Anketa Dela: V rahli prednosti peticija Preprečite razprodajo pred peticijo Za privatizacijo

Proti privatizaciji so podporniki ZL, SMC in starejši, za privatizacijo so podporniki NSi, SDS in anketiranci v starostnem obdobju od 36 do 49 let.

Objavljeno
25. januar 2015 22.55
Zoran Potič, notranja politika
Zoran Potič, notranja politika

Vladni varčevalni načrti v šolstvu nimajo podpore v slovenski javnosti, lahko sklepamo na podlagi tokratne ankete Dela. Zato večina tistih, ki so sodelovali, ne dvomi, da bo vlada tudi v tem primeru popustila.

Minuli teden so zaznamovale razprave o ukrepih na področju šolstva, saj je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar napovedala, da bo treba privarčevati nekaj deset milijonov evrov. Za varčevanje se je opredelila le četrtina vprašanih, kar 73 odstotkov anketiranih pa je odgovorilo, da varčevalnega paketa ne podpirajo. Zaradi tega so nekateri šolski sindikati že zagrozili z demonstracijami in stavko, kar bi podprlo skoraj 60 odstotkov vprašanih. S stavko zaradi varčevanja v šolstvu se ne strinja dobra tretjina sodelujočih.

Iz križanja sociodemografskih podatkov lahko sklepamo, da morebitno stavko bolj odločno podpirajo mlajši, stari od 18 do 35 let. In kakšen bi bil lahko končni rezultat konflikta med vlado in šolskimi sindikati? Prav tako skoraj 60 odstotkov vprašanih ne dvomi, da bi v morebitnem konfliktu zagotovo popustila vlada, le petina pa jih meni, da bi popustili sindikati.

Da bi vlada popustila, so prepričani tako podporniki SDS kot podporniki SMC in ZL. Da bi popustil šolski sindikati, pa nadpovprečno pogosto (v primerjavi z drugimi merjenimi skupinami) menijo anketiranci v starostnih skupinah od 18. do 35. leta.

V nadaljevanju tokratne raziskave javnega mnenja smo se dotaknili še dveh tem - privatizacije in problematike švicarskega franka. Ker sta se v zadnjem obdobju pojavili dve različni peticiji, ki imata do privatizacije diametralno nasprotna stališča, nas je zanimalo, katera peticija je sodelujočim v anketi bliže: Preprečite razprodajo ali Za privatizacijo. Po rezultatih ankete je v rahli prednosti peticija, ki nasprotuje privatizaciji državne lastnine v gospodarskih družbah, saj bi jo podprlo 44 odstotkov vprašanih. Peticija Za privatizacijo pa je blizu 36 odstotkom vprašanih, osem odstotkov je bilo takšnih, ki so odgovorili, da jim ni blizu nobena peticija, 12 odstotkov pa se jih ni znalo opredeliti.

Križanje sociodemografskih podatkov nam razkrije, da moški nekoliko bolj odločno podpirajo peticijo Za privatizacijo, medtem ko so ženske bolj naklonjeni peticiji Preprečite razprodajo. Za politične stranke bo verjetno zanimivo, da so proti privatizaciji podporniki ZL, SMC in starejši, medtem ko so za privatizacijo podporniki NSi, SDS in anketiranci v starostnem obdobju od 36 do 49 let.

Zaradi skokovitega naraščanja vrednosti švicarskega franka so se v težavah znašli vsi posojilojemalci v tej valuti. V tem primeru nas je zanimalo, ali bi morali posameznikom, ki so najemali kredite v frankih, pomagati, dobili pa smo zelo različne odgovore na zastavljene trditve. Da bi jim banke morale omogočiti znosen prenos valute kredita v evro, meni tretjina sodelujočih v anketi, 30 odstotkov pa jih je odgovorilo, da kreditojemalci sami nosijo valutna tveganja, zato ni razloga, da bi jim pomagali, 20 odstotkov pa jih meni, da bi morale ohraniti obrestne mere na ravni pred izbruhom skokovitega naraščanja vrednosti franka.