Kako izboljšati »nezavidljivi položaj mladih«

Več pozivov vladi, tudi za pripravo strategije za zaposlovanje mladih, ki bo vključevala oblikovanje novih delovnih mest.

Objavljeno
02. januar 2015 18.20
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič
Ljubljana – Leto 2014 so zaznamovale tudi spremembe študentskega dela. Študenti bodo morali od februarja plačevati prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Odmeval pa je tudi problem neplačanih pripravništev, ki še vedno čaka na rešitev.

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ocenjujejo, da se položaj študentov stalno poslabšuje. Pravijo, da so preteklo leto zaznamovale desetletnica bolonjskega procesa ter nujne spremembe zakona o visokem šolstvu, ki so uredile položaj študentov neakreditiranih programov; razočarani pa so bili nad urejanjem fiktivnih vpisov, saj jih ministrstvo za izobraževanje ni odpravilo, kar kaže na »pomanjkanje politične volje«, opisujejo v ŠOS.

Zataknilo se je tudi pri subvencioniranju prevoza za dijake in študente, saj je zanj zmanjkalo 13 milijonov evrov. Po protestu dijakov in študentov je vlada Alenke Bratušek manjkajoči denar vendarle zagotovila.

Za Mladinski svet Slovenije (MSS) je bilo preteklo leto prelomno, saj je vlada prvič v zgodovini področje mladih opredelila za svojo prioriteto: »Žal pa dejanja, ki so sledila, tega niso vedno odražala.« Vlada je potrdila shemo Jamstva za mlade ter tako mladim vsaj delno olajšala iskanje prve zaposlitve, kar menijo tudi v sindikatu Mladi plus (SMP), kjer dodajajo, da je vlada pozabila na sodelovanje z gospodarstvom. Opozorili so še na problematiko štipendij – ker ni bilo razpisa za deficitarne štipendije, jih zato ni prejelo okoli tisoč dijakov in študentov.

V obeh omenjenih organizacijah (SMP in MSS) so skozi leto opozarjali na neplačana pripravništva v zasebnem in javnem sektorju, kjer jih je največ. V SMP so veseli, da jih je vlada oklicala za neprimerne in nakazala, da se problema zaveda. »A pri tem ni sprejela nobenih zavezujočih načrtov, niti postavila rokov za spremembe zakonodaje.«

Ker mlade v Sloveniji tare visoka brezposelnost, je bilo pričakovati vladne ukrepe za njeno izboljšanje v okviru aktivne politike zaposlovanja. A položaj brezposelnih (po koncu študija) trenutni vladi očitno ni prioriteta, so razočarani v SMP. Za letošnje leto so namreč močno znižali količino sredstev za aktivno politiko zaposlovanja; vanjo bo vključenih pol manj oseb.

V letu, ki je pred nami …

Bo nadaljevanje in nadgradnja jamstvene sheme za mlade ena izmed prioritet za MSS. Pričakujejo tudi vzpostavitev sheme za plačana pripravništva, sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa, redno delovanje sveta vlade za mladino, vzpostavitev okvira za priznavanje neformalnega izobraževanja, izvajanje nacionalnega programa za mladino in sprejetje dolgoročne strategije zaposlovanja mladih. Podobno pričakujejo v SMP, kjer dodajajo, da je zelo pomembno, da se v javnem sektorju podpre zaposlovanje, saj se bodo le tako lahko zaposlili pripravniki. Vlada naj pripravi strategijo za zaposlovanje mladih, ki bo vključevala oblikovanje novih delovnih mest, zlasti za nedoločen čas. Take zaposlitve so namreč postale prej izjema kot pravilo, zatrjujejo v SMP.

Na področju štipendij pričakujejo, da bo že v tem mesecu objavljen razpis za deficitarne štipendije, pred tem pa sprejeta pravična politika štipendiranja, ki bo podlaga za razpis.

Za letos ima ŠOS mnogo prioritet, a ena ključnih bo – zahtevati od vlade strategijo in akcijski plan, kako izboljšati »nezavidljivi položaj mladih«. Želijo si prenove zakona o visokem šolstvu, ki jo je ministrstvo sicer napovedalo za konec leta. Na področju socialnih pravic študentov si bodo prizadevali za prenovo sistema štipendiranja in poenotenje bivanjskih razmer študentov.

V nevladni organizaciji Mreža Mama (MaMa), ki opravlja dejavnost mladinskih centrov, se s študentsko problematiko ne ukvarjajo, a se zavedajo, da je treba za zadovoljstvo mladih zanje poskrbeti že skozi študentsko obdobje. Pričakujejo, da bo država letos učinkovito izvajala ukrepe Jamstva za mlade in mladim omogočila, da se osamosvojijo. Poleg tega želijo, da bi poskrbela za razvoj mladinskih centrov, ki skrbijo za opolnomočenje mladega človeka in za ranljive skupine, kot so mladi s posebnimi potrebami in mladi z manj priložnostmi.