DZ ob pol milijona, poslanske skupine pa ob »operativo«

Parlament znižuje znesek za plače za drugo leto, poslanske skupine ga krepko zvišujejo.

Objavljeno
09. september 2013 17.04
Mojca Prelesnik
Peter Jančič, notranja politika
Peter Jančič, notranja politika

Namesto 23,6 milijonov bo parlament z rebalansom za naslednje leto dobil 22,2 milijona, kar bo za pol milijona evrov manj kot letos, ko načrtujejo porabo 22,6 milijona evrov. Več denarja bo po načrtih v državnem zboru leta 2015, kamor so prestavili že velikokrat prestavljen začetek obnove dvorane državnega sveta, ki edina še kaže podobo iz časov osamosvajanja. Skupna načrtovana vsota za hram demokracije za leto 2015 je: 24,3 milijona evrov. Torej za okoli desetino več kot letos.

Kdo bo plačal čiščenje?

Številke so zapisane v gradivu, ki ga je za jutrišnji kolegij predsednika državnega zbora Janka Vebra (SD) pripravila sekretarka Mojca Prelesnik. Koliko denarja bi po rebalansu naslednje leto lahko dobil državni svet, še ni znano. Pogovori s finančnim ministrstvom, kot je povedal generalni sekretar Marjan Maučec, ta teden še potekajo. Kot smo poročali se je med zborom in svetom sredi letošnjega leta pri denarju zapletlo. Sekretarka zbora Prelesnikova je zaradi varčevanj od Maučeca zahtevala, naj  plača del stroškov, ki jih ima čistilna služba državnega zbora s čiščenjem prostorov državnega sveta. Ker na novost, ki je v svojem proračunu za letos ni načrtoval, Maučec ni pristal, od takrat čiščenja prostorov državnega sveta ni in jih čistijo kar uslužbenci sveta sami.

Namesto več bo denarja manj

Po sprejetem proračunu bi naslednje leto državni zbor dobil več denarja kot letos za plače in za materialne stroške. A rebalans te načrte postavlja na glavo. Postavka za plače, ki bi se iz 14,4 morala povišati na 14,9 milijona, bo le še 14 milijonov, materialni stroški pa bodo ostali na letošnji ravni 4,2 milijonov in se ne bodo povišali na 4,6 milijona evrov. Nekoliko bolje bo s postavko investicij in vzdrževanj, kjer je parlament načrtoval, da bo naslednje leto namesto letošnjega milijona porabil 1,5 milijona, z rebalansom bi ostalo 1,4 milijona.

Strokovna pomoč poslancem v stare tire

Vsota 2,3 milijonov, ki jo letos prejmejo poslanske skupine za strokovno pomoč poslancem, kjer je bilo naslednje leto načrtovano rahlo povišanje, se bo z rebalansom neznatno znižala pod letošnjo raven. A strukturno bo prišlo do večje spremembe, ki pa je ravno obratna od dogajanja v državnem zboru, kjer se skupna vsota za plače poslanceev in uslužbencev znižuje. Poslanske skupine so vsoto za plače strokovnih sodelavcev naslednje leto nameravale znižati za slabo tretjino, z milijona na dobrih 700.000 evrov, znesek za pogodbe pa povišati iz 0,8 milijona na kar 1,4 milijona.  A z rebalansom to spremembe ukinjajo in vračajo v letošnja razmerja. Kot zanimivost morda: računsko sodišče se je avgusta odločilo, da bo pregledalo poslovanje z denarjem za strokovno pomoč poslancem tudi zaradi tega, ker je bilo v medijih  veliko pomislekov, ali denarja stranke in posamezni poslanci ne porabljajo nenamensko  za poplačila stroškov preteklih volilnih kampanj ali še kakšne druge namene.  

Sekretarka državnega zbora Prelesnikova je obsežno spremembo načrtov, kako bodo poslanske skupine porabljale denar naslednje leto, v predlogu rebalansa proračuna državnega zbora za leto 2014 pojasnila s stavkom, da je glede na trenutno število zaposlitev več denarja planiranega za plače in manj za druge "operativne odhodke".