Začel se je Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Od 21. do 29. novembra je ključen razmislek, kako naj odpadki sploh ne nastanejo.

Objavljeno
20. november 2015 17.07
B. T., gospodarstvo
B. T., gospodarstvo

Ljubljana - Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction) je dematerializacija oziroma kako narediti več z manj. Konkretno to vključuje premik od izdelkov k storitvam in k bolj učinkoviti rabi virov, sporočajo z ministrstva za okolje in prostor.

Kaj lahko naredi posameznik? Najenostavneje ravnanje je, da si pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (in imeti) ali si lahko izposodim, najamem ali si delim? Ali lahko enako stvar kupim rabljeno?

Preprečevanje odpadkov pomeni sprejeti ukrepe, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, s katerimi se zmanjšajo količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem njihove življenjske dobe, ali
škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih.

                      Včasih rabljenih izdelkov ni treba niti popraviti. Foto Borut Tavčar

 

Cilj pobude je osredotočiti se na prvi sklop ukrepov - na preprečevanje nastajanja odpadkov s poudarkom na okoljskem ozaveščanju in zmanjševanju količin nastalih odpadkov s premišljenimi nakupi in izbiro materialov z daljšo življenjsko dobo. Noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato v EU na področju odpadkov ostaja poglavitni cilj preprečevanje njihovega nastajanja.

»To zahteva tudi spremembo našega razmišljanja in navad iz klasičnega potrošniškega v bolj trajnostno naravnanega. Ob nakupovanju običajno ne razmišljamo o tem, da bodo kupljeni izdelki, ali del teh izdelkov, prej ali slej končali med odpadki, pa bi morali, ker z našim ravnanjem obremenjujemo okolje. Zato je pomembno, da se zavedamo, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko predvsem zmanjšujemo sami, s tem ko ravnamo in izbiramo drugače,« še pravijo na MOP.

              Nastaja še vedno preveč odpadkov, tudi reciklirajo jih ne dovolj. Foto Jože SuhadolnikDirektiva o odpadkih namreč uveljavlja nov pristop k obravnavi odpadka, in sicer EU stremi k temu, da postane družba recikliranja, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov, nastale odpadke pa uporablja kot vir . Odpadki so torej vir surovin, in ne samo nekaj, česar se je potrebno čim ceneje znebiti, zato morajo države članice sprejeti ukrepe, da se izdelki, materiali in snovi v čim večji meri ponovno uporabijo, odpadki pa v čim večji meri pripravijo za ponovno uporabo ali reciklirajo.