V Evropi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov

Onesnaževanje zraka: Evropska agencija za okolje poroča, da so bili izpusti leta 2011 najmanjši v zadnjih 20 letih.

Objavljeno
02. julij 2013 13.11
Silvestra Rogelj Petrič, Znanost
Silvestra Rogelj Petrič, Znanost
Ljubljana – Po najnovejšem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) smo v Evropi leta 2011 spustili v ozračje 3,3 odstotka manj toplogrednih plinov kot leto prej in najmanj po letu 1990. Zmanjšanje je bilo tretje največje doslej v tem obdobju, a vzrokov za zadovoljstvo ni. K njemu je namreč največ prispevala mila zima.

Kot kažejo podatki, je bilo leta 2011 skupnih izpustov toplogrednih plinov v državah EU 18,4 odstotka manj kakor leta 1990, ki po določilih kjotskega podnebnega protokola velja za iztočnico pri ocenjevanju zmanjšanja ali povečanja teh emisij. Ob upoštevanju mednarodnega letalstva pa so se toplogredne emisije z izvorom v državah EU v celoti zmanjšale za 17 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

Zmanjšanje je impresivno, večje, kot je Evropska agencija za okolje napovedala lani. A vzrokov za zadovoljstvo ni, saj je k njemu prispevala predvsem razmeroma mila zima leta 2011. Prav zato ga Evropska agencija za okolje lani ni mogla predvideti, saj je obseg zmanjšanja povpraševanja po toplotni energiji postal znan šele po izdelavi celotne energijske bilance. Poraba energije za ogrevanje se je najbolj zmanjšala pri ogrevanju domov in poslovnih lokalov.

Zadovoljstvo ob podatku, da so bili izpusti toplogrednih plinov dobre tri odstotke manjši kljub rasti BDP za 1,6 odstotka, krni podatek, da so pri porabljeni energiji zaznali nezaželeno povečano porabo neobnovljivih fosilnih goriv in zmanjšano porabo energije iz obnovljivih vodnih virov.

Kje so bili izpusti manjši, kje večji

Pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje leta 2011 vodijo Velika Britanija, Francija in Nemčija, ki so jih skupaj zmanjšale za skoraj dve tretjini, na drugem polu, kjer so se izpusti povečali, pa so Romunija, Bolgarija in Španija.

Kje je po izpustih toplogrednih plinov Slovenija? Po primerjavi let 2011 in 2010 je Slovenija ena redkih držav oziroma tako rekoč edina v EU, kjer se izpusti po podatkih poročila EEA skorajda niso spremenili (povečali so se za desetino odstotka).

Tik ob njej so na eni strani Malta, Luksemburg, Ciper, Latvija in Slovaška z nekoliko večjim zmanjšanjem, a še vedno pod povprečjem EU, in na drugi strani Litva in Estonija, kjer so se emisije malo bolj povečale. Na tej strani sledijo še Španija, Bolgarija in Romunija, ki prednjačijo po absolutnem obsegu povečanja toplogrednih emisij leta 2011.

Manjša poraba energije iz obnovljivih virov

Podatki še kažejo, da se je poraba fosilnih goriv v državah EU leta 2011 zmanjšala za pet odstotkov. Toda vtis izboljšanja je tudi tu varljiv. Analiza porabe namreč kaže, da se je povečala povprečna intenzivnost porabljenih goriv na osnovi ogljika, pri čemer je bila poraba premoga in lignita leta 2011 dva odstotka večja kot leta 2010. Poraba tekočih fosilnih goriv se je zmanjšala za štiri odstotke, naravnega plina pa celo za 11 odstotkov. Zgorevanje biomase se je povečalo za manj kot odstotek.

Skrb vzbuja podatek, da se je poraba energije iz obnovljivih virov leta 2011 močno zmanjšala. V zadnjih 21 letih je bila le enkrat še manjša. Vzrok za tolikšen upad je opazno zmanjšana proizvodnja energije iz vodnih virov. Povečali pa sta se poraba in proizvodnja vetrne in sončne energije. Poraba energije iz jedrskih elektrarn je bila manjša predvsem zaradi zaprtja nekaterih jedrskih elektrarn v Nemčiji.

Kako kaže za leto 2012

Se je zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov nadaljevalo tudi lani? Uradnega odgovora še ni. EEA še zbira podatke in bo enakovredno poročilo, kot je bilo zdaj objavljeno za leto 2011, za leto 2012 lahko objavila šele prihodnje leto. Vendar je na podlagi dosegljivih podatkov, ki jih zbirajo in analizirajo druge strokovne službe, mogoče reči, da se je trend iz leta 2011 nadaljeval tudi lani. Tako potrditev toplogrednih izpustov po sektorjih, ki sodijo v evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS, EU Emissions Trading System), ki zajema približno 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov v EU, kaže, da so se te emisije v Evropi lani še naprej manjšale, in sicer za dva odstotka v primerjavi z letom 2011.

Tudi napovedi Eurostata, objavljene sredi junija, ki temeljijo na mesečni energijski statistiki emisij ogljikovega dioksida iz porabe fosilnih goriv (gre za približno 80 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov v EU), kažejo nadaljnje zmanjšanje, in sicer za 2,1 odstotka lani v primerjavi z letom 2011. Ali je vzrok za to zmanjšanje, ki sicer še ni uradno potrjeno, tudi bolj mila zima ali pa vendarle kaže na zavesten premik k okoljsko bolj ozaveščeni porabi energije? Odgovor bo znan šele, ko bodo analizirani vsi podatki, to je pozno pomladi 2014.