Avtomatizma pri posvojitvah ne more biti

Referendum o ZZZDR: Otroka partnerja lahko istospolni pari posvojijo že zdaj.

Objavljeno
11. december 2015 16.39
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana - Materinstvo in očetovstvo sta ustavno varovani vrednoti na podlagi 53. in 54. člena ustave Republike Slovnije. Ali bi uveljavitev novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri bo prihodnjo nedeljo referendum, to kako spremenila?

Da je potrebno govoriti o materinstvu in očetovstvu kot ustavno varovanih vrednotah, v kontekstu referenduma, ki bo prihodnjo nedeljo, je s sklicem nujne seje parlamentarne komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti potrdila njena predsednica Evi Irgl (SDS). Uveljavitev ZZZDR bi bila v nasprotju s tem in bi pomenila grob poseg v številne člene ustave, je prepričan pobudnik referenduma Aleš Primc iz koalicije Za otroke gre! Po njegovem mnenju so otroci, ne glede na to, v kakšni skupnosti živijo, izenačeni po veljavnem ZZZDR, če bi pristali na spremembo definicije zakonske zveze v življenjsko skupnost dveh oseb, namesto moškega in ženske, pa bi s tem zanikali spol.

Za posvojitve ni sprememb

Dr. Neža Kogovšek Šalamon iz Mirovnega inštituta je iz pravnega vidika raztolmačila nekatera vprašanja, ki se pojavljajo glede otrok. Če se bo uveljavila novela ZZZDR na referendumu, se postopki posvojitve, ko gre za biološkega otroka enega od partnerjev, ne bodo spremenili. Če bo, na primer, ena od žensk v paru rodila otroka, njena partnerka ne bo avtomatčno pripoznana kot drugi starš, temveč bo, tako kot velja doslej, morala zaprositi za enostransko posvojitev na centru za socialno delo. Slednji bo v dolgotrajnem postopku preveril razmere v družini in ocenil, ali je primerna, zlasti iz vidika varovanja koristi otroka ter šele nato, če bodo vsi pogoji izpolnjeni, dovolil enostransko posvojitev otroka. Pogoj pa bo seveda tudi, da otrok še ne bo imel drugega starša, to je očeta, ki bi ga pred tem že priznal, ali ki bi uspel s tožbo o ugotovitvi očetovstva. »Avtomatičnega priznavanja starševstva druge ženske na račun izključevanja očeta zaradi te novele ne bo,« je zagotovila dr. Neža Kogovšek Šalamon. »V primeru zakonske zveze dveh moških, bi eden od njiju postal oče otroka tako, da bi ga po rojstvu priznal, če bi se mati s tem strinjala, sicer pa bi lahko vložil tožbo na ugotovitev očetovstva. Drugi partner bi oče otroka lahko postal samo, če bi se mati odpovedala svojim starševskim pravicam. Seveda pri tem ne bi smelo biti nikakršega suma, da bi lahko šlo za kak aranžma nadomestnega materinstva, ker je to pri nas strogo prepovedano. In tako tudi ostaja, saj nadomestno materinstvo v slovenski pravni tradiciji nima nikakršnega mesta in ga tudi ne bo imelo. Velja celo kot kaznivo dejanje. Govorimo izključno o primerih, ko bi bila mati nezmožna skrbeti za otroka ali bi umrla,« je pojasnila. Samo v takem primeru bi partner očeta postal polnopravni starš s postopkom enostranske posvojitve.

Glede dvostranskih posvojitev - trenutno je v vrsti za posvojitev otroka v Sloveniji 516 heteroseksualnih parov, lani pa je bilo tukaj posvojenih 13 otrok, nekaj 10 pa še v tujini. Če bi se novela ZZZDR uveljavila, bi se istospolni pari lahko tudi postavili v vrsto.

Psiholog prof. dr. Janek Musek iz ljubljanske filozofske fakultete noveli zakona nasprotuje z več argumenti: »Zakonodajalec se mora potruditi, da bi predlagani zakon urejal materijo nediskriminatorno, s popolnim spoštovanjem človekovih pravic in tudi popolnim spoštovanjem ustavnih poimovanj družine in zakonske zveze.«