Bulčeva, Erjavec in Židan novi podpredsedniki vlade

Kadrovanje: na današnji seji vlade številna nova imenovanja in razrešitve.

Objavljeno
02. oktober 2014 15.22
Zaslišanja
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

• Vlada je imenovala podpredsednico in podpredsednika vlade

Violeta Bulc, ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, je bila danes imenovana za podpredsednico vlade Mira Cerarja. Za podpredsednika sta bila imenovana še Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, in Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika vlade, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave.

• Vlada je imenovala Tadeja Slapnika za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Pristojen bo za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo.

• Za državno sekretarko na ministrstvu za javno upravo je bila imenovana Renata Zatler. Zaposlena je bila na Obrtni zbornici Slovenije in nato kariero nadaljevala na Gospodarski zbornici Slovenije. Leta 2006 je na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije pridobila naziv magistrice znanosti s področja državnih in evropskih študij in se zaposlila na ministrstvu za javno upravo kot vodja sektorja za boljšo zakonodajo in upravne procese.

Leta 2012 je postala direktorica direktorata, z nalogami na področju boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir, upravnih procesov ter upravnega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, volilne in referendumske zakonodaje ter razvoja nevladnih organizacij. V zadnjem letu je opravljala naloge državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve, je sporočila vlada v sporočilu za javnost.

• Nova državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve je postala Dragoljuba Benčina. Vlada je sprejela tudi sklep, da se Dragoljuba Benčina z dnem 2. 10. 2014 razreši s položaja generalne direktorice direktorata za globalne zadeve in politično multilateralo v ministrstvu za zunanje zadeve.

• Dr. Peter Maček je postal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Maček je doktor znanosti. Doktoriral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer od leta 1978 naprej poučuje biokemijo, najprej kot asistent, nato kot docent, izredni profesor in od leta 1995 dalje kot redni profesor. Na omenjeni fakulteti je dr. Maček opravljal vrsto vodstvenih funkcij. V letih 1996−98 in 2000−01 je bil prodekan, v letih 1998−2000 dekan, med letoma 2005 in 2009 pa je bil tudi prorektor Univerze v Ljubljani ter član Upravnega odbora Centralne evropske iniciative za visoko šolstvo (CEI). Dr. Maček je leta 1993 prejel nagrado Republike Slovenije za vrhunske dosežke na znanstvenem področju, je zapisano v sporočilu za javnost.

Alenka Smerkolj je bila imenovana za državno sekretarko v uradu vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Smerkoljeva izhaja iz bančnega sektorja, več kot 25 let je delovala na področju mednarodnega poslovanja in finančnih trgov, kjer je pridobila bogate delovne izkušnje.

• Vlada je na predlog ministrice za okolje in prostor Irene Majcen razrešila Jureta Lebna s funkcije državnega sekretarja v ministrstvu za okolje in prostor. Leben je v ponedeljek odstopil.

• Vlada je razrešila Tomaža Kunstlja s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Stanislava Vidoviča, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Mag. Stanislav Vidovič je po izobrazbi magister politologije. Na ministrstvu za zunanje zadeve ima 18 let delovnih izkušenj in naziv veleposlanika. Na ministrstvu za zunanje zadeve je med drugim opravljal delo na položajih namestnika stalnega predstavnika Republike Slovenije pri zvezi NATO (1998−2003), vodje sektorja za varnostno politiko (2005−2009) ter izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS na Slovaškem (2009−2013). Od leta 2013 opravlja naloge vodje sektorja za evropske politike II. Tekoče govori angleško, slovaško, srbsko oziroma hrvaško ter nemško, je zapisano v sporočilu za javnost.

• Vlada je za generalno direktorico direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v ministrstvu za pravosodje imenovala Andrejo Lang. Langova je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom in večletnimi delovnimi izkušnjami s področja zakonodaje, ki jih je med drugim nabirala kot vodja oddelka za kazensko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, vodja kabineta na ministrstvu za pravosodje, vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zakonodajo s področja pravosodja na ministrstvu za pravosodje ter kot svetovalka Ustavnega sodišča RS za področje kazenskega prava.

Razrešitev in imenovanje članov in namestnikov članov Ekonomsko-socialnega sveta

Vlada je na današnji redni seji zaradi sprememb v sestavi vlade in za potrebe delovanja Ekonomsko-socialnega sveta razrešila dosedanje člane in njihove namestnike ter imenovala nove člane in namestnike članov Ekonomsko-socialnega sveta.

V Ekonomsko-socialni svet so imenovani:

• dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti − članica,

Dejan Levanič, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti − namestnik članice;

• dr. Dušan Mramor, minister za finance − član,

• mag. Mateja Vraničar, državna sekretarka na ministrstvu za finance − namestnica člana;

Jožef Petrovič, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo − član,

• mag. Janko Burgar, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo − namestnik člana;

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo − član,

• mag. Renata Zatler, državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo − namestnica člana;

• dr. Stanislava Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport − članica,

• dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport − namestnica članice;

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje − članica,

Nina Pirnat, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje − namestnica članice;

• dr. Alenka Kajzer, namestnica direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj − članica,

Mitja Perko, svetovalec II v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj − namestnik članice.

• Na današnji seji so razrešili mag. Mitja Mavka z mesta namestnika guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij in na to mesto imenovala Ireno Sodin, državno sekretarko na ministrstvu za finance.

• Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije imenovala mag. Benjamina Steinbacherja Pušnjaka, in sicer do imenovanja direktorja Agencije po izvedenem natečajnem postopku, vendar za največ šest mesecev.

Tomaž Klemenc je bil imenovan za v. d. direktorja Javne agencije Spirit Slovenija.