500 evrov kazni za posameznike, ki bodo napačno izkazovali izobrazbo?

Za objavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov ne bo več odgovorno ministrstvo, temveč Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

Objavljeno
08. junij 2017 19.54
Šp. B., STA
Šp. B., STA
Ljubljana - Vlada je na današnji seji potrdila besedilo predloga novele zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih in ga pošilja v DZ. Z novelo med drugim uvaja globo za posameznike, ki se predstavljajo z napačnim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ali nazivom strokovne izobrazbe.

Med kazenskimi sankcijami novela določa, da se z 2000 evri kaznuje pravna oseba, ki strokovne in znanstvene naslove ali naslove strokovne izobrazbe podeljuje v nasprotju s tem, kot jih opredeljuje zakon, s 100 evri pa njena odgovorna oseba. S 500 evri globe bo za prekršek kaznovan posameznik, ki bo uporabil strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil.

Z globo 40 evrov bo za prekršek kaznovan posameznik, ki bo v nasprotju z opozorilom ministrstva, pristojnega za izobraževanje, uporabil strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil skladno s tem zakonom, pa ima v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga uporablja.

Za namene izvajanja nadzora nad spoštovanjem slednje določbe bo ministrstvo, pristojno za izobraževanje, vzpostavilo in vodilo evidenco izdanih opozoril posameznikom. Kot navaja gradivo, priloženo predlogu zakona, bo ministrstvo pravne in fizične osebe preventivno opozarjalo na ugotovljene nepravilnosti. »S tem zakon zasleduje cilj pravilne in zakonite uporabe slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe,« je zapisano.

Novela med drugim tudi določa, da za objavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov več ni odgovorno ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pač pa Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.