Hibridne obveznice ustavile slabo banko

Ker problem obveznic ni razrešen, stoji prenos terjatev na slabo banko, je pojasnil guverner Banke Slovenije.

Objavljeno
17. september 2013 20.13
Peter Jančič, notranja politika
Peter Jančič, notranja politika

Ljubljana - Država bo verjetno razlastila lastnike obveznic in podobnih finančnih instrumentov slovenskih bank, je komisiji za nadzor javnih financ danes pojasnil guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Vlagatelji v hibridne in podrejene obveznice bodo morali prispevati k sanaciji, ker to zahteva Evropska unija, da bi država lahko začela prenašati slabe terjatve bank na slabo banko, je položaj povzel Jazbec in ocenil, da bo še pred prenosom prvih slabih terjatev parlament moral spremeniti bančno zakonodajo.

Protest društva malih delničarjev

Komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodi Andrej Vizjak (SDS), je o usodi naložb v vrednostne papirje bank razpravljala zaradi prošnje društva malih delničarjev, ki so opozorili, da večmesečni pogovori s predstavniki državnih institucij niso prinesli rezultatov, v posameznih bankah pa nočejo nič slišati o obveznostih, ki jih imajo do vlagateljev, in ne plačujejo niti obresti. Sedem slovenskih bank je imelo po oceni društva malih delničarjev v bilancah konec poletja letos za 432 milijonov hibridnih in podrejenih obveznic, ki so jih domači in tuji skladi ter zavarovalnice pri bankah kupovali v drugi polovici prejšnjega desetletja, posamezniki pa povečini na sekundarnem trgu leta 2009 in 2010 po umiku tujih institucionalnih vlagateljev.

Hauc se ne ceni pred poslanci

Na sejo komisije o hibridih je presenetljivo prišla vrsta najpomembnejših igralcev finančnega sistema, ob guvernerju Banke Slovenije Jazbecu denimo tudi direktor NLB Janko Medja. Na nekoliko nenavaden način, da njegova prisotnost ne bi veliko koristila, pa se je opravičil direktor NKBM Aleš Hauc. V Probanki in Faktor banki, ki sta v nadzorovani likvidaciji, so vlagatelji v bančne vrednostne papirje že izgubili celotno vrednost naložb. Komisija za nadzor javnih financ pa je po seznanitvi z različnimi ocenami možnih tveganj za finančni sistem in različne instititucija sprejela sklep, naj poskusi vlada poiskati dogovor z vlagatelji, ki ne bi dodatno prizadel javnih financ, in o tem obvesti komisijo v 30 dneh. Ena možnih rešitev je, da bi omenjene vrednostne papirje konvertirali v lastniške deleže bank.

Medja: EU zahteva delitev bremen

»Z vidika banke, če pride do konverzije v lastniške deleže ali do odpisa, bi s tem nastal plus, ki bi banki ustvaril dodatni kapital in bi potrebovala manjšo dokapitalizacijo s strani lastnika. Evropska unija zahteva delitev bremen, ker meni, da je bolj pravično, da izgubo utrpijo tisti, ki so vlagali v te instrumente kot da bi jo davkoplačevalci. Za to izbiro gre,« je poslancem pojasnil direktor NLB Janko Medja, ki je opozoril, da je zaradi postopkov pridobivanja dovoljenj za državno pomoč NLB te instrumente po znižani ceni odkupovala že lani in opozoril, da so pa povsem druga stvar depoziti (bančne vloge), ki so v NLB varni.

Komisija za nadzor javnih financ je danes sicer razpravljala še o delovanju sklada za razgradnjo nuklearke Krško in izvedela, da sklad poseduje za 405.000 evrov podrejenih obveznic Factor Banke in za milijon evrov takšnih obveznic Banke Celje.