Za varstvo zraka so meje občin preozke

Projektanti imajo še vedno v mislih predvsem avto, a se razmere izboljšujejo, tudi v Ljubljani.

Objavljeno
19. september 2013 17.59
Urban Červek, Maribor, Borut Tavčar, gospodarstvo
Urban Červek, Maribor, Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana, Maribor – Evropski teden mobilnosti, ki se letos konča v nedeljo z dnevom brez avtomobila, poteka že dvanajstič. Osrednja tema je Korak za čistejši zrak, kar pomeni neuporabo avtomobila na naftne derivate. Ljubljana bo preuredila Slovensko cesto.

Avtomobili še vedno ostajajo glavni onesnaževalci zraka, ki ga vdihujemo, dokazano pa je tudi, da onesnaženost zraka zaradi prometa povzroča resne zdravstvene težave in celo prezgodnjo smrt. Poleg tega infrastruktura za avtomobile stane precej, kar pomeni strošek za občine. Nasprotno, denimo, kolo dokazano prinaša mestu prihodek. Slovenija pri izvedbi ETM aktivno sodeluje od leta 2002, letos bo aktivnih 32 občin, kar je največ doslej. Lani je bilo v okviru ETM aktivnih kar 2158 lokalnih skupnosti iz 39 držav, ki so uvedle 7717 trajnih ukrepov za krepitev trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. Pobuda je v zadnjih letih presegla meje Evrope, letos se ji bo s 152 sodelujočimi mesti priključila celo Kitajska. Izvedba trajnih ukrepov je eden od osrednjih ciljev ETM. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki ima letos prvič vlogo nacionalnega koordinatorja, je v sodelovanju s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost zato letos pripravilo posebno pobudo, s katero bo eno občino nagradilo s strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi izbranega trajnega ukrepa.

Maribor seže onkraj meje

»Še vedno smo mnenja, da bi morali delati regijske načrte,« je na zaključni konferenci čezmejnega projekta PMinter povedala Brigita Čanč, vodja mariborskega Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor in Inštitutom za varstvo okolja so v zadnjih letih opravili dodatne podrobnejše meritve kakovosti zraka na več merilnih mestih na območju Mestne občine Maribor, sosednjih občin (Miklavž na Dravskem polju), pa tudi na bolj oddaljenem območju Dravograda. Ko so podatke združili s tistimi iz državne mreže merilnih mest, so rezultati pokazali, da so sosednje občine vsaj enako (pre)obremenjene s prašnimi delci PM10 kot mesto Maribor.

V projektu PMinter, v katerem od leta 2010 sodeluje mariborska občina skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije, so ugotovili tudi presenetljivo veliko onesnaženost zraka zaradi kurišč na les. Kot je v sredo v Mariboru povedal vodja oddelka za varstvo okolja mesta Celovec Wolfgang Hafner, v mestu tudi zaradi teh ugotovitev spodbujajo priključevanje stavb na sisteme daljinskega ogrevanja. Slovenski javni sklad pa, kot izhaja iz osnutka mariborskega načrta za kakovost zunanjega zraka, kljub tem ugotovitvam subvencionira naložbe v kotle na lesno biomaso.

V Mariboru so v okviru projekta PMinter v lanski kurilni sezoni uvedli tudi pilotno okoljsko cono, s katero so prepovedali vstop starejšim avtomobilom v središče mesta. V letošnji sezoni cone še ne bodo uvedli, saj niso pravočasno zagotovili alternativnih ukrepov za izboljšanje mobilnosti v mestu – novih avtobusnih linij, sistemov parkiraj in se pelji –, država pa ni uvedla enotnih nalepk za avtomobile. Pilotna cona s prepovedjo vstopa vozil z motorji Evro 0 in Evro 1 je bila prva te vrste v Sloveniji, pa tudi v Avstriji okoljskih con še nimajo. Pred leti so jo načrtovali v Gradcu, a so morali pobudo zaradi političnega nasprotovanja umakniti.

Kolesarjev je v Ljubljani več

V Ljubljani je Kolesarska mreža poskušala za promocijo kolesarjenja izkoristiti Eurobasket. Košarkarji so bili za, zataknilo se je pri administrativnih zadevah, zagotovitvi zapor prometa in podobno. Za kolesarjenje v Ljubljani je po besedah Andreja Klemenca iz REC Slovenija, ki izvaja projekt Mobile 2020, največ naredila politika zaračunavanja parkiranja v središču mesta in njeno širjenje navzven. Kljub temu je še kup ovir, zlasti v glavah.

V kolesarsko urejenih mestih koordinatorji kolesarjenja dajejo soglasja na prometne ureditve, pri nas je to le svetovalec. Kolo je precej zahtevno spraviti tudi na vlak ali mestni avtobus, za to mora biti zložljivo in spravljeno v vrečo z varnostnim pasom. Poleg tega so nekatere ureditve in mostovi povsem neprimerni za kolesarjenje, res pa je, da so se dobre prakse začele širiti. Kolesarji so še najbolj zadovoljni z odprtjem Slovenske ceste, po kateri je bilo doslej kolesarjenje na eni strani prepovedano. Klemenc predlaga še kolesarski turistični razvoj Barja. Po njem bi lahko uredili večje in manjše kolesarske poti, kot denimo »Pot prvega kolesa«.

Sicer po Ljubljani v času Eurobasketa vozi tudi hibridni avtobus znamke MAN. Nanj so kolesarji prvič naložili deset zložljivih koles in se strinjali, da bi bilo še najbolje, če bi imeli avtobusi ogrodje zanje. O prevozu navadnih koles so v Ljubljanskem potniškem prometu že razmišljali, kaj dlje od tega pa niso prišli.

Ugodna posojila za občine

Eko sklad je objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb. Področje trajnostne mobilnosti je zajeto v točkah 6, 7 in 8 sklopa B – Zmanjšanje onesnaževanja zraka. Eko sklad spodbuja izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. gradnja kolesarskih poti in P + R, postavitev kolesarnic), ki izhajajo iz sprejetih prometnih strategij občin. Znesek razpisanih sredstev je 24 milijonov evrov, poziv bo odprt do 30. 11. 2013 oziroma do porabe sredstev.