Grob poseg v univerzitetno avtonomijo

 Po neuradnih podatkih je na UL več kot 290 zaposlenih, ki po ZUJF izpolnjujejo pogoje za prisilno upokojitev.

Objavljeno
14. junij 2012 22.01
Jasna Kontler Salamon, znanost
Jasna Kontler Salamon, znanost

Ljubljana – Prisilno upokojevanje univerzitetnih učiteljev bi imelo – citiramo besede varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik – »nepopravljive posledice za delovanje in ugled univerz in uresničevanje njihovega raziskovalnega in pedagoškega poslanstva«.

To, da je varuhinja včeraj, ko je vložila zahtevo za oceno ustavnosti tistih členov zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki omogočajo prisilno upokojevanje javnih uslužbencev, izpostavila univerze, je seveda povezano s tem, da ji je predlog posredoval rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Stanislav Pejovnik, ki je danes za Delo razkril tudi razloge za to.

Po rektorjevih besedah je temeljni razlog avtonomnost univerze, ki je zapisana tudi v naši ustavi. »Eden najpomembnejših stebrov univerzitetne avtonomije – poleg tega, da univerza sama opredeljuje svoje pedagoško in znanstveno delo – je tudi to, da univerza sama izbira svoje kadre in sama odloča, kdaj naj neki profesor preneha z delom. ZUJF pomeni grob poseg v avtonomnost univerze.«

Po neuradnih podatkih je na UL več kot 290 zaposlenih, ki po ZUJF izpolnjujejo pogoje za prisilno upokojitev, od tega je približno 160 učiteljev. Če bo ustavno sodišče presodilo – danes je to presojo preložilo –, da do razsodbe ne bo ustavilo izvajanja spornih členov, bo moral rektor UL – enako seveda tudi vsi drugi rektorji – do 1. avgusta vsem s pogoji za starostno upokojitev izdati odločbe o prekinitvi delovnega razmerja. Tudi sebi.

»Letos sem izpolnil 40 let delovne dobe. Sem legitimno izvoljen rektor, do konca mandata imam še leto in pol. Logično se zdi, da bi mi mandat predčasno lahko prekinili le tisti, ki so me izvolili. Ali naj morda kot sam svoj predstojnik ugotavljam, da sem kot rektor nujno potreben za univerzo, tako kot UL za kakovostno delovanje nujno potrebuje večino tistih, ki naj bi se jim zdaj odrekla?« sprašuje Pejovnik.

Rektorju UL pa se zdi, da je še bolj pomembna, kot bo presoja ustavnega sodišča v zvezi s prisilnim upokojevanjem, uresničitev že veljavne razsodbe ustavnega sodišča. Namreč tiste, da mora biti financiranje na univerzi opredeljeno z zakonom.