Državni svet bo od danes vendarle v polni sestavi

Po pritožbah in sodnih odločbah bodo elektorji izbirali predstavnika kulture in športa v drugi dom parlamenta

Objavljeno
28. marec 2018 17.16
Državni svet
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar

Ljubljana - Skoraj štiri mesece po konstitutivni seji ter po več odločbah vrhovnega in ustavnega sodišča naj bi državni svet danes vendarle dobil še svojega zadnjega člana, ki bo zastopal interese kulture in športa.

Za svetniško mesto se bodo potegovali župan Hajdine in podpredsednik nogometne zveze Stanislav Glažar, radijec Sašo Hribar, direktor ustanove Imago Sloveniae Janoš Kern ter režiser in dramaturg Alen Jelen.
Od novembra, ko so bili izvoljeni preostali svetniki, so imeli z državnim svetom veliko dela v Državni volilni komisiji (DVK) ter na vrhovnem in ustavnem sodišču.

Uprlo se je Društvo oblikovalcev

Kje se je pravzaprav zapletlo? Državni svet ima 40 članov; 22 je predstavnikov lokalne sfere, 18 pa zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov. Po štirje so predstavniki delodajalcev in delojemalcev, šest je predstavnikov negospodarskih dejavnosti (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost, socialno varstvo, univerze, zdravstvo, kultura in šport) ter šest predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Volitve potekajo posredno, prek elektorjev, ki so posebej izvoljeni predstavniki istih občin in društev oziroma organizacij, ki predlagajo kandidate. Število elektorjev je odvisno od števila prebivalcev v lokalnih skupnostih oziroma števila članov društev, zvez, zbornic in ustanov.

Čeprav potekajo volitve na tak način že skoraj 25 let in je bilo o njihovi arbitrarnosti slišati že celo vrsto pomislekov - med drugim, da se tako skoraj avtomatično zagotavlja mesto svetnika kandidatom iz večjih občin - so se lani uprli pri Društvu oblikovalcev Slovenije. Izrazili so dvom, da imajo športne zveze (nogometne, rokometne, košarkarske) v resnici toliko članov, ki se profesionalno ukvarjajo s to dejavnostjo, kot jih prijavljajo.

Koliko je v Sloveniji poklicnih nogometašev?

Za področje kulture in športa je bilo skupaj določenih 155 elektorjev, od tega jih je samo Nogometna zveza Slovenije imela 74, Zveza nogometnih trenerjev Slovenije 13 in Zveza nogometnih sodnikov šest - kar bi moralo pomeniti, da je v Sloveniji 7400 poklicnih nogometašev, 1300 poklicnih trenerjev in 600 poklicnih sodnikov.

Društvo oblikovalcev Slovenije se je pritožilo na vrhovno sodišče in potem še na ustavno, na podlagi njunih odločb pa je nato DVK od šestih športnih zvez zahtevala dokazila o članih profesionalcih. Ker seznami, ki so jih poslali, za DVK niso bili zadosten dokaz, so vsaki od šestih zvez, ki so imele prej skupaj 111 elektorjev, priznali le po enega, torej skupaj šest. Na to odločitev DVK pa so se, najprej na vrhovno in potem še na ustavno sodišče, seveda pritožili športniki. Med drugim zato, ker se za nobeno od drugih organizacij, ki se prijavljajo na volitve v državni svet, ne zahteva takšna raven dokazovanja.

Na obeh instancah so jih zavrnili, vendar direktor DVK Dušan Vučko zagotavlja, da bodo - če državni zbor do prihodnjih volitev v DS leta 2022 ne bo spremenil volilnega zakona, ki je zaradi svoje nedodelanosti v tem delu pravzaprav »krivec« za vse zaplete - enaka merila kot zdaj za športne organizacije veljala tudi za vse druge. To bi lahko marsikateremu predlagatelju precej zmanjšalo število elektorjev.

Varuh demokracije?

Ob vseh peripetijah in zapletih v zvezi z izvolitvijo zadnjega člana so se ponovno pojavili dvomi o samem ustroju in vlogi DS v parlamentarni demokraciji. Pobud za ukinitev DS je bilo že več, Gregor Virant pa je - prepričan, da DS ne prinaša nobene dodane vrednosti pri delovanju političnega sistema in ne prispeva h kakovosti zakonov - leta 2012 predlagal spremembo ustave, a predlog ni dobil podpore 60 poslanskih glasov.

Za drugi dom parlamenta gre iz državne blagajne vsako leto približno dva milijona evrov, od tega slaba polovica za plače 25 zaposlenih. Med njimi je predsednik DS, ki je uvrščen v 64. plačni razred (5211 evrov bruto). Drugim, neprofesionalnim svetnikom, pripadajo plačilo v višini 500 evrov bruto na mesec za delo z volilno bazo in sejnine, ki znašajo od 115 evrov bruto naprej.

DS je v prejšnjem mandatu predlagal okoli 30 odložilnih vetov, a so poslanci vse zakone, razen treh, znova potrdili.
Eden od uspelih vetov je bil sprejet ob noveli zakona o lokalni samoupravi, ki bi, če bi bila sprejeta, uzakonila odpoklic župana. Pri tem ni nepomembno, da je več kot polovica državnih svetnikov županov, podžupanov in občinskih svetnikov.