Z emisijami do 20 milijonov evrov

Slovenija bo prodala pravice za emisije 4,5 milijona ton ogljikovega dioksida.

Objavljeno
04. september 2013 19.52
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Vlada je v obravnavo dobila Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Namensko je za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, tudi za sofinanciranje gradnje hidroelektrarn na Savi, na voljo pol prihodkov od prodaje emisijskih kuponov.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je pripravilo predlog programa, pričakujejo, da bo Slovenija letos na javni dražbi na borzi EEX v Leipziegu prodala pravice za emisije 4,5 milijona ton ogljikovega dioksida, izkupiček pa je težko napovedati. Decembra lani (javne dražbe na borzi potekajo od novembra lani) je bila cena kupona za tono emisij še osem evrov, aprila letos je padla na le 2,6 evra, junija pa se je spet nekoliko povečala, na 4,5 evra. Prav zaradi padca cen je evropska komisija predlagala izvzetje kuponov za 900 milijonov ton ogljikovega dioksida z evropskega trgovalnega sistema z emisijami, a bo odločitev o tem predvidoma sprejeta šele oktobra.

Sanacija stavb, uporaba lesa in hidroelektrarne

Na MKO pričakujejo, da se bo cena kupona povišala na vsaj petih evrov, kar pomeni, da bi bil slovenski proračun bogatejši za 22,5 milijona evrov. Polovico tega denarja bodo morali porabiti namensko. V to skupino sodijo ukrepi za učinkovito rabo energije in izboljšanje kakovosti zraka, predvsem pa energetska sanacija stavb in daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso, kar izvaja Eko sklad. Spodbujati nameravajo tudi rabo obnovljivih virov energije, predvsem z napravami slovenskih proizvajalcev. Javni potniški promet bo dobil spodbude za prehod na stisnjen zemeljski plin. Posebna postavka sta hidroelektrarni Brežice in Mokrice na spodnji Savi, oba akumulacijska bazena, nadomestni habitati, sanacije zaradi dviga podtalnice, državna in lokalna infrastruktura. Letos načrtujejo pripravo razpisne dokumentacije za HE Brežice in financiranje arheoloških raziskav. Z denarjem sklada za podnebne spremembe nameravajo plačati tudi tehnično pomoč, katere namen je spreminjanje odnosa do podnebnih sprememb.

Slovenija mora po evropski zakonodaji vsaj polovico prihodkov od emisijskih kuponov porabiti namensko in o tem poročati evropski komisiji. Poleg tega se je Slovenija zavezala, da bo spodbujala uporabo energije iz obnovljivih virov, povečala učinkovitost porabe energije, zmanjšala emisije toplogrednih plinov, izboljšala kakovost zraka v mestih, kjer je ta preveč onesnažen z delci, poleg tega pa uredila sistem ravnanja z odpadki. Če teh ukrepov, ki jih je mogoče spodbuditi z denarjem podnebnega sklada, prinašajo pa več deset tisoč delovnih mest, ne bo, Sloveniji grozijo kazni.