijaznosti do okolja in uporabnikov?

Temelj našega poslovnega uspeha je skupek vseh navedenih dejavnikov, kateremu pa vsekakor moram prišteti motivirane in inovativne zaposlene. Vendar je razlogov za uspešno poslovanje Henkla še več, mednje spadajo tudi naša osredotočenost na kupce in izkoriščanje celotnega poslovnega potenciala. Velik poudarek dajemo kakovosti in inovativnosti, kar se kaže v naših izdelkih. Napredek na področju trajnostnega razvoja pa je mogoč samo, če v tem procesu sodelujejo tudi potrošniki – ljudje, ki vsak dan uporabljajo naše blagovne znamke in proizvode.