Z upravnim sporom proti plinu v Petišovcih

Stroka meni, da je naprava za čiščenje plina nepotreben strošek, če ni tudi črpanja plina.

Objavljeno
19. november 2015 18.22
Plinovod,polaganje cevi pri Trojanah,Ljubljana Slovenija 08.08.2013
Dejan Karba, Ljutomer, Borut Tavčar, gospodarstvo
Dejan Karba, Ljutomer, Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana – Slovenski E-forum bo na upravno sodišče vložil tožbo zoper ministrstvo za okolje in prostor, ki je potrdilo okoljevarstveno dovoljenje Arsa za novo napravo za čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih.

Predsednik Slovenskega E-foruma (Se-f) Gorazd Marinček je povedal, da bo zoper odločbo ministrstva za okolje in prostor, ki je konec oktobra zavrnilo njihovo pritožbo zoper junija izdano okoljevarstveno dovoljenje Agencije za okolje (Arso) za novo napravo za čiščenje surovega zemeljskega plina in bazno separacijo nafte v Petišovcih, na upravno sodišče vložil tožbo. Vojko Bernard iz Alpe Adrie Green se ni odločil za nadaljevanje pravnih postopkov proti Geotermovi nameri, Se-f pa bo z upravnim sporom izvedbo Petrolove odločitve, da v Petišovcih prek Geoterma, Geoenerga in Ascenta postavi novo napravo, prestavil vsaj za pol leta.

                       Okoljevarstveniki nasprotujejo črpanju plina. Foto Borut Tavčar»Po tehtnem premisleku smo se odločili, da na zavrnilno odločbo ministrstva za okolje in prostor odgovorimo na edini mogoč način, s sprožitvijo upravnega spora,« pravi Gorazd Marinček. Na junija letos izdano okoljevarstveno dovoljenje državne agencije za okolje,­ ki je Geotermu kot izvajalcu rudarskih del dovolilo postavitev naprave za čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih, se je Se-f skupaj z Alpe Adrio Green pritožil na ministrstvo za okolje in prostor sredi ­letošnjega avgusta.

Premajhno vplivno območje

Glavna ost, na katero se je pri oporekanju Arsu opiral Se-f, je to, da Arso v dovoljenju Geotermu ni v celoti upošteval vplivnega območja na okolje, med drugim parcel, po katerih so predvidene dostopne transportne poti, kjer bo Geoterm dovažal in odvažal gradivo in material in za katere bi tudi morali veljati sanacijski in varovalni ukrepi. V zavrnilni odločbi, ki se opira na Geotermova pojasnila, okoljsko ministrstvo Marinčku piše, da bo transport nevarnih snovi oziroma nevarnega blaga izveden »s certificiranimi vozili, ki so glede materialov, ventilov, zvarov, nivoja polnitve, dopustnih tlakov in drugih karakteristik prilagojena vrsti snovi, ki jo prevažajo«, ter da bodo imela tovrstna vozila vse potrebne certifikate, voznik pa bo ob nesreči »dolžan nemudoma začeti sanacijo ter po potrebi poklicati na pomoč na številke, navedene na navodilu za ukrepanje v primeru nesreče«. Marinčka ta pojasnila ne pomirjajo. »Zavrnitev naših argumentov s strani MOP je silno vprašljiva,« pravi predsednik Se-f in sprašuje ministrstvo oziroma Geoterm: »Vplivno okolje se menda ja ne konča z ograjo čistilne naprave, ali pač?«

Marinček primerja servilnost Arsa in zdaj tudi MOP v odnosu do Petrola oziroma njegovih hčerinskih podjetij s podobno servilnostjo stroke do Lafargea. »Glavna težava našega boja z Lafargeem pred leti so bili vsi ti 'kupljeni strokovnjaki'. Tukaj gre za načelno vprašanje in menim, da bi moralo ministrstvo za taka mnenja ustanoviti medresorsko agencijo, ki bi se zares neodvisno ukvarjala s tovrstnimi zadevami,« pravi Marinček.

Medtem ko bo Marinček jutri na pošto (še pravočasno, saj se rok izteče v nedeljo) oddal pisno tožbo zoper odločbo, se Alpe Adria Green za to ni odločila. Vojko Bernard je v imenu te čezmejne organizacije za Delo povedal, da v zadevi Petišovci po zavrnilni odločbi ministrstva ne vidi več prav nobene pravne možnosti. Njegova organizacija je Arsu avgusta glede izdanega dovoljenja v pritožbi sicer nasprotovala predvsem zaradi, po njihovem mnenju, tehnološke nepopolnosti naprave za črpanje zemeljskega plina, ki naj bi, ker nima lastne čistilne naprave, povzročala preveliko spremembo naravne in bivalne vrednosti za okoliške prebivalce. Geoterm sicer predvideva čiščenje odpadnih voda v nekaj kilometrov oddaljeni čistilni napravi, a to za Bernarda ni dovolj. Čistilna naprava namreč odvaja prečiščene odpadne vode tudi na območje Natura 2000, zato bi se moralo vplivno območje Geotermove naprave za čiščenje zemeljskega plina po njegovem absolutno povečati.

Zgolj prvi korak

V Petrolovem Geotermu odločbo MOP, ki je potrdil prvostopenjsko odločbo Arsa, seveda pozdravljajo in ocenjujejo, da je »prejeta odločba s strani dotičnega ministrstva pomemben korak za varno nadaljevanje dejavnosti pridobivanja ogljikovodikov v severovzhodni Sloveniji, s tem pa tudi za gospodarski razvoj regije«. Zatrjujejo, da je 19. junija izdano okoljevarstveno dovoljenje zdaj tudi po ugotovitvah MOP pravilno in zakonsko utemeljeno. Nova čistilna naprava bi po njihovem lahko začela obratovati v enem letu po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, a dotlej bo zaradi pritožbe Se-f zagotovo preteklo vsaj še pol leta.

              Plina je v zemlji še, pa tudi v vodi termalnih kopališč. Foto Tadej RegentV plinski energetiki odločbo ravno tako pozdravljajo, saj se zavzemajo za novo črpanje plina v Petišovcih in okolici. Da podpirajo tak projekt, so povedali tako v Plinovodih kot v Petrolu. Vendar stroka opozarja, da gradnja naprave za čiščenje plina ni smiselna, če ni povezana s projektom novega črpanja plina. Postopki črpanja plina niso omenjeni niti v vlogi niti v izdanem dovoljenju za čistilno napravo, o novem črpanju plina še nista odločala niti Arso niti MOP. Jasno je tudi, da se bo zoper tak projekt pritožilo še več organizacij, saj se oglašajo že zdaj.

Uklonitev kapitalskim interesom

Iniciativa za demokratični socializem (IDS) v razsodbi MOP prepoznava nezaslišano uklonitev države in državne okoljske agencije kapitalskim interesom in korporacijam z investicijami v fosilna goriva. »Nova rafinerija je nedvomno prvi korak k izvedbi njihovega načrta o bistvenem povečanju črpanja zemeljskega plina pri Petišovcih, tudi z uporabo nekonvencionalnih metod črpanja oziroma hidravličnega drobljenja, ki je v javnosti bolj poznano z imenom fracking,« pravijo v IDS.

Dodajajo, da je kurjenje fosilnih goriv glavni vzrok za podnebne spremembe, zato se pridružujejo pozivu, ki združuje globalno skupnost podnebnih aktivistov: fosilna goriva naj ostanejo v zemlji! »V Petišovcih gre za še bolj sporne načrte korporacij, ki nameravajo za svoj dobiček in na škodo lokalnega prebivalstva pridobivati plin s pomočjo ene najbolj okoljsko obremenjujočih inovacij na področju pridobivanja fosilnih goriv sploh. Nova naprava za čiščenje zemeljskega plina ne more biti izvzeta iz postopka za pridobivanje dovoljenja, saj je to prvi korak k izvedbi frackinga,« opozarjajo v IDS.