Varuhinja zaskrbljena zaradi zastoja sanacije

Ombudsmanka okoljsko ministrstvo poziva k hitrejšemu ukrepanju za odstranitev odpadkov na pogorišču Ekosistemov.

Objavljeno
09. marec 2018 13.03
Ekosistemi
M. P. V.
M. P. V.

Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije Vlasta Nussdorfer je izrazila zaskrbljenost zaradi zastoja pri izvajanju sanacijskih del na pogorišču obrata za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi in ministrstvo za okolje poziva, naj pospeši izvedbo sanacijskih del in odstranitev odpadkov.

Varuhinja je problematiko onesnaženja okolja zaradi požara sprva obravnavala na lastno pobudo. Kmalu po požaru so na njenem uradu opravili poizvedbe na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Arso, upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Občino Straža. Iz odgovorov vseh navedenih je izhajalo, da je bilo posredovanje pristojnih organov med požarom in po njem hitro ter ustrezno.

Še konec januarja so se vode iz pogorišča z odpadki izcejale na bližnja kmetijska zemljišča. Foto: Roman Šipić/Delo

Osem mesecev po požaru pa so varuhinjo iz Regijskega društva ekološkega gibanja Ivančna Gorica (RDEG) in Civilne iniciative občanov brez meja Zalog - Loke seznanili, da je menda pogorišče še vedno v skoraj istem stanju kot takoj po požaru in da še vedno niso bili odstranjeni odpadki, ki so tam ostali po požaru. Opravila je dodatne poizvedbe na IRSOP, na podlagi katerih ugotavlja, da sanacija pogorišča res ne poteka, kot je bilo predvideno po terminskim načrtu, ki je del sanacijskega načrta.

»IRSOP nas je v odgovorih seznanil, da so se sanacijska dela na pogorišču do novembra 2017 izvajala v okviru terminskega načrta. Takrat pa je nastal zastoj, saj se z dvorišča obrata na odlagališče oziroma na sežig ni odpeljalo nič več. Varuh nad navedenim dejstvom izraža veliko zaskrbljenost. Iz enega izmed odgovorov IRSOP varuhu namreč izhaja, da kljub temu da so odpadki sicer prestavljeni na utrjene površine in prekriti s folijo, obstaja bojazen, da bo pri izdatnejših padavinah območje poplavljeno, kar bi lahko povzročilo nekontrolirano izpiranje odpadkov in prelivanje onesnažene padavinske vode zunaj območja obrata. Dodali so še, da ocenjujejo, da v primeru izdatnejših padavin zavezanec ne bo obvladal razmer, zato je nujna takojšnja rešitev odvoza odpadkov.

V požaru 20. julija lani je zgorela še neznana količina odpadkov. Foto: Tomi Lombar/Delo

IRSOP je o zastoju sanacije že obvestil ministrstvo za okolje in prostor, zato je tudi varuh glede na kritičnost razmer na ministrstvo naslovil predlog, naj nemudoma sproži vse aktivnosti, da se sanacijska dela čim prej nadaljujejo, predvsem pa da se iz lokacije pogorišča čim prej odstranijo preostali odpadki,« sporočajo z urada varuhinje.