Anketa Dela: Grčija naj nam vrne dolg v celoti

Zmage »siriz« po Evropi niso izključene.

Objavljeno
01. februar 2015 18.18
Zoran Potič, notranja politika
Zoran Potič, notranja politika
Zmaga grške Sirize na nedavnih parlamentarnih volitvah se lahko zagotovo ponovi zaradi varčevalnih ukrepov tudi v drugih evropskih državah, meni v tokratni raziskavi javnega mnenja Dela skoraj polovica anketiranih. Da bi bilo to možno tudi v Sloveniji, pa jih je prepričanih že bistveno manj. Dobra tretjina vprašanih se ni znala opredeliti (kar bi lahko bilo zelo pomenljivo), tretjina jih meni, da lahko na prihodnjih volitvah zmaga politična stranka, ki bi bila sorodna grški Sirizi, slaba tretjina pa je prepričanih, da to ni možno. Pri križanju sociodemografskih podatkov ankete statistično značilno izstopajo podporniki Združene levice - ki v primerjavi z drugimi podporniki strank nadpovprečno verjamejo, da lahko na prihodnjih volitvah zmaga njihova stranka.

V anketi nas je tudi zanimalo, ali sodelujoči poznajo grško Sirizo, ki je s svojo zmago na volitvah zaznamovala minuli teden in kmalu po tem povzročila veliko nejevolje med evropskimi prestolnicami zaradi vprašanja dolga. Ugotovimo lahko, da polovica vprašanih ni znala oceniti Sirize oziroma tega, kako stranko v političnem smislu dojemajo. V drugi polovici jih je dobra petina menila, da je grška zmagovalka stranka z radikalno levimi stališči, malo manj kot petina jo dojema kot bolj zmerno levo stranko, nekaj pa jih je menilo, da je Siriza sredinska ali celo stranka s prepričanji, ki so značilne za desne stranke. Med tistimi, ki so odgovorili, da ne vedo, kaj zastopa Siriza, so izstopali mladi (18 do 25 let), anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo in ženske.

Po spremembi na grških volitvah se je obudila tudi razprava o vprašanju dolga. Na vprašanje, ali bo uspelo Grčiji vrniti vse dolgove, je velika večina anketirancev odgovorila, da ne. O tem so očitno prepričani tudi novi predstavniki grških oblasti, zato si prizadevajo za delni odpis dolgov, zato smo v raziskavi zastavili vprašanje tudi o tem. Več kot polovica sodelujočih v anketi je dejala, da mora Grčija vrniti ves sposojeni denar, slabi petini pa se zdi sprejemljiv odpis ali delni odpis dolgov. Glede na to, da je Slovenija posodila Grčiji več sto milijonov evrov, se samo zastavlja naslednje vprašanje: kako naj ravna naša država. Skoraj dve tretjini vprašanih meni, da bi morala Slovenija izterjati svoj denar, slaba petina pa bi privolila v delni odpis dolga, da bi Grčija hitreje izstopila iz dolžniškega kroga.

Minuli teden so potekale tudi številne slovesnosti ob 70. obletnici konca holokavsta, ki se ga spominjamo na dan osvoboditve Auschwitza. Kar 84 odstotkov vprašanih je pritrdilno odgovorilo na vprašanje, ali jim je znano, kaj obeležujemo ob tej obletnici.