Anketa Dela: 81 odstotkov ljudi meni, da vlada nima mandata za zadnje kadrovske spremembe

Tokrat o smučanju, upravičenosti vladnih kadrovskih menjav in policijskem posredovanju med protesti.

Objavljeno
10. februar 2013 19.18
Posodobljeno
11. februar 2013 05.00
Austria Alpine Skiing Worlds
Marko Pečauer, notranja politika
Marko Pečauer, notranja politika
Ljubljana – Najuspešnejši smučar v zgodovini slovenskega alpskega smučanja je Bojan Križaj, najuspešnejša smučarka pa Tina Maze. Tako meni slovensko javno mnenje, kot ga je pokazala tokratna anketa Dela. V njej pa med drugim tudi o nasprotovanju zadnjim kadrovskim potezam vlade.

Na vprašanje, kdo je po njihovem mnenju najuspešnejši smučar v zgodovini slovenskega alpskega smučanja, je tri četrtine, 75 odstotkov vprašanih, odgovorilo, da je to Bojan Križaj. Za Roka Petroviča se jih je odločilo 11 odstotkov, za Jureta Koširja pa 10 odstotkov.

Odstopanje od teh rezultatov je opaziti le v najmlajši skupini anketiranih, kjer je Košir večja zvezda; 28 odstotkov anketirancev, starih od 18 do 25 let, je kot najuspešnejšega smučarja navedlo Koširja.

In kdo je najuspešnejša smučarka v zgodovini slovenskega alpskega smučanja? Tudi glede tega so mnenja prepričljivo enotna. Kar 68 odstotkov jih je izbralo Tino Maze. Dokaj velik delež pa je dobila tudi Mateja Svet; za najuspešnejšo smučarko jo je razglasilo 26 odstotkov vprašanih. Da je to Špela Pretnar, so menili trije odstotki, da je Urška Hrovat, pa dva odstotka vprašanih.

In še vprašanje o pomenu, ki ga ima alpsko smučanje za slovensko javnost. Ali je to osrednji slovenski nacionalni šport, so vprašali za mnenje sodelujoče v anketi. Znatna večina, 76 odstotkov, jih je odgovorila pritrdilno, da je osrednji nacionalni šport. Da ni, jih je menilo 22 odstotkov. Podrobnejši pregled pokaže odstopanje le pri anketirancih z visokošolsko izobrazbo, ki pogosteje (37 odstotkov) kot drugi menijo, da alpsko smučanje ni naš osrednji šport.

Mali, kadrovanje, posredovanje

Prejšnji teden je bila objavljena namera, da bi poslali nekaj slovenskih vojaških inštruktorjev v afriško državo Mali. Pred kratkim je tja posegla francoska vojska, zdaj pa se pričakuje pomoč drugih vojska držav EU. Kaj o tem mislijo Delovi anketiranci? Tri četrtine, 75 odstotkov, jih tega ne podpira. Podporo odhodu naših vojakov v Mali jih je izrekla le petina, 20 odstotkov. Odhod vojakov v Mali nadpovprečno pogosto podpirajo simpatizerji SDS (49 odstotkov jih podpira) in mlajši anketiranci, stari od 18 do 25 let (40 odstotkov).

Zadnje tedne, po odhodu koalicijskih partnerjev, je vlada izvedla veliko kadrovskih menjav, ne samo po ministrstvih, temveč tudi po podjetjih v državni lasti. Anketirane so vprašali, ali ima po njihovem mnenju vlada mandat za takšno ravnanje. Pritrdilno je odgovorilo le 12 odstotkov vprašanih. Velika večina, kar 81 odstotkov, pa jih meni, da vlada tega mandata nima.

Še vprašanje o policijskem posredovanju nad protestniki pred mariborskim mestnim svetom. Je bilo to posredovanje po oceni anketirancev pregrobo ali ustrezno? Glede tega vprašanja so mnenja polovično različna. Da so posredovali pregrobo, je ocenilo 46 odstotkov vprašanih, 44 odstotkov pa, da so delovali v skladu s svojimi pristojnostmi. Predvsem anketiranci iz podravske regije so prepričani, da so policisti posredovali pregrobo. Tako jih meni 63 odstotkov.