Aktivacija »mrtvega fonda stanovanj«

Stanovanjski sklad za odkup stanovanj na trgu lahko nameni do 40 milijonov evrov - nato bi jih ponudili državljanom.

Objavljeno
23. maj 2012 16.01
K. V., Delo.si
K. V., Delo.si
Ljubljana - Stanovanjski sklad RS bo v kratkem objavil javni poziv za odkup primernih stanovanj na trgu, vključno s tistimi, ki so v lasti zastavnih upnikov, piše Sta. Stanovanja bi nato ponudil državljanom v najem, najem z možnostjo odkupa ali prodajo pod ugodnejšimi pogoji. Načrtujejo, da bi sklad za odkup lahko namenil do 40 milijonov evrov.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal novi direktor sklada Žiga Andoljšek, nameravajo aktivirati »mrtvi fond stanovanj. Tako bodo v kratkem objavili javni poziv investitorjem oz. lastnikom večstanovanjskih stavb, ki razpolagajo s primernimi stanovanji.

Javni poziv bo odprt dlje časa, prvo odpiranje ponudb pa predvidoma sredi junija letos.

Andoljšek je dejal, da ima sklad na voljo sredstva, ki so naložena v zakladnici RS, in ocenil, da bi lahko ob nezmanjšani aktivnosti pri drugih projektih sklada za odkup teh stanovanj namenili do 40 milijonov evrov.

Med temi stanovanji so tudi tista, ki so bila zastavljena pri bankah. Andoljšek pričakuje »precej ugodno ceno«, ker bi banke po njegovem mnenju morale biti zainteresirane, da se ta fond aktivira.

»Banka dobi likvidna sredstva, sklad stanovanja, državljani pa lahko ta stanovanja kupijo ali najamejo z nekimi ugodnimi načini financiranja,« načrt pojasnjuje Andoljšek in dodaja, da stanovanj po prenapihnjenih cenah ne bodo kupovali.

Glede lokacij je dejal, da bodo prednostno iskali stanovanja na območjih z razvito infrastrukturo, v bližini industrije, na območjih, kamor se prebivalstvo priseljuje.

Stanovanjski sklad tako ne bi več »proizvajal« stanovanj, ker je to po Andoljškovem mnenju stvar trga. Postal bi finančni sklad, ki bi zagotavljal povratne instrumente financiranja. Pod kakšnimi pogoji bi lahko bila stanovanja na voljo kupcem, Andoljšek še ni mogel govoriti, pričakovati pa je ugodnejše pogoje kot na trgu. Javni sklad, za katerega velja boniteta države, je lahko ugodnejši od komercialnih bank, je dodal. Vlogo sklada sicer v prihodnje vidi kot dopolnilo trgu in drugim razvojnim institucijam, kot je Eko sklad ali SID banka.

Andoljšek je med kratkoročnimi ukrepi napovedal tudi ureditev pravnoformalnih razmerij za 540 stanovanj, ki so leta 2009 prešla z ministrstev na sklad, saj pri nekaterih še ni urejen vpis v zemljiško knjigo. 90 od teh stanovanj namenili občinam, ki jih bodo lahko namenili za najem ali družbeno koristne projekte, nepremičnine, ki ne bodo primerne za bivanje, pa bodo lahko občine porušile in zemljišča namenila za druge namene.

V načrtu je tudi dokončanje stanovanjske soseske na Brdu v Ljubljani, in sicer Andoljšek napoveduje, da bodo v kratkem objavili razpis za dokončanje del, ki so se ustavil ob stečaju Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG). V načrtu je, da bodo investicijo zaključili v sprva predvidenem obsegu.

Glede projekta hiš v Pivki (ki je bil poleg projekta Brdo razlog za nezaupnico nadzornikov sklada prejšnjemu direktorju Primožu Pircu) je Andoljšek povedal, da je trenutno oddanih 10 od 24 hiš, ostale pa so prazne.

Med srednjeročnimi cilji je Andoljšek izpostavil pripravo novega nacionalnega stanovanjskega programa, ki bo opredelil politiko na tem področju do leta 2020.