Zaprta dva, izdan en opomin proti Sloveniji

Evropska komisija opominja Slovenijo, da ne izpolnjuje direktive o izrabljenih vozilih.

Objavljeno
22. maj 2017 19.17
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - Evropska komisija je zaprla dva postopka proti Sloveniji, glede določitve pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka ter glede pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov.

Nov pa je uradni opomin zaradi neizpolnjevanja poročevalskih obveznosti iz direktive o izrabljenih vozilih. Rok za odgovor je 18. julij letos.

Direktivo o meritvah kakovosti zunanjega zraka je Slovenija prenesla s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list, 3. februarja letos).

Direktivo o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora pa je Slovenija prenesla v svoj pravni red z uredbo o spremembah uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list, 10. marca letos).

Izrabljena vozila so težava

Evropska komisija je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja poročevalskih obveznosti iz direktive o izrabljenih vozilih, ker ni predložila ustreznega poročila za leto 2014 in ustreznega opisa uporabljenih podatkov. »Slovenija poročevalske obveznosti o doseženih ciljih predelave in ponovne uporabe ter recikliranja za leto 2014 ni izpolnila, ker na osnovi poročil zavezancev ni razpolagala z vsemi zahtevanimi podatki, vprašljiva pa je bila tudi pravilnost posredovanih podatkov,« pojasnjujejo na ministrstvu za okolje.


Ni pravih podatkov, sistem razgradnje ni urejen. Foto Borut Tavčar/Delo

MOP bo v roku, ki je na voljo za odgovor, na podlagi že opravljenega in tudi dodatnega pregleda poročil zavezancev ter s pomočjo pridobljenih podatkov na podlagi poročanja o ravnanju z odpadki, komisiji posredoval zahtevano poročilo.